nieuwskop1.gif (9069 bytes)

September 1999

Komische schets voor dame en twee heren

Tijdens de rondvraag van de raadsvergadering van 30 september was de volgende komische schets voor een dame en twee heren te beluisteren:

Nelleke Schenkkan: "Meneer de voorzitter, u weet dat de Antoniusschool in erbarmelijke staat verkeert. Ik wil u dan ook vragen of de huidige school de oplevering van de nieuwbouw haalt."

Burgemeester Kozijn: "Om uw vraag even te preciseren, u bedoelt te vragen of de Antoniusschool niet al lang in elkaar geploft zal zijn voordat de nieuwe school klaar is? Klopt dat?"

Nelleke Schenkkan: "Inderdaad dat wil ik graag weten."

Burgemeester Kozijn: "Het woord is aan de Wethouder."

Co de Kloet: "Hij haalt het.....!"

Opgelucht haalde de hele raadszaal adem...

Nelleke had nog een vraag: "Meneer de voorzitter, waarom is de receptie voor het leggen van de eerste steen van de nieuwe huizen in Ankeveen gehouden in het Wapen van Amsterdam in 's-Graveland en niet in het prima etablissement te Ankeveen?

Burgemeester Kozijn: "Omdat de receptie aangeboden werd door de aannemer en wij dus die locatie niet hebben gekozen. Overigens kan ik u vertellen dat iedereen het zich desondanks uitstekend heeft laten smaken...."

Dat is nu besturen op hoofdlijnen...


Bram van Grasstek weg

Bij de opening van de raadsvegadering van 30 september 1999 meldde burgemeester Kozijn dat Bram van Grasstek de Gemeente 's-Graveland gaat verlaten. Dat is een gevoelig verlies. In driedubbel opzicht. Het was de bedoeling dat hij gemeentesecretaris zou worden. Bovendien is hij het financiŽle brein van de gemeente. Aangezien het management team toch al niet compleet is komt de klap nog harder aan. Bram gaat naar ťťn van de adviesbureau's die personeel leveren aan gemeenten hebben wij begrepen.

Vakbladen als Binnenlands Bestuur staan de laatste tijd vol met artikelen over de zorgelijke situatie dat in veel gemeenten ambtenaren worden "weggekocht" en voor veel geld worden "verhuurd" aan gemeenten. Zeker een gemeente die aan de vooravond van een herindeling staat is geen aantrekkelijke werkgever, want de toekomst, met name van de ambtelijke top in een dergelijke omgeving, is uiteraard zeer onzeker.

Om kort te gaan, een lastige situatie waar niet ťťn, twee, drie een oplossing voor is te vinden. En, wat ons betreft, een reden voor Noord-Holland, de Tweede- en Eerste Kamer en het kabinet om haast te maken met de herindeling. Hoe langer de onduidelijkheid over de herindeling blijft bestaan, hoe problematischer de situatie wordt.

En iets anders, de Minister zou moeten overwegen om medewerkers van een gemeente in een herindelingsproces een extraatje te geven als ze blijven zitten tot een half jaar na de herindeling. Een vraag aan de Minister?


Raadsagenda 30/9.

Aanstaande donderdagavond 30 september om 20.00 is er raadsvergadering. Vrij toegankelijk in het gemeentehuis.

Enkele punten van de agenda:

- Huisvestingsverordening Gooi- en Vechtstreek
- Woonruimteverdeling 's-Graveland
- Aanwijzing van een aantal panden tot rijksmonument
- Beleidsplan openbare verlichting
- Verkoop van de "Oude School" aan Stichting BLOK


Actie AB lijn 122

In de G&E van 24 september meldt Nelleke Schenkkan (Algemeen Belang) dat haar actie voor het behoud van lijn 122 een groot succes is. Ruim vijfhonderd ingevulde formulieren van verontruste busreizigers heeft ze ontvangen. De provincie en busmaatschappij Connexion waren indertijd nogal verbolgen over de actie van Nelleke die volgens hen prematuur was.


Randweg De Slenk ongewenst?

slenk.gif (15344 bytes)

De ondernemers willen helemaal geen rondweg om industriegebied de Slenk volgens de G&E van 23 september. Volgens de gemeente zou een rondweg langs de achterzijde van het bedrijventerrein de ontsluiting verbeteren en bovendien een natuurlijke grens zijn tussen het terrein en het buitengebied waardoor eventuele ongewenste activiteiten tegengehouden zouden worden. Ook meebetalen aan de rondweg zien de ondernemers al helemaal niet zitten volgens de krant.

In de discussie over de rondweg in de vorige raadsperiode speelde o.a. een rol dat een nieuwe aansluiting op de Loodijk zou leiden tot gemengd verkeer op een parallelweg (fietsers en vrachtauto's), hetgeen met een rondweg voorkomen kon worden.


Wie wil de Dobber?

dobberterug.gif (5805 bytes)

In de Gooi & Eemlander van donderdag 23 september 1999 stond het bericht dat het bestuur van dorpshuis de Dobber besloten heeft het dorpshuis terug te geven aan de gemeente.

Als reden geeft het bestuur op een gebrek aan steun vanuit de gemeente. Bij de nieuwbouw van de Dobber is afgesproken dat de jaarlijkse subsidie van 90 duizend gulden via een hypotheek omgezet werd in de beschikbaarheid van het gebouw. Tevens werd toen afgesproken dat de Dobber op eigen benen zou staan. Sterker nog het bestuur heeft daar toen bewust voor gekozen. Om commerciŽle exploitatie nog beter mogelijk te maken gaf de gemeente nog flinke financiŽle steun bij de aanschaf van de tribune en de geluidsinstallatie.

Voor de zomer kwamen er noodkreten van de Dobber. Na veel gepraat werd geld beschikbaar gesteld om de zomer te overbruggen. Volgens onze informatie lag dat geld vorige maand nog onaangeroerd op de plank, want de Dobber redde het zonder. Op voorstel van het CDA zou het Dobberbestuur met voorstellen komen hoe de Dobber wel draaiend gehouden zou kunnen worden om die vervolgens in de Raad te bespreken.

Dit besluit verwondert ons eerlijk gezegd nogal. De hamvraag is nu: "Wat moet de gemeente er nu mee? Verkopen aan een tapijthal? Toch maar weer subsidiŽren?" Ongetwijfeld: "wordt vervolgd".

Als u ideŽen heeft kunt u die naar ons mailen, dan zullen wij ze hier publiceren.


Lantaarnpalenwerkgroep

lantaarnpaal.gif (7118 bytes)

De lantaarnpalen in de gemeente 's-Graveland zullen worden vervangen. Het gaat om 1701 lichtpunten weet de G&E te melden. Er wordt een verlichtingsbeleidsplan opgesteld om de verlichting in de gemeente planmatig aan te passen afgestemd op de eisen van vandaag.

Er wordt een werkgroep samengesteld van burgers, politie en andere belanghebbenden om een advies over de verlichting samen te stellen. Vooraf vindt er op 4 oktober een informatieavond plaats over deze kwestie. Plaats: Gemeentehuis, Raadzaal. Tijd: 20.00. Toegang: vrij.


Warmte uit de bodem

warmtebodem.gif (13169 bytes)

De G&E van 22 september meldde dat de nieuw te bouwen twintig seniorenwoningen aan de Ireneweg een primeur in Kortenhoef krijgen. De woningen zijn onderdeel van het dubo (duurzaam bouwen) project. Via een vernuftig systeem met een pomp die water aanzuigt op een diepte van vijftig meter diepte worden de vloeren van de appartementen verwarmd. Een gedeelte van de kosten wordt door de bewoners betaald, de rest wordt door de woningbouwverenging neergeteld.


Ingezonden email

De redactie kreeg twee emails waarvan we de inhoud weergeven.

De eerste email ging over de hoorzitting die afgelopen dinsdag werd gehouden inzake het project Kijk op de Wijk. De informatie op deze site kwam uit de G&E. Wij kregen een email waarin gesteld werd dat de avond veel positiever was dan uit het artikel in de G&E zou blijken. Er waren wel kritische geluiden, maar de steming was uitstekend.

De tweede email ging over de berichtgeving over de AROS. Er werd gevraagd om te melden dat de AROS weer in de lucht is met Ans Steenvoorden.

Als u email zendt, wilt u dan vermelden of het een ingezonden brief is die met naam en toenaam gepubliceerd kan worden, of dat het gewoon een reactie is. (Het verschijnsel ingezonden emails is voor ons ook nieuw. Even wennen.)


Koetsen op Zuidsingel

Vandaag, zondag 18 september 1999, vond op de Zuidsingel bij de Fuik weer de jaarlijkse koetsendag plaats. Grote en kleine bespanningen, iedereen had er schik in. Het peloton trok door het hele dorp om aan het eind weer bij de Fuik aan te komen. Een impressie.

wpe27.jpg (10168 bytes) wpe28.jpg (10127 bytes)
wpe29.jpg (11028 bytes) wpe2A.jpg (9943 bytes)

Groeten uit Mexico

Degenen die wel eens op de Nedstat button op de homepage hebben geklikt zullen zich mogelijk verbaasd hebben. Hoe komt het dat de hitrate uit Mexico op deze pages zo hoog is? Welnu, dat is onze vriend Jan Bommel, oud medewerker van de AROS en geŽmigreerd uit Kortenhoef naar het warme San Carlos, Mexico. Hij volgt het reilen en zeilen van 's-Graveland op de voet dankzij deze pages. Hij stuurde ons een link met zijn verhalen en foto's in de vorm van een nieuwsbrief. Mexico is geen Kortenhoef, dat kun je wel zien.

Ook even kijken? http://www.cafedeinternet.com/members/jan


Spijkerman in de Dobber

Jarenlang presenteerde Jack Spijkerman voor de radio de Steen- en Beenshow waarin hij mensen voortdurend op het verkeerde been zette. Afgelopen week stopte hij met die show. Voor hem volledig onverwacht werd hij meegezeuld naar de Dobber waar zijn collega's en andere nationale beroemdheden hem een waardig afscheid bezorgden in een live uitzending uit de Dobber. Dat afscheid was ook te zien op televisie. Het zette de Dobber ook weer even op de kaart. Leuk.


D66 Burgemeester Eemnes

eemnesbijl.jpg (76385 bytes)

Altijd leuk als er een D66 burgemeester in de buurt erbij komt. (Zo vaak gebeurt dat niet.) Na Paul de Winter (Blaricum) en Ernst Bakker (Hilversum) is nu Jilles Gerrit Bijl in Eemnes ge-installeerd volgens de G&E van vrijdag 17 september. Wij van D66 's-Graveland wensen hem, zijn vrouw en de beide dochters Eveline en Annabel veel succes en veel plezier in Eemnes.


De Slenk: geen subsidie?

slenk.jpg (20256 bytes)

In de G&E van gisterenstond te lezen dat het rijk 2,7 miljoen gulden subsidie geweigerd heeft aan de gemeente 's-Graveland voor verbetering van het bedrijventerrein de Slenk. Volgens het ministerie van economische zaken heeft de gemeente onvoldoende aangetoond dat de uitbreiding en verbetering geen knelpunten in de omgeving zal opleveren.

In dat plan was een weg aan de buitenkant van het terrein voorzien om de toegankelijkheid te verbeteren en om een natuurlijke afsluiting te maken tussen natuurgebied en bedrijventerrein. Volgens wethouder Co de Kloet moet het plan dan maar wat minder. zijn collega Wim Neef wil echter niets weten van aanpassing van het plan. Aardig om te weten is dat dit onderwerp in de portefeuille van Wim Neef zit. "Ik heb deze vlag nog niet gestreken" :aldus Wim.


Kattenbrug uitgeklapperd

kattenbrug.jpg (88328 bytes)

In de G&E van 16 september bovenstaande foto. Het brugdek klapperde vreselijk als er auto's passeerden. Dat wordt nu verholpen. Het houten brugdek wordt vervangen door beton. De buren kunnen weer rustig slapen en Jos Aalbers hoeft niet meer naar de brug te gaan om er houten wiggen tussen te schuiven. Zeker de komende tijd, tot 15 oktober, zal het erg rustig zijn. De Kortenhoefsedijk is namelijk afgesloten. (Merkte ook uw redacteur vandaag bij terugkomst naar huis.) Buslijn 122 rijdt nu over het Noorder- en Zuidereinde.

Nu we het toch over afsluitingen hebben. Ga niet binnendoor van Utrecht over Maartensdijk en de Hollandse Rading naar 's-Graveland of Hilversum. Nadat u een kilometer of vijf gereden heeft komt u bij de manege (Hollandse Rading) een totale wegafsluiting tegen. Er staat geen enkele aanduiding hoe je alternatief toch te bestemder plaatse zou kunnen komen. Probeer je dat toch op de bonnefooi, dan raak je verzeild in de binnenlanden van Loosdrecht en ben je langer bezig om thuis te komen dan gewoon om te draaien en de snelweg te nemen. 't is maar een weet.


Kijk op de Wijk

vvn.jpg (22046 bytes)

De gemeente heeft de afgelopen vijfentwintig jaar vele onderzoeksbureau's in de arm genomen, verkeerscirculatieplannen bekeken en maatregelen genomen zoals drempels, stoplichten, etc. Dit alles om de verkeersoverlast met name op en rond Noorder- en Zuidereinde te beteugelen. Dat is nooit gelukt. Dus besloot de raad om het woord te laten aan de burger onder leiding van Veilig Verkeer Nederland. Er heerst nogal wat scepsis over deze aanpak bleek op dinsdagavond 14 september 1999. Hoezeer wethouder Wim Neef ook zijn best deed om deze aanpak aan te prijzen, hij overtuigde de zaal niet echt volgens de Gooi- en Eemlander. (Wethouder Hekking uit Keek op de Week...)

Ook de afsluiting die Hilversum jaren geleden aanbracht om de dure villawijk Trompenberg te ontzien en die de verkeersdruk in 's-Graveland verhoogde kwam weer op de proppen.

Ook werd er twijfel uitgesproken over de hoeveelheid geld die beschikbaar is voor maatregelen als VVN met voorstellen komt.


Kozijn: Eerste steen A'veen

kozijnhelmgr.jpg (21524 bytes)

Op 13 september 1999 legde burgemeester Kozijn de eerste steen voor zeventien koopwoningen die in Ankeveen gebouwd worden. Dit zijn de woningen waarover indertijd nogal wat commotie ontstond. Voormalig wethouder 't Hoen van de VVD wilde deze woningen een jaar geleden alleen toewijzen aan Ankeveners. Andere partijen, waaronder D66 wilden dat de inschrijving open stond voor alle ingezetenen van de gemeente. Nu blijkt dat 10% van de gegadigden van buiten 's-Graveland komen. Het goedkoopste huis kost 3,5 ton, het duurste 5,5 ton. De foto komt uit de Gooi- en Eemlander van 14 september 1999 en is gemaakt door Ton Kastermans. Met dank.

kozijnmethelm.jpg (51007 bytes)


Tessa wil niet

Zaterdag 11 september was de "Schijt je Rijk" happening van B-Mol en de ASV 's-Graveland.

De Gooi- en Eemlander van 13 september weet te melden dat het niet helemaal liep zoals gehoopt. De koe van Dirk van de Broek (vader van Dirk van het Sportcafť en Gerrit het raadslid van de VVD) liet niets vallen, waardoor er geen winnend kavel aangewezen kon worden. Tessa had haar behoefte al in de veewagen gedaan. Zelfs drankjes van omstanders en van Dirk zelf hielpen niet.

Notaris Denninger had het noodscenario al klaar. De hoofdprijs (7500 gulden) ging naar de kavel waar de koe na drie uur met haar linkervoorpoot in zou staan. Dat kavel bleek gekocht te zijn door de familie Welle die op datzelfde moment een feest vierde bij Jan en Alleman. De notaris reikte nog dezelfde avond de hoofdprijs uit.

tessa.jpg (79365 bytes)


Voor paal...

Op 11 september vond in Hilversum een groot blues-evenement plaats. Op tal van plaatsen speelden bluesbands terwijl het publiek op straat ervan genoot. Eťn van die podia stond op de Kerkbrink. Nu heeft Hilversum in haar wijsheid bedacht dat de Kerkbrink verkeersvrij is, maar dat er wel bussen van het openbaar vervoer overheen mogen rijden. Om die bussen wel, maar gewone stervelingen geen toegang te geven tot de doorgaande route heeft men telematica maatregelen ingevoerd. Een flinke dikke paal die uit de grond komt om de zaak af te sluiten, maar die bij het naderen van een bus naar beneden gaat. Althans zou moeten gaan....

Terwijl uw redacteur genoot van de muziek kwam er een bus aan. Hij stopte voor de paal en bleef daar langdurig staan. Even poolshoogte nemen dus. De chauffeur had driftig radiocontact met tal van instanties met uitzicht op de paal die niet naar beneden wilde. Hij werd van instantie naar instantie verwezen, want kennelijk was er op zaterdagavond niemand verantwoordelijk voor de vermaledijde paal. Uiteindelijk reed hij achteruit en kwam met een vaartje aanrijden in een poging de paal op andere gedachten te brengen. Tot ieders verbazing geschiedde het wonder. Het ding zakte in de grond en de bus kon met een vertraging van twintig minuten zijn weg vervolgen.

Nog verbazingwekkender was dat later bleek dat de ruimte tussen de "gewone"palen zo groot is dat politieauto's en andere normale auto's er gewoon tussendoor kunnen.

Het is duidelijk. Hier is een verkeerskundig genie aan het werk geweest.


Kanaal uitgebaggerd

bagger.gif (4236 bytes)

In de G&E van 11 september stond onderstaande foto. Het bijschrift vermeldt dat het Hilversums Kanaal wordt uitgebaggerd. Met name bij de doorgang naar de Wijde Blik, de bruggen bij 's-Graveland en Kortenhoef en bij de vierde havenarm in Hilversum was dat vanwege ondiepte hard nodig. Zodra dit karwei is afgerond zal het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vechtstreek beginnen aan bagger- en schoonmaakwerkzaamheden aan de Gooise Vaart, de 's-Gravelandsevaart en de Oude Haven.

baggeren.jpg (46707 bytes)


AROS vanaf de Meenthof

arosmnthof.gif (4818 bytes)

Volgens de Gooi- en Eemlander van 11 september 1999 begint de AROS, de lokale 's-Gravelandse omroep, na enige maanden radiostilte weer met haar uitzendingen. Vandaag (11/9) zal uitgezonden worden vanuit het oude postkantoor aan de Meenthof. In het stukje in de Gooi- en Eemlander worden de namen genoemd van een aantal medewerkers. Het voor de dorpspolitiek meest interessante programma AROS aktueel zal gepresenteerd worden door Ans Steenvoorden en Herman Stuyver. Het conflict tussen de AROS en Hans Ververs en Stef Mulder is hiermee definitief in het voordeel van de AROS beslecht. Jammer dat beide partijen niet tot elkaar konden komen.


Weer ballon geland

Op vrijdag 10 september om 19.30 zat uw redacteur rustig in de achtertuin. Plotseling hoorde hij het onmiskenbare geluid van de gasbrander van een ballon. Vlakbij. Hij keek omhoog. Niets.
Dan maar even op straat kijken. Een lokale redacteur moet nieuwsgierig zijn nietwaar.

Daar ontvouwde zich een onwaarschijnlijk gezicht aan zijn ogen. Slechts de bovenkant van een reusachtige ballon was te zien achter het dak van huizen aan de Eslaan. Het was alsof het mandje in de straat een meter boven het wegdek zweefde. Zo laag.

De ballon gaf af en toe een gasstoot. Klom dan iets en zakte weer. De wind voerde hem van de Dobber naar de Kortenhoefsedijk. Daar is hij geland vlak achter de weg in het weiland. Een kleine volksoploop was het gevolg.

Ook bij het Commeniuscollege in Hilversum was het dezelfde avond raak. Een ballon scheerde over de school, terwijl de volgers halsbrekende toeren uithaalden op de 's-Gravelandseweg. Ook tal van andere automobilisten slingerden over de weg omdat zij naar boven in plaats van naar de weg keken.

Afgelopen week kreeg een motorrijder een zwaar verkeersongeluk omdat hij een volgauto inhaalde die langzaam achter zijn ballon reed. Tijdens het inhalen besloot de chauffeur van de volgauto naar links te gaan en reed de motor vol in de auto met aanhangwagen.

Bij deze hoeveelheid ballonvaart kunnen zo langzamerhand vraagtekens gezet worden. Zo laag over de bebouwde kom met een gasbrander in een mandje. Je dak zal maar geraakt worden. Toch maar eens aan de Wethouder vragen...


Ballon geland

Vanavond, zondag 5 september om 20.10, ontstond er enige consternatie aan de Zuidsingel. Achter het park, vlakbij de bebouwing, was een ballon geland. De buurt liep uit om het fenomeen te aanschouwen. Huisdieren vluchtten naar binnen. Uit eigen waarneming kan de redactie u melden dat zowel de Wethouder Grondgebied als de Brandweercommandant de zaak nauwlettend in de gaten hielden :-)

wpe27.jpg (3024 bytes)
Vanaf de vissteiger in het park
wpe28.jpg (4308 bytes)
Gezicht op de beltweg
wpe29.jpg (3027 bytes)
Vanaf de beltweg
wpe2A.jpg (3411 bytes)
Op de voorgrond de sculptuur in het park

Geld stinkt niet.

De muziekvereniging B-Mol en de Voetbalvereniging 's-Graveland hebben geld nodig.

Om dat te verzamelen zal er op zaterdag 11 september een z.g. "Schijt je Rijk" loterij worden gehouden. Er wordt een koe losgelaten op het hoofdveld van de voetbalvereniging. Dat veld is in vakken (kavels) van 1 bij 1 m verdeeld. Ieder kavel heeft een nummer dat correspondeert met een lotnummer dat verkocht wordt voor fl. 25,-- (11,36 Euro). Zodra de koe zijn behoefte in een kavel heeft gedaan is de eigenaar van het corresponderende lot fl. 7.500,-- (3.409,09 Euro) rijker. Notaris Georg Denninger uit Hilversum zal erop toezien dat alles volgens de regels verloopt. U kunt nog kavels kopen.

Hieronder enkele van de affiches die in het hele dorp te vinden zijn.

wpe28.jpg (7108 bytes) wpe29.jpg (6228 bytes)
wpe2A.jpg (6723 bytes) wpe2B.jpg (6933 bytes)

Gondelvaart

Op 4 september 1999 vond de jaarlijkse gondelvaart en braderie in Kortenhoef plaats. Er waren minder kramen dan andere jaren, maar bij de gondelvaart zag het, als altijd, zwart van de mensen. De thema's van de gondels variŽerden weer enorm. Turfsteken, van natuurlijk voedsel naar een pilletje, een varende pc onder het motto verstrikt in eigen netwerk, het mannenkoor van Crescendo, een gondel met raketten, de Eagle en mannen in ruimtepakken, om kort te gaan er was weer veel te zien. Ook op de dijk was het de hele avond een gezellige boel. Het feest in de feesttent trok vooral de jongeren.

Hieronder een impressie.

wpe27.jpg (11923 bytes)
Emma van den Brand in de handel..
wpe28.jpg (7396 bytes)
De Dijk in de avondzon.
wpe29.jpg (7342 bytes)
Van wie zijn deze nieuwe klompen?
wpe2A.jpg (7175 bytes)
Toch geen brand hoop ik?
wpe2B.jpg (9959 bytes)
Bert kwam regelmatig langs.
wpe2C.jpg (7976 bytes)
De Wethouder draagt af?
wpe2D.jpg (8572 bytes)
Balonnenverkopers deden goede zaken.
wpe2E.jpg (7781 bytes)
Turfsteken
wpe2F.jpg (4691 bytes)
Achteraan (moeilijk te zien) The Eagle has landed.
wpe30.jpg (4895 bytes)
Bij Crescendo ging het licht uit.
wpe31.jpg (3790 bytes)
Nieuw naambord misschien?
wpe32.jpg (8420 bytes)
Gelegenheidscoalitie VVD, CDA, DB

Vreemde vogel

Op Zuidsingel 68 in Kortenhoef is recentelijk een vreemde vogel neergestreken. De gemeente heeft er al een kenner op afgestuurd, maar deze kon het diertje niet thuisbrengen. Het schijnt ongevaarlijk te zijn, behalve voor zwangere dames.

wpe27.jpg (10428 bytes)


Enquete Emmaweg

Vanavond, 2 september 1999, werd in de Commissie Grondgebied door aanwonenden van de Emmaweg aandacht gevraagd voor de veiligheid van deze lange smalle weg zonder trottoirs. Zij hebben een enquete gehouden onder de bewoners. Een hoog percentage vond de weg onveilig. Er was sprake van een hoge respons. De Commissie onthield zich van uitspraken in verband met het lopende onderzoek van Veilig Verkeer Nederland.


Heg Plat

Onderstaand bericht trof ons oog. De Sandersonhof is een beetje nauw kunnen wij u vertellen. En dat je dan met 1,8 promille in de heg terecht komt is niet zo verwonderlijk. Ook de spellingscontrole van de Gooi raakte danig in de war van het bericht.

"gistyerqavond"? (Wat was het promillage van degeen die het bericht invoerde....?)

hegplat.gif (15582 bytes)


Bakgraag

matrijs2.gif (7992 bytes)

In de Gooi- en Eemlander van 2 september 1999 stond een uitgebreid artikel over het Centrum voor Dagbesteding de Matrijs aan de Julianaweg. De Matrijs had Koningin Beatrix uitgenodigd voor de officiele opening van de bakkerij, maar die liet weten verplichtingen elders te hebben. Er was al een bakkerij, maar die is nu uitgebreid met een winkeltje, vandaar de nieuwe naam.

matrijs1.jpg (31273 bytes)


 

nieuwshome.gif (2185 bytes)