WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Tegenslag Oud Loosdrechtsedijk
Oud Loosrecht, wo 31 januari 2018 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Bij de reconstructie van de Oud Loosdrechtsedijk is een groot probleem opgedoken. Een oude gietijzeren waterleiding verhinderde het werk.


Commissievoorzitter Jan-Willem Nienhuis

Vanavond werd er een extra commissievergadering RO gehouden over het probleem dat al door Loosdrecht rondzong sedert afgelopen vrijdag. Het werk aan de reconstructie van de Oud Loosdrechtsedijk tussen de rotondes werd stilgelegd. Wat er aan de hand was wist niemand.

Er werd bekend dat er maandagavond een geheim overleg zou zijn, waarvan vermoed werd dat het iets met de Oud Loosdrechtsedijk te maken had, wat later weer afgezegd werd. Dat kwam de helderheid niet ten goede.


De heer Groeneveld en wethouder Theo Reijn.

Vanavond was het dan zover. De commissieleden konden vragen stellen, nadat wethouder Theo Reijn, terzijde gestaan door de teamleider projecten, de heer Groeneveld, over de technische aspecten, had verklaard wat het probleem is, welke maatregelen er genomen werden en welke scenario's beschikbaar zijn om de problemen op te lossen.

Het probleem

Onder het wegdek van de Oud Loosdrechtsedijk (OLD) liggen veel kabels. leidingen en pijpen. Vanaf 2016 is onderzocht wat er ligt en waar, om verrassingen bij het werk te voorkomen. Dat werd gedaan met de z.g. klic kaarten die beschrijven wat er ligt en waar. Ook werden er proefsleuven gegraven en tenslotte werden er zelfs radarbeelden van de ondergrond gemaakt. Alle gebruikers/beheerders van de infratsructuur onder de grond waren betrokken bij de voorbereiding.
Desondanks ging het mis. Na het openen van het wegdek bleek dat er een 96 jaar oude gietijzeren hoofdwaterleiding midden onder de weg lag. En dat op de plek waar het hemelwaterriool moet worden aangelegd. Mechanisch graven om een gietijzeren pijp heen is erg riskant, omdat gietijzer uiterst bros is. De aannemer van de klus weigerde daarop terecht om verder te gaan, omdat hij aansprakelijk gesteld zou worden als de waterleiding zou knappen. Goede raad was duur.


De publieke tribune.

Waardering voor Vitens

Wethouder Theo Reijn en de heer Groeneveld legden uit welke mogelijkheden er, met de kennis van nu, bestaan om het probleem te tackelen. Zij spraken daarbij grote waardering uit voor waterleidingbedrijf Vitens, dat alle protocollen en vertragingen opzij zette om behulpzaam te zijn bij dit probleem. Voor wethouder Theo Reijn heeft het belang van de bewoners en ondernemers aan en rond de OLD het hoogste belang bij de afweging welke oplossingsrichting gekozen wordt voor dit probleem.


Er liep een onaangekondigde cameraman rond. Martin Vuyk vroeg wie het was.
Voorzitter Jan Willem Nienhuis had geen idee. Hij bleek van NH Nieuws te zijn.
Hier zit hij voor de perstribune.

Scenario's

Scenario 1: Het werk wordt nu gestopt, het wegdek (provisorisch) hersteld en in oktober begint het werk opnieuw.

Scenario 2: De waterleiding wordt gestabiliseerd waarna het werk door gaat.

Scenario 3: Het werk wordt opgeknipt. De weg gaat weer open voor het verkeer. De helft van de weg wordt afgezet en met een verkeerslicht wordt het verkeer over de open helft doorgelaten. In de dichte noordelijke helft legt Vitens een nieuwe waterleiding aan. Vanaf 1 oktober wordt de weg tijdelijk afgesloten voor de aanleg van het hemelwateriool. Is dat gebeurd, dan wordt de andere helft opengesteld en de weg volgens plan afgemaakt. Het college heeft een voorkeur voor dit scenario.

Stortvloed aan vragen

Er kwam een stortvloed aan vragen van de commissie. Waar ging het fout. Hoe gaat het met de kosten? Waarom kiest u scenario 3? Hoe zit het met de vergunningen? Kan de communicatie beter?

In tweede termijn legde wethouder Theo Reijn uit dat de informatie over het probleem nog steeds binnenkomt, waardoor de uitspraken die hij doet over de mogelijkheden en de scenario's nog ongewis zijn. Hij had het over de "dagkoers". De schuldvraag, als die er al is, interresseerde hem nu even niet. Wij nemen eerst een besluit en gaan dan pas communiceren. Vitens deelde mee dat men nu al buizen kan bestellen. Wat de levertijd zal zijn is nog onduidelijk. Over de kosten was hij optimistisch. Er zit nog ruimte in het bedrag dat de raad voteerde. Mocht er toch een overschrijding komen, dan zal hij aanvullend budget aan de raad vragen. Hij kiest scenario 3 omdat hij denkt dat dat het best voor de ondernemers en de omwonenden is.

Scenario 3


Alette Zandbergen (DLP)

Joost Boermans (D66)

Matin Vuyk (O-Lib)

In de commissie tekende zich weer een coalitiestandpunt af. Het CDA, de PvdA/GL en DB kozen voor scenario 3. Joost Boermans (D66) en Alette Zandbergen (DLP) hadden een voorkeur voor een door hen geintroduceerd scenario 4. Dat er op neer kwam om nu het wegdek te herstellen en pas volgend jaar januari, na zorgvuldige voorbereiding, het werk opnieuw ter hand te nemen. Martin Vuyk (O-Lib) liet het over aan de specialisten en het college om een verstandige beslissing te nemen.

Het was duidelijk dat er in dit project een volkomen onverwacht technisch probleem optrad dat niemand had voorzien. En dat gebeurt soms in projecten.

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief