Vorig bericht

Home

Volgend bericht


DB

Wijdemeren, 23 november 2002. Wij worstelen regelmatig met de juiste vermelding van Dorpsbelangen. Soms is er duidelijk sprake van DB als geheel, maar soms is er duidelijk sprake van DB en DBL. Zoals tijdens het gesprek dat Radio Wijdemeren met de voorzitter van DBL, Tineke Franssen, had. In de column Zijlijn staat o.a. de volgende tekst:

"Als wij op deze site schreven over DBL, dan kregen wij juist mail waarin wij erop gewezen werden dat DBL, DBG en DBN niet meer bestaan, maar dat het geheel nu DBW heet. Dat deden we dan ook braaf."

Er kwam een reactie op de column van Menno Snel. Die vindt u hieronder. Op het hele bericht kwam een reactie van Yvonne Siemons, wethouder voor Dorpsbelangen.

Menno Snel:

Menno Snel, bestuurslid van Dorpsbelangen Wijdemeren, legt ons uit wanneer er sprake is van Dorpsbelangen, Dorpsbelangen Wijdemeren en wanneer van Dorpsbelangen Loosdrecht. De conclusie moet zijn dat er geschreven moet worden over DBW als het over de 's-Gravelandse en Bergse leden van de fractie en het college gaat en over DBL als het over het Loosdrechtse smaldeel in raad en college gaat. Hij schreef het onderstaande, waarvoor onze dank.

Het is misschien wat verwarrend inderdaad (dat toegegeven), maar het volgende is er gebeurd:

Begin 2002 zijn DB 's-Graveland en DB Ned. den Berg alvast samengegaan tot Dorpsbelangen Wijdemeren (de bestuursleden van deze twee DB's zijn samengevoegd tot één bestuur in DBW). DBL wil zich vooralsnog nog niet aansluiten bij DBW omdat zij eerst intern de zaken op orde willen hebben aangezien zij een nieuwe partij zijn met ineens veel verantwoordelijkheid en zodoende de energie nu eerst willen steken in het opdoen van ervaring.

Ik hoop dat dit de boel wat verduidelijkt, kort samengevat:

DBG en DBN = DBW

DBL blijft voorlopig nog even DBL

Met vriendelijke groet,

Menno Snel

Bestuurslid dorpsbelangen Wijdemeren

Yvonne Siemons:

Yvonne Siemons, wethouder voor Dorpsbelangen, gaf mondeling een nadere precisering in reactie op het antwoord van Menno Snel.

Zoals Menno Snel dat ook stelt zijn de besturen van DBG en DBN samengevoegd en bestaat het bestuur van DBL nog als afzonderlijk bestuur van de lokale Loosdrechtse kiesvereniging Dorpsbelangen. Voor de verkiezingen gingen de drie DB kiesverenigingen een lijstverbinding aan. (D.w.z. dat eventuele restzetels na telling van de stemmen binnen de verbonden lijsten verdeeld worden.)

Binnen de gemeenteraad zijn de fracties van DBG en DBL gefuseerd tot één fractie DB met één fractievoorzitter, René Voigt, en twee wethouders namens DB, te weten Yvonne Siemons en Co de Kloet. (DBN haalde geen zetel en fuseerde dus niet mee op fractieniveau.)

Als het dus over de gemeenteraad gaat moet gesproken worden over DB als daarmee de fractie of de wethouders aangeduid worden.

Gaat het over de kiesverenigingen en het bestuur van de kiesverengingen, dan moet wel het onderscheid gemaakt worden tussen DBW (DBG + DBN) en DBL.

Noot: Als de kiesverenigingen niet fuseren voor de volgende verkiezingen, dan zullen er voor maart 2006 twee lijsten ingediend moeten worden. Eén voor DBW en één voor DBL. Zijn de kiesverenigingen wel voor die tijd gefuseerd, wat Tineke Franssen voor de radio opperde voor volgend voorjaar, dan zal er één lijst DB ontstaan met één bestuur.


Reacties

Auteur: Rik Jungmann Foto's: - Bron: DBW, Yvonne Siemons
Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...