nieuwskop1.gif (9069 bytes)

 

Juli 1999

AROS Actueel ter ziele?

 arosstop.gif (11765 bytes)

In de Gooi- en Eemlander van 28 juli 1999 was te lezen dat Hans Ververs en Stef en Mirjam Mulder enerzijds en het bestuur van de AROS definitief niet tot elkaar zijn gekomen.

Wie ook de schuld heeft, feit is dat het gezichtsbepalende programma, dat jaren tussen elf en een op zondag werd uitgezonden, ter ziele lijkt te zijn.

Stef Mulder: "Ik zet geen voet meer in de studio. Elke zondag hebben we aan de AROS gegeven. Maar voorzitter van den Broek dreigt nu zelfs met gerechtelijke stappen omdat wij ons in de pers hebben uitgelaten over wat hier speelt."

Van den Broek lijkt weinig onder de indruk van de uitlatingen van Mulder. "Eerlijk gezegd wil ik er niet al teveel over zeggen. Dit is een interne zaak, waarvan ik vind dat we daar niet over naar buiten moeten treden. Wel kan ik zeggen dat de AROS en het programma AROS Actueel niet vallen of staan bij twee of drie programmamakers. Deze mensen willen te graag op de stoel van het bestuur zitten. Dat kan niet."

Hoe het verder ook mag zitten, het zal niet meevallen om opvolgers te vinden die zo goed ingevoerd zijn in het hele reilen en zeilen van het dorp. Buitengewoon jammer dat het zo in de loopgraven moet eindigen.


Wijde Blik bestemmingsplan

wijdeblik.gif (18495 bytes)

In de Gooi- en Eemlander van 24 juli 1999 stond een groot artikel over de ontwikkeling van de Wijde Blik. Het bestemmingsplan regelt de ontwikkleing van de Wijde Blik inclusief bebouwing, bedrijven en jachthavens.

Het is niet de bedoeling om de watersport te beperken. Kleinschalige watersport met lage snelheid met behoud van natuur is het doel. Het moet geen tweede Loosdrecht worden. Er is geen doorvaart gepland naar de Loenderveenseplas en de Loosdrechtse plassen. De bestaande eilanden in de plas, vijf in getal, zullen worden verhuurd door de provincie Utrecht aan de Vereniging Watersportbedrijven Kortenhoef (V.W.K.). De VWK zal de eilanden geschikt maken voor recreatie en zal er enige ligplaatsen bij maken. Er is een stuurgroep opgericht waarin de gemeenten 's-Graveland, Loosdrecht, Loenen, de provincie Noord Holland, Natuurmonumenten, het plassenschap DWR en de VWK zitting hebben. Voorzitter is Henk de Kloet raadslid in 's-Graveland en jachthaveneigenaar. De overige overs en het water zullen beheerd worden door Natuurmonumenten.

Binnen het nieuwe bestemmingsplan wordt het eindelijk mogelijk om het strandje aan de Zuwe te ontwikkelen. Er komen 24 aanlegplaatsen, 75 parkeerplaatsen, een ligweide, een kiosk met sanitair, picknicktafels, een golfbreker (4), een ringsloot, een pier naar de kade (3) en een surfstrand (2).

Het plan zal voorjaar 2000 in de gemeenteraad komen ter goedkeuring. Voor de exploitatie moet een private partner worden gezocht. De kosten van de ontwikkeling worden geschat op twee miljoen gulden. Er wordt gerekend op subsidie van Noord Holland.

wijdeblikmap.gif (30267 bytes)


Wie Wat Web?

Volgens ons wordt het tijd voor een electronisch blad voor 's-Graveland (en eventueel Loosdrecht en Nederhorst den Berg). Dat blad moet niet gebonden zijn aan enige partij of andere groepering. Graag horen wij van de lezers van deze pagina's hoe zij daarover denken en of ze bereid zijn om bijdragen aan zo'n e-zine te leveren.

Bent u bereid om regelmatig stukjes of artikelen te leveren over activiteiten of gebeurtenissen in het dorp (of daarbuiten)? Meldt u dan aan bij Rik Jungmann (rik.jungmann@wxs.nl). De artikelen worden natuurlijk aangeleverd in electronisch formaat, als emailtje, als tekstbestand of als word- of wordperfect document. Ook foto's worden natuurlijk electronisch aangeleverd per email.

Het nieuwe blad heeft natuurlijk alleen levensvatbaarheid als er regelmatig verse aanvoer is van kopij. Als u dus mee wilt doen, dan verwachten wij ook af en toe nieuws van u. Over uw vereniging, uw evenement, uw werk voor het dorp, etc.

Nog mooier zou het zijn als u in de redactie wilt gaan zitten. Als u dat wilt mail dat dan ook aan bovenstaand adres.

Natuurlijk zijn advertenties ook mogelijk.

Laat uw gedachten er eens over gaan. En als u suggesties heeft voor de naam van het blad, mail ze naar ons.

Het zou leuk zijn als we dit gezamenlijk van de grond kunnen krijgen.


Sociale Zaken fuseren.

In een extra raadsvergadering op 13 juli heeft de raad besloten dat de sociale diensten van Nederhorst den Berg, Loosdrecht en 's-Graveland gaan fuseren. De kantoorfunctie (backoffice) komt in Loosdrecht, de loketfunctie (frontoffice) zal in de bestaande drie gemeentehuizen blijven. Dit najaar zal de verhuizng gebeuren en wordt er ingewerkt. De fusie zal met ingang van 1 januari 2000 zijn beslag krijgen.

Het besluit liep wat vertraging op omdat de ondernemingsraad nadere informatie wenste over de overgang van medewerkers naar Loosdrecht.

Hiermee is een eerste historische stap gezet in de richting van de door de drie gemeenten gewenste herindeling. Het is zeer te hopen dat de besluitvorming over de herindeling in Kabinet, Tweede- en Eerste kamer deze stap bekrachtigt, anders zal er later een ontvlechting moeten plaastvinden omdat Loosdrecht dan weer in Utrecht teruggedwongen wordt en het zeer de vraag is of deze samenwerking kan stand houden, zeker als Loodrecht vervolgens met een andere gemeente zou worden geherindeeld.


Nog eens bus 122

In de Gooi- en Eemlander van 21 juli 1999 een groot artikel met onderstaande kop:

wpe26.jpg (4559 bytes)

bus122.jpg (28484 bytes)

Enkele citaten:

Een beetje kort door de bocht gaat de fractie Algemeen Belang wel met het bericht dat buslijn 122 er volgend jaar uitgaat. Maar toch pakken zich donkere wolken samen  boven lijn 121 en 122. Beide lijnen zitten in de gevarenzone omdat ze te weinig passagiers vervoeren.

De provincie Noord-Holland heeft door bureau Goudappel-Coffeng een rapport laten maken over het streekvervoer in de Gooi- en Vechtstreek.

Algemeen Belang luidde de noodklok. Raadslid Nelleke Schenkkan verspreidde een pamflet met handtekeningelijst, waarop tegen de dreigende verwijning kon worden geprotesteerd.
...
Schenkkan: "Ik heb na het zien van het rapport iets te voorbarig conclusies getrokken en rondgeroepen dat de bus verwijnt, maar de angst is er nog steeds."

De Provincie Noord-Holland heeft gemeenten en het vervoerbedrijf gevraagd kanttekeningen te maken bij de uitkomsten van het rapport. Woordvoerder Dick Jacobs van de provincie reageert wat geprikkeld op de reactie van het raadslid: "Het rapport ligt er ter advies en heeft geen enkele status. Ook is het niet de mening van de provincie dat de buslijnen moeten verdwijnen, maar een aanbeveling van de onderzoekers."

En ook volgens busmaatschappij Connexion loopt het allemaal zo'n vaart niet. Woordvoerder Ouwehand: "De dienstregeling voor volgend seizoen is praktisch hetzelfde als vorig jaar. Voorlopig zijn we niet van plan de buslijn aan te passen. Als er iets verandert is dat op z'n vroegst in juli 2000. Maar zelfs daarover is nog helemaal niets besloten."
Ouwehand is op de hoogte van het rapport, maar zegt dat het alleen maar om aanbevelingen gaat.

Einde citaten.

Het was beter geweest als Nelleke niet meteen in de lokale pers had geroepen dat de 122 met ingang van 5 september dit jaar verdween, maar zich wat breder geinformeerd had. Dan was de angst waar zij het over heeft niet door haar zelf opgeroepen.

Natuurlijk is het zaak de ontwikkelingen goed te volgen, maar angst is een slechte raadgever.


Afscheid Jan Nijssen

Op zaterdagmiddag 4 juli 1999 waren alle min of meer vaste klanten van de Dobber opgetrommeld om afscheid te komen nemen van Jan Nijssen. Jan was elf jaar beheerder van de Dobber. Waarschijnlijk was hij de best geinformeerde man uit 's-Graveland, want de hele politiek werd altijd volledig doorgenomen aan de bar, terwijl hij rustig de drankjes verzorgde. Het afscheid werd opgeluisterd door een band die zoveel geluid produceerde dat velen vanuit aanpalende wijken kwamen kijken wat er aan de hand was. Hieronder een impressie. Wij wensen Jan het allerbeste in zijn nieuwe werkkring.

foto2.jpg (5211 bytes) foto3.jpg (5336 bytes)
foto4.jpg (6167 bytes) foto5jan.jpg (3576 bytes)
Jan Nijssen geniet van de muziek.
foto6ton.jpg (5698 bytes)
Trommel waar ga je met Ton naar toe?
foto7.jpg (4995 bytes)
Wim Neef: "Meisie, moet je goed luisteren.."
foto8.jpg (4326 bytes)
www.dma.nl
foto9.jpg (5690 bytes)
foto10.jpg (3109 bytes)
Voor de kleine Nijssen duurde het wat lang..
foto11.jpg (4754 bytes)
foto12.jpg (3617 bytes)Theo Walraven (voorzitter Dobber, links) en Wim Neef Wethouder, spraken Jan Nijssen toe. foto13.jpg (4565 bytes)
Hoorde je wat Wim Neef zei?

Bonje bij de AROS

In de Gooi- en Eemlander van 1 juli 1999 stond een groot artikel, geschreven door Ferry Wieringa, over de problemen bij de AROS. Het is niet mis wat er over tafel gaat.

PE03257A.gif (4096 bytes)

radiojongens.gif (8423 bytes)

Volgens het bestuur van lokale radio-omroep AROS betreft het een zomerstop. Volgens de programmakers is het je reinste censuur. De zondagmorgen begint sinds 6 juni niet meer met AROS-actueel.

De radiomakers Hans Ververs en Stef en Mirjam Mulder uit Kortenhoef besloten een duidelijk signaal af te geven door één keer niet uit te zenden. Ze willen een gesprek over het functioneren van de lokale omroep. Het bestuur beschouwde het 'op zwart gaan' als werkweigering en laste een vervroegde zomerstop in. Indien zij hun excuus aanbieden, zijn wij bereid tot een gesprek", aldus secretaris Jan van der Lugt.

Ververs en Mulder zijn wereldberoemd in de gemeente 's-Graveland. Roem die zij hebben te danken aan hun radioprogramma AROS-actueel. Elke zondagmorgen maakten de drie vrijwilligers hun twee uur durend programma vanuit de Drie Dorpen in Ankeveen. "Het is een beetje als 'Cappuccino' op radio 2. We bieden politiek, amusement en cultuur. Het programma is populair. Dat is vooral te merken nu we niet meer uitzenden. De klanten in mijn winkel (sigarenzaak) vragen er veel naar." Stef Mulder trekt aan zijn sigaar en kijkt naar zijn maat Ververs.

"Het programma is top, maar de lokale omroep AROS (Algemene Radio Omroep 's-Graveland) ... daar zit nog het een en ander mis", zegt de radioman. Sinds twee jaar werken beide mannen samen aan het lokale actualiteitenprogramma. Voorzitter Rien van den Broek vroeg Ververs twee jaar geleden het programma nieuw leven in te blazen. Ik werd niet alleen gevraagd dit programma, maar ook heel AROS weer een beetje op het spoor te zetten." ,En dat was en is nodig. Broodnodig", valt Stef Mulder hem bij. ,Van de zeventien uitzenduren, verdwenen er acht in het niets. Andere programmamakers stopten er mee of ze hadden onenigheid met de technicus' Met zo'n instelling kun je dus niet bij de mensen aankomen. Je moet de luisteraars wat bieden", aldus Mulder.

In de studio van AROS zit Jan van der Lugt, secretaris van de omroepstichting. "Dat het programma weer van de grond moest komen, dat klopt, maar de bemoeienis van beide heren bij de andere programma's dat is nooit de bedoeling geweest. Het is typisch een pioniersmentaliteit: ze menen alles beter te weten en proberen hun mening door te drukken. Liever vandaag nog, dan morgen. Dat zij een gesprek wilden over de organisatie heb ik nooit begrepen. Ja, de voorzitter heeft het er eens over gehad, maar daar is hij verder niet op teruggekomen. Toch blijven er genoeg andere wegen over om een gesprek met het bestuur tot stand te brengen. Het bestuur bestaat niet alleen uit voorzitter Van den Broek", aldus Van der Lugt.

mulders.jpg (19694 bytes)
Foto: Ton Kastermans
Stef en Mirjam Mulder in de keuken waar met Hans Ververs de voorbereidingen voor hun wekelijkse radiouitzending werden verzorgd. "Als wij ermee stoppen, is AROS naar de kloten."

"Dat moet je dus met een korreltje zout nemen", zeggen Mulder en Ververs, want volgens hen is het de voorzitter die de dienst uitmaakt en de rest van het bestuur dom houdt. Programmamaker Ververs: ,De beste man is niet bij machte goed te besturen. Hij is nu dus ook bang de confrontatie met ons aan te gaan." ,Wij zijn volledig ingeburgerd en weten wat er leeft. Ik beschouw de desinteresse van het bestuur, want je hoorde nooit iets van ze, als een belediging. Ja, toen we die zesde juni niet uitzonden hing Van den Broek gelijk aan de lijn. Hij eist excuses en wilde dan pas nadenken over een gesprek."

Dus zonder excuses, komt er geen gesprek. En zonder gesprek, geen uitzending van de twee mannen.

De achtergrond van de 'zomerstop' van AROS is niet duidelijk. Secretaris Van der Lugt erkent dat de stop eerder is ingegaan door de werkweigering, maar AROS zou sowieso gestopt zijn tijdens de zomer. Volgens Ververs en Mulder heeft die zomerstop nooit gegolden voor hun programma, AROS-Actueel. "Het is gewoon een uitzendverbod."

Geschrokken door het verdwijnen van het programma nam de gemeenteraad, van 's-Graveland unaniem een motie aan waarin om terugkeer van het programma wordt gevraagd. Nadja Jungmann, fractieleidster D66, was initiatiefneemster. "Wij vinden het een belangrijk programma. Voor de politieke partijen, maar ook voor de burgers. Het is het enige podium waar wij hier terecht kunnen." De politica erkent dat het niet aan de raad is besluiten over de programma's te nemen maar wil met de motie een signaal geven. "De kwestie gaat buiten mij om, maar die zomerstop klonk mij dus als niet regulier in de oren. Ik hoop dat het programma snel weer terugkomt."

"Het is jammer dat het nu escaleert", zegt Stef Mulder tot slot. "Zie het als een stapel stenen. We hebben telkens geprobeerd die voorzichtig af te breken door gesprekken aan te vragen, keer op keer. We zijn pas op zwart gegaan toen we dachten dat het echt niet meer kon en nu vier weken later zoeken we de publiciteit. Maar nog steeds gaan we dat gesprek in met een open visie. Als er iets verandert binnen de AROS, dan gaan we door. Anders zetten we er een punt achter. Dan gaan wij definitief uit de lucht."


Blooper

In het nieuws van juni namen wij een bericht over uit een stukje van Algemeen Belang in de Wie Wat Waar. Het ging over lijn 122 die met ingang van 5 september niet meer zou rijden.

Navraag bij onze provinciale collega's leerde dat het nog lang niet zover was. Sterker nog dat Provinciale Staten er nog over moesten beslissen. En dat proces is nu gaande. De alertheid van Algemeen Belang was dus terecht. De informatie was echter onjuist. Wij zullen niet meer zomaar citeren uit stukjes van Algemeen Belang. Dat hebben we ervan geleerd.


 

nieuwshome.gif (2185 bytes)