...

...

Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Kijk op de Wijk: aangenomen!

's-Graveland, 23 februari 2001. In een roerige raadsvergadering met een aantal schorsingen heeft de gemeenteraad van 's-Graveland besloten om een deel van de door 3VO/Kijk op de Wijk voorgestelde verkeersmaatregelen uit te voeren en heeft zij de intentie uitgesproken dat deze raad wenst dat ook na de herindeling verdere maatregelen uitgevoerd worden onder de nieuwe gemeenteraad.

De concrete besluiten die gisteren genomen werden behelzen de plaatsing van acht flitspalen op Noordereinde, Zuidereinde en de Kortenhoefsedijk en de inrichting van de Emmaweg als 30 km zone voorzien van vier drempels. Andere maatregelen uit het integrale plan van 3VO, zoals de tolheffing om het doorgaande verkeer te weren, zijn uitgesteld tot volgend jaar en de jaren daarna.

Als het over verkeer gaat stemt de 's-Gravelandse raad altijd zeer verdeeld. Opvallend was dat ook dit keer de voorstellen van het college voornamelijk werden aangenomen dankzij de steun van de oppositiepartijen, resp. leden daarvan. De eigen fracties stemden verdeeld (CDA) en tegen (Dorpsbelangen). Van het CDA stemde fractievoorzitter Douwe van Essen tegen, terwijl Jan van den Broeck samen met wethouder Wim Neef voor stemde. René Voigt en Henk de Kloet van Dorpsbelangen stemden tegen, terwijl hun wethouder, Co de Kloet, voor was.

Ook binnen de partijen die geen deel uitmaken van de coalitie waren de meningen zeer verdeeld. Tegen stemden Wim Hafkamp (fractievoorzitter VVD) en Nadja Jungmann (D66). Voor stemden Dick 't Hoen en Gerrit van den Broek (beiden VVD), Fenna Tuunter (PvdA) en Nelleke Schenkkan (Algemeen Belang). Rie Boeve (GroenLinks) was afwezig.

Alle tegenstemmers deden dat omdat zij het niet eens waren met het aanbrengen van drempels op de Emmaweg, ondanks het feit dat zij allen voor de flitspalen waren. Zij hadden in eerdere discussies aan het college laten weten dat zij toekomstige voorstellen met drempels zouden afwijzen. Dat bleek ook nu.

Een speciale rol speelde Gerrit van den Broek van de VVD. Hij sprak zich in het verleden uit tegen drempels, maar toen het college dreigde dan niets te doen omdat de flitspalen en de 30 km zone op de Emmaweg één pakket en één besluit waren, keerde hij op zijn schreden terug om de flitspalen te behouden. Uiteindelijk stemde hij dan ook voor. "Het doet me pijn dat ik voor de drempels stem" :citeerde de Gooi- en Eemlander hem vandaag. Hij kreeg in ruil de toezegging dat het college zal onderzoeken of er een rood-licht camera bij de Smidsbrug geplaatst kan worden.

Dorpsbelangen deed een poging om het besluit per maatregel in stemming te brengen. Ook hier verklaarde burgemeester Wim Kozijn dat de palen en de drempels een integraal pakket vormden en dat er dus niet per onderdeel gestemd kon worden. Zou dat wel gebeuren, dan zou het college het hele voorstel terugnemen. "Als de raad geen drempels wil, dan komen er ook geen camera's." :aldus wethouder Wim Neef. Deze poging van Dorpsbelangen om wel filtspalen, maar geen drempels, te realiseren strandde derhalve op de onverzettelijkheid van het college.

Zoals altijd was Wim Hafkamp goed voor enkele bondige uitspraken. Als verkiezingsleus stelde hij voor "Wijdemeren Drempelvrij". Ook kwam uit zijn mond: "Met 30km wordt de Emmaweg een Pieterpad".

Hieronder de complete uitslag van de stemming, waaruit duidelijk blijkt hoe verdeeld er gestemd is:

Partij Naam Voor Tegen Afwezig
Coalitie
CDA D. v. Essen (f.vz.)   tegen  
CDA J. v.d. Broeck voor    
CDA W. Neef (weth.) voor    
Dorpsbelangen R. Voigt (f.vz.)   tegen  
Dorpsbelangen H. de Kloet (Henk)   tegen  
Dorpsbelangen J. de Kloet (weth.) (Co) voor    
Oppositie
Alg. Belang N. Schenkkan voor    
D66 N. Jungmann   tegen  
PvdA F. Tuunter voor    
GroenLinks R. Boeve     afwezig
VVD W. Hafkamp (f.vz.)   tegen  
VVD D. 't Hoen voor    
VVD G. v.d. Broek voor    
Totaal 7 5 1

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...