... ...
Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Minimabeleid

Wijdemeren, 24 februari 2001. De Gemeenschappelijke Afdeling Sociale Zaken van de drie gemeenten heeft enige tijd geleden twee heldere brochures uitgegeven. De brochures behandelen de mogelijkheden die mensen met een minimuminkomen in onze gemeenten hebben voor een steuntje in de rug bij grote uitgaven.

De brochure is wijd verspreid om zoveel mogelijk burgers de mogelijkheid te bieden om kennis te nemen van de inhoud en er eventueel hun voordeel mee te doen.

Er is een brochure over het Fonds Duurzame Gebruiksgoederen. die behandelt wanneer men in aanmerking kan komen voor een bijdrage in de kosten van een wasmachine, koelkast, meubelstuk, etc.

De tweede brochure gaat over het Participatiefonds. In de brochure staat wanneer men in aanmerking kan komen voor een extra bijdrage voor kosten die te maken hebben met deelname aan het maatschappelijk leven. Dat kan zijn het lidmaatschap van een vereniging, museumbezoek, maar ook een abonnement op een dagblad.

Als u een laag inkomen heeft en op bovengenoemde onderwerpen steun van de gemeente kan gebruiken, kijk dan een naar de brochures. Het maakt niet uit waar uw lage inkomen vandaan komt. Dat mag een uitkering zijn, maar het mag ook een klein pensioentje of een laag loon zijn.

Ook de Wijdemeerse Webkrant wil haar steentje bijdragen in de ruime verspreiding van deze informatie om te zorgen dat hij daar terecht komt waar hij nodig is. Daarom staan de brochures integraal op het net. Klik hier om ze te lezen. Weet u iemand die er mogelijk baat bij heeft? Druk de pagina af en geef hem of haar de informatie.


Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...