WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Afscheid Oude Raad
Wijdemeren, do 29 maart 2018 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Gisteravond vond het afscheid van de oude gemeenteraad plaats. O-Lib diende op de valreep nog een motie in die even de feestvreugde dreigde te verstoren.

De agenda zag er simpel uit. Goedkeuren van het verkiezingsresultaat en de daaruit voortvloeiende kandidaat-raadsleden voordragen om tot de nieuwe raad toe te treden. De bloemen lagen al klaar en burgemeester Freek Ossel stond al met één been in de afscheidstoespraken, toen Robby Israel (O-Lib) aa kondigde een motie vreemd aan de agenda behandeld te willen zien. De motie ging over transparantie over de financiering van lokale partijen en lokale afdelingen van landelijke partijen. Joost Boermans (D66) vond dit niet het goede moment om de motie te behandelen en bood aan om de motie in de nieuwe raad te laten behandelen. René Voigt (DB) sloot zich aan bij Boermans in zijn afkeuring van het door O-Lib gekozen moment. Desondanks hield Robby Israel vast aan de behandeling van de motie.

Burgemeester Freek Ossel gaf aan dat ieder raadslid een motie in kan dienen en behandeling verlangen. Dat gezegd hebbende nam hij plaats achter het spreekgestoelte en verklaarde dat hij de mtie afried, omdat hij niet in staat was om ter plekke, onvoorbereid, een antwoord te geven. Nadat hij toezegde om het onderwerp na de wisseling voor te leggen aan de nieuwe raad, trok Robby Israel de motie in.


Burgemeester Freek Ossel

Daarna las Ram Lachman (PvdA/GroenLinks) de uitkomst van de kiesraad voor in combinatie met de geloofsbrieven van de adspirant raadsleden. Dat leidde er toe dat alle kandidaten geaccepteerd werden als nieuwe raadsleden, die vanavond geïnstalleerd zullen worden.


Ram Lachman (PvdA)

Aansluitend luidde burgemeester Freek Ossel zeven raadsleden met een persoonlijk toespraakje uit. Cees Gieskens (CDA), Robby Israel (O-Lib), Herman Veldhuisen (CDA), Ram Lachman (PvdA), Martin Vuyk (O-Lib), Mario Wouters (D66) en Jan-Willem Nienhuis (CDA) kregen uit handen van de burgemeester een bos bloemen en een zilverkleurig metalen zeilschip met inscriptie van hun naam en de periode waarin zij raadslid waren. Voor sommigen kan dat vertrek echter tijdelijk blijken als hun lijst opschuift door toetreding van iemand uit de top van de lijst tot het college van B&W.


V.l.n.r. Martin Vuyk (O-Lib), Ram Lachman (PvdA), Jan-Willem Nienhuis (CDA), Mario Wouters (D66),
burg. Freek Ossel, Cees Gieskens (CDA), Herman Veldhuisen (CDA) en Robby Israel (O-Lib).

Vanavond zal de nieuwe raad aantreden en geïnstalleerd worden, waarna de volgende raadsperiode van vier jaar tot 2022 start, tenzij de fusie met Hilversum voor die tijd werkelijkheid wordt. In dat geval komen er in Wijdemeren en Hilversum vervroegde verkiezingen.


Ambtelijke ondersteuning en pers.


Publieke tribune.

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief