... ...
Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Trompenburg open

De kaarten zijn uitverkocht. U hoeft niet te bellen.

's-Graveland, 22 augustus 2001. Voor de meeste 's-Gravelanders is het buitenhuis en Rijksmonument De Trompenburg aan het Zuidereinde van buiten een prachtig karakteristiek gebouw waarvan men zich afvraagt hoe het er van binnen uit ziet. Voor al diegenen die graag eens een kijkje binnen willen nemen komt binnenkort de gelegenheid daarvoor. Dus grijp die kans. Hieronder het persbericht waarin de Rijksgebouwendienst aankondigt dat U na aanmelding vooraf een kijkje kunt gaan nemen.

Rijksgebouwendienst stelt landhuis De Trompenburg open voor publiek

Tijdens de Open Monumentendagen van 8 en 9 september worden door het hele land monumenten opengesteld voor publiek. Het thema van dit jaar is Huis en haard; monumenten van het wonen. Aanleiding voor dit thema is het feit dat de woningwet dit jaar een eeuw bestaat. Van de 100 best bewaarde historische interieurs van Nederland zullen er bijna 50 te zien zijn, waaronder dat van landhuis De Trompenburg te 's Graveland.

In opdracht van de Rijksgebouwendienst zal De Trompenburg de komende jaren grondig worden gerestaureerd. Op zaterdag 8 september wordt een unieke gelegenheid geboden eens nader kennis te maken met dit bijzondere rijksmonument. Architect Hans Vlaardingerbroek zal het restauratieproces van het Corps de Logis, het woongedeelte van de Trompenburg belichten. Architect Anne van Grevenstein geeft een rondleiding /demonstratie over de restauratie van de wand - en plafondschilderingen. 

Men kan zich via de Rijksgebouwendienst Infofoon (0800 8991103) aanmelden voor een rondleiding. Toegangsbewijs is verplicht en wordt door de Infofoon toegestuurd. 

De Trompenburg is van 11 tot 16 uur geopend.

Tijdstippen rondleidingen:

1. 11.00 - 12.00 uur
2. 13.30 - 14.30 uur
3. 15.00 - 16.00 uur

De Trompenburg

De buitenplaats Trompenburg te 's Graveland is in 1678 ontstaan. Na verwoesting door de Fransen werd aan het eind van de zeventiende eeuw een nieuw huis gesticht door admiraal Cornelis Tromp, naar wie de buitenplaats later werd vernoemd. Na admiraal Tromp is De Trompenburg verschillende malen van eigenaar gewisseld. Na het overlijden van Jeanette van Bommel, de toenmalige eigenaar, kwam de buitenplaats in 1904 in handen van Frans Ernst Blaauw. Hij liet het in 1936 bij testament na aan de Staat der Nederlanden met de verplichting De Trompenburg in stand te houden en particulier te laten bewonen. De Rijksgebouwendienst beheert en onderhoudt het gebouw en het terrein. De Trompenburg behoort tot de 100 belangrijkste monumenten van Nederland.

Het casco van het Corps de Logis zal worden gerestaureerd. De richtlijnen voor bouwhistorisch onderzoek van de Rijksgebouwendienst dienen hierbij als basis voor de aanpak van de restauratie. Het restauratieplan zal een sterk conserverend karakter hebben. Het is de bedoeling zoveel mogelijk origineel materiaal te behouden en geen ingrijpende wijzigingen aan de constructie door te voeren. De restauratie zal plaatsvinden onder leiding van de restauratiearchitect Hans Vlaardingerbroek in opdracht van de Rijksgebouwendienst. Mogelijk worden ook de schilderingen in het Corps de Logis en de koepelzaal gerestaureerd. Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL), die op dit moment de laatste hand legt aan de restauratie van de schilderingen in de Oranjezaal, onderzoekt momenteel de schilderingen in het landhuis De Trompenburg


Het Wijdemeerse weer: Zeer warm, 29 graden, windstil, zwoele avond

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...