juni  2000
10.000 gulden extra voor kunst

30 juni 2000. In de gemeenteraad van 's-Graveland werd gisteren gesproken over een extra bedrag voor de aankoop van kunst. Er is jaarlijks al 18.000 gulden beschikbaar, maar het college is van mening dat men daar niet mee uitkomt gezien de gestegen kunstprijzen. Vooral wethouder de Kloet en burgemeester Kozijn willen erg graag nog wat nieuw bijzonder werk aankopen. De gemeenteraad, met uitzondering van het CDA en D66, ging accoord met een extra incidenteel bedrag van fl. 10.000 bovenop het structureel beschikbare bedrag van fl. 18.000. Naar verwachting zal er volgend jaar wederom een gevraagd worden om een nog hoger extra bedrag als het aan de wethouder en de burgemeester ligt. "De collectie moet beter, interessanter en mooier." :aldus Kozijn.


Goede naam?

30 juni 2000. De Gooi- en Eemlander heeft rondvraag gedaan naar de reacties op de naam van de nieuwe gemeente, Wijdemeren. Vooralsnog is het enthousiasme niet zo heel groot. Toch zijn er enkelen die het wel een goede naam vinden. Zo vindt Carole Denninger het niet slecht klinken. Jan Veenman uit Ankeveen kan er mee leven, al is het even wennen.


Verpatsen kunst?

30 juni 2000. Gisteren werd in de raad gesproken over kunst in eigendom bij de gemeente 's-Graveland. Zo is het College ervoor bevreesd dat de kunstcollectie van de gemeente nade samenvoeging te gelde gemaakt zal worden. Een nieuw bushokje voor een schilderij eigenlijk.De gemeente wil dan ook het kunstbezit in een stichting onderbrengen voor de samenvoeging. Naar aanleiding van deze discussie stonden er vanavond enige zeer gepeperde citaten in de Gooi- en Eemlander van wethouder Co de Kloet. Zo stelt hij dat de beide andere gemeente "geen benul" van kunst hebben. "Kunstklootzakken zijn het" :aldus de Kloet. In Loosdrecht hebben ze Loosdrechts porselein en een Smorenberg. In Nederhorst den Berg hebben ze een carillon en wat van die kleden hangen. Ze hebben niets! Ze zijn ongevoelig voor kunst." Hij gaat door: "Hij (burgemeester Kozijn) wantrouwt ze ook als de kolere."

De colleges van de beide andere gemeenten zullen deze opbouwende kritiek van de wethouder ongetwijfeld in dank aanvaarden... :-) (red.) 


Weg Oranje

30 juni 2000. U kunt nu nog snel even een blik werpen op de oranje versierde panden in onze dorpen. Klik daarom hier. Wij zullen ze daarna maar snel van de site verwijderen om de pijn wat te verzachten na de wedstrijd van gisteren waarin Oranje niet van tien Italianen kon winnen en vijf penalties miste.....


Gemeentehuis Wijde Meren

30 juni 2000. In de Gooi- en Eemlander van gisteren is wethouder Piet Goossen van Nederhorst den Berg aan het woord. Hij voorspelt een drukke tijd om de gemeentelijke diensten te fuseren. Hij stelt dat het gemeentehuis van de nieuwe gemeente Wijde Meren (geschreven als Wijdemeren) in 's-Graveland zou moeten komen omdat zowel Nederhorst den Berg als Loosdrecht te decentraal liggen. Wat enigszins verbaast is dat hij het al stellig over de gemeente Wijde Meren heeft, terwijl de gemeenteraad van 's-Graveland (en van de andere gemeenten) gisterenavond nog een keuze moest maken uit de drie voorgestelde namen. 


dekloet.com

29 juni 2000. Wij kregen een mailtje dat het emailadres van Co de Kloet gewijzigd was. Uit het emailadres bleek dat het in het domein dekloet.com zat en er dus waarschijnlijk ook een www.dekloet.com zou bestaan. Uw redactie zou uw redactie niet zijn om dat niet even te proberen. En ja hoor, daar verscheen Co. Co jr. zoals uit bijgaande foto blijkt die even van de site geleend is. (Vind je dat goed Co?)

Co de Kloet jr.


Politie verscherpt controle

28 juni 2000. De Politie Gooi- en Vechtstreek gaat een actie starten die lange tijd gaat duren. Het gaat om versterkte controle op verkeersovertredingen. Zo zal op de Loodijk, het Noordereinde, het Zuidereinde en de Leeuwenlaan het verkeerstoezicht geintensiveerd worden. Snelheid wordt gecontroleerd, maar ook het dragen van de gordel.


Raad om 20.30

28 juni 2000. De gemeenteraad van morgenavond zal niet om 20.00 aanvangen, maar om 20.30. Dit in verband met de halve finale Nederland - ItaliŽ, die begint om 18.00. 


Naam nieuwe gemeente

28 juni 2000. Op 23 juni heeft een commissie bestaande uit de heren Blok, Buitenhuis en Zeldenrijk een keuze gemaakt voor drie werknamen voor de nieuwe samengevoegde gemeente. Zoals bekend wil het ministerie dat er een tijdelijke naam gekozen wordt die gebruikt wordt om in alle discussies en stukken de nieuwe gemeente aan te duiden.

De commissie stelde de volgende eisen aan de nieuwe naam:

 • Geen combinatie van de bestaande namen
 • Grammaticaal en naar betekenis juist
 • Bij voorkeur 1 woord
 • De naam moet een gemeenschappelijk kenmerk van de drie gemeenten uitdrukken
 • De naam moet goed "bekken"

Op grond van deze criteria stelt de commissie de volgende namen voor:

 1. Wijdemeren
 2. Drechtvenen
 3. Meerhoven

In de komende gemeenteraad van a.s. donderdagavond (morgenavond) wordt aan de raad de keuze tussen deze drie namen voorgelegd. De meerderheid van stemmen voor een naam van de drie gemeenteraden samen bepaalt de werknaam.

(Volgens ons moet Wijde Meren twee woorden zijn. Het is een bijvoeglijk naamwoord (wijd) dat staat voor een zelfstandig naamwoord (meer). Dat is anders dan Drechtvenen en Meerhoven, wat samenvoegingen zijn van twee zelfstandige naamwoorden. (Vgl. grote auto en benzineauto.) Dus, grammaticaal juist...? Redactie)


Kijk op de Wijk

28 juni 2000. Gisterenavond vond in het dorpshuis een voorlichtings- en inspraakavond plaats over de plannen die een werkgroep heeft ontwikkeld met steun en onder projectleiding van 3VO (voorheen Veilig Verkeer Nerderland). In de werkgroep zitten belangengroeperingen die zich met het verkeer bezighouden zoals o.a. de Stichting "Bescherm 's-Graveland en haar Bewoners", de Stichting Blok (Kortenhoef) en het bewonerscomitť Emmaweg. De werkgroep heeft zeer intensief gewerkt aan verkeersplannen en presenteerde deze.

In het kort komen de plannen in grote lijnen op het volgende neer:

 • Installeer een systeem met camera's dat nummerborden kan herkennen. Zet zo'n camera bij iedere in- en uitgang van de gemeente. Registreer met de camera welke auto het dorp inrijdt en hoe laat. Zodra de auto het dorp weer verlaat op een andere plaats wordt berekend hoe lang de auto in het dorp is geweest. Is dat korter dan 20 minuten, dan moet de bestuurder vooraf tol betaald hebben, of krijgt hij een boete. Het betalen van tol wordt onaantrekkelijk gemaakt, zowel door de plaats waar betaald kan worden als door de hoogte van het bedrag. Hiermee wil men bereiken dat het voor doorgaand verkeer onaantrekkelijk is om 's-Graveland te gebruiken als doorgaande route. Bewoners kunnen er zonder probleem in en uit. Men denkt er nu over om de tol tijdens de spits in te voeren, maar die tijden kunnen eenvoudig aangepast worden, evenals de voertuigen die vrijgesteld worden van tol (bussen, taxi's, toeleveranciers, etc.)
 • Installeer flitscamera's langs doorgaande routes om de snelheid te beperken en te controleren.
 • Breng op het Noorder- en Zuidereinde (en de andere belaste wegen) lichte verkeersremmende maatregelen aan.

De goedgevulde zaal was positief over de voorstellen. (Er zaten overwegend bewoners van de wegen die de meeste overlast van het verkeer ondervinden.)

De verwachting werd uitgesproken dat er in oktober een voorstel naar de gemeenteraad gaat over de invoering van de plannen. Over de financiŽn bestond nog geen duidelijk beeld. Men verwacht dat de uitvoering ruim een miljoen gulden gaat kosten. De projectleider van 3VO sprak de verwachting uit dat hiervan tot 90% door rijk en provincie gesubsidiŽerd zal worden. De gemeente heeft 350.000 gulden gereserveerd voor de plannen. Als er geen subsidie zou komen en de gemeente toch de plannen wil uitvoeren zal het resterende geld van de tolheffing en of uit de OZB moeten komen.

Tot 11 juli kunt u uw reacties, bezwaren en voorstellen sturen naar de gemeente (t.a.v. P. de Coq) of naar 3VO. Mailen naar 3VO kan ook. Stuur uw reactie naar I.Wetser@3vo.nl . Natuurlijk kunt u ook op onze reactielijn uw reactie plaatsen.


Dorp Oranje

27 juni 2000. Horeca, winkels en particulieren hebben hun pand versierd met oranje ter gelegenheid van Euro2000. Als u in uw omgeving een mooi versierd huis ziet, mail dan de foto naar webkrant@wijdemeren.com .

Hieronder de foto's in het klein. Wilt u ze groter zien, klik dan hier.

's-Graveland staat achter Oranje!


Drempels en CDA

27 juni 2000. Douwe van Essen (fractievoorzitter van het CDA) stuurde onderstaande reactie naar aanleiding van de berichtgeving over de discussie over verkeersdrempels in onze gemeente. Hij geeft in zijn reactie aan dat het standpunt van het CDA inzake drempels genuanceerder ligt dan in dit nieuws beschreven stond. Hij schrijft:


Geachte redactie,    

Wederom met veel plezier het Nieuws uit 's-Graveland gelezen. Daarin trof ik echter tot mijn ontsteltenis een niet correcte weergave van het CDA-standpunt over drempels. Uit uw verslag van de commissievergadering van 8 juni 2000: 

En dan werd er gesproken over drempels. De VVD (D. 't Hoen) hield een vurig pleidooi voor drempels ook in de straten die nu gerenoveerd worden. Hij kon Dorpsbelangen, het CDA en D66 echter niet overtuigen. Deze drie partijen hebben in hun verkiezingsprogramma staan dat er geen nieuwe drempels in de gemeente aangelegd worden tenzij het echt absoluut noodzakelijk is. Het CDA ging het verst door voor te stellen om de bestaande drempels op de Elbert Mooylaan, de Parklaan en de Koninginneweg te verwijderen. Dorpsbelangen wilde ze aanpassen, lager maken.    

Uit het officiŽle verslag van de commissievergadering dit letterlijke citaat:  

De heer Van Essen merkt op, dat in de nota staat dat woonerven achterhaald zijn en dat 30km-zones beter zijn. Hieruit blijkt dat steeds weer iets nieuws bedacht wordt dat achteraf dan niet blijkt te bevallen; zo ook met de drempels en de 30-km gebieden. Spreker is absoluut geen voorstander van drempels. Spreker vindt dat de plateaus op de E. Mooijlaan en Parklaan en op de Koninginneweg aangepast moeten worden.    

En dat heb ik ook gezegd! Ik neem aan dat u spoorslags deze omissie goed zult maken.    

Met vriendelijke groet, Douwe van Essen.


Onze excuses voor de onjuiste verslaggeving, uiteraard hebben wij hem spoorslags gerectificeerd.


Fuik Oranje

27 juni 2000. Iemand die door de gemeente rijdt kan het niet ontgaan. Hier is iets aan de hand. Het moet iets met de kleur oranje te maken hebben. Versierde huizen, vlaggenguirlandes, gevels gesierd met voetballen, etc. Dirk van den Broek versierde zijn Sportcafť in Sporthal de Fuik. En als u nog niet weet waar u zult gaan kijken, dan zijn Dirk's Sportcafť in Kortenhoef aan de Zuidsingel, het Wapen van Kortenhoef aan de Kerklaan, of het Wapen van Ankeveen natuurlijk prima plaatsen om van de wedstrijd op grootbeeld te genieten.

Kijk eens bij de foto's. Klik hier.


Herindeling stap verder

23 juni 2000. Hieronder de letterlijke tekst van een ANP bericht. Daaruit blijkt dat er een belangrijke stap is gezet in het nu al vier jaar lopende herindelingsproces.

TWEEDE KAMER

Grenzen van provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht
gewijzigd

DEN HAAG (ANP) - De ministerraad heeft vrijdagmiddag ingestemd met
twee gemeentelijke herindelingen, waarvoor de provinciegrens moet
worden gewijzigd. De gemeente Vianen, nu behorend tot Zuid-Holland,
wordt overgeheveld naar de provincie Utrecht. Loosdrecht gaat van
Utrecht naar Noord-Holland. De gemeente wordt daar samengevoegd met
's-Graveland en Nederhorst den Berg.
Minister De Vries van Binnenlandse Zaken stuurt de voorstellen
nu voor advies naar de Raad van State. Daarna worden ze behandeld
door de Tweede Kamer.


Apotheker weg, gemeente blij

22 juni 2000. De G&E meldt dat apotheek "De Meenthof" overgaat in andere handen. De huidige eigenaar, de heer Werkman, lag al jaren in de clinch met de gemeente. Dat leidde eerst tot verzet bij de realisering van het nieuwe winkelcentrum, en later tot het versperren van de doorgang door het plaatsen van zware betonnen elementen naast zijn winkel. Ook weigerde hij medewerking aan de sloop en verplaatsing van een aantal garageboxen, waardoor een deel van het winkelcentrum aan de buitenzijde niet aangepakt kon worden.

Burgemeester Kozijn verwacht dat nu eindelijk met dat laatste stuk begonnen kan worden.


Dagverblijf 't Hol

20 juni 2000. Aan de Kromme Rade, nabij het natuurgebied het Hol, heeft de Hilversumse metaalhandelaar Krouwel een (volgens de gemeente) illegaal verblijf neergezet meldt de G&E vandaag. De rechtbank eiste eerder sloop van het pand, maar de Raad van State bepaalde in hoger beroep dat de gemeente 's-Graveland en de heer Krouwel eerst nog overleg moeten voeren over de toekomst van het verblijf.

Uit luchtfoto's is gebleken dat er eerst een caravan met aanbouw stond die later is vervangen door een dagverblijf.


Woonarken naar Krakeelakker?

19 juni 2000. Vandaag komt de G&E met een verrassend bericht. De provincie wil illegale of anderszins ongewenste woonarken weghalen uit de Wijde Blik en deze verplaatsen naar "De Krakeelakker". Zij wil hier eventueel subsidie voor geven en hoopt dat Natuurmonumenten ook een bijdrage zal leveren.

Henk de Kloet van de Krakeelakker zegt nooit uitgebreid van gedachten te hebben gewisseld met de provincie over deze kwestie. Hij vraagt zich af of er nog wel ruimte is voor meer dan de nu geplande 22 woonarken. De Kloet stelt dat hij eventueel wel zou willen meewerken als hij in staat wordt gesteld alsnog twee woningen te bouwen waarvan al eerder sprake was bij de omvorming van jachthaven naar woonarkenhaven.

Volgens burgemeester Kozijn gaat het in totaal om ongeveer zestig arken. "Alles wat er nu ligt en waartegen in het verleden niet is opgetreden, krijg je niet weg.


Vertrouwen taant

17 juni 2000. De Gooi- en Eemlander van vandaag meldt dat Co de Kloet (wethouder van Dorpsbelangen) de kritiek van het CDA en D66 inzake het beleid rond jachthaven "De Krakeelakker" "raar, ongebruikelijk en zonder enig politiek besef" vindt. "Douwe van Essen (CDA fractievoorzitter) kan me rustig in het openbaar attaqueren, maar zo plotseling en zonder aankondiging... Ik vind het niet fatsoenlijk. We moeten het er eens over hebben, anders gaat het mis."

In het zelfde stuk werpt van Essen het verwijt van een verrassingsaanval verre van zich. "Er is over deze kwestie al eerder gediscussieerd." "Als je je als wethouder in zo'n vergadering zo zit te verdedigen en vrij te pleiten, dan heb ik daar een mening over." Nadja Jungmann stelt vast dat de gemeente door de intensieve bemoeienis met de kwestie vertrouwen heeft gewekt bij de bewoners. "Maar uiteindelijk werd de zaak ingewikkeld en heeft men zich er met een Jantje van Leiden afgemaakt. Daar maak ik bezwaar tegen."

Uit de citaten komt een sfeerbeeld naar voren dat de coalitie inderdaad maar eens moet gaan werken aan het onderling vertrouwen om de voorspelling van Co de Kloet dat het mis gaat te voorkomen. Na de bestuurscrisis van anderhalf jaar geleden zou dat een slechte zaak zijn.


Het "Groene Hart" speelt op.

16 juni 2000. Al enige jaren worden er voorbereidingen getroffen om de strook nieuwbouw langs de Zuidsingel een logisch vervolg te geven tussen sporthal De Fuik en de Emmaweg. Zo zijn er besluiten genomen die ervan uit gaan dat de Antoniusschool daar gebouwd zal worden en hebben enkele bedrijven er rekening mee gehouden. Bovendien zijn er afspraken over de grond gemaakt.

Het ziet er naar uit dat de Rijksplanologische Commissie roet in het eten kan gaan gooien. De eeuwige discussie over het groene hart en waar dat in de gemeente 's-Graveland nu wel of niet ophoudt speelt weer op. Volgens de commissie zijn de bebouwingscontouren in de hoek van de geplande nieuwbouw te ruim getrokken. Als het plan niet doorgaat is dat een streep door de rekening van de vele woningzoekenden die graag in de eigen omgeving willen blijven wonen. Ook de politieke strijd die indertijd geleverd is door de PvdA en D66 om jongerenhuisvesting in het plan te realiseren zal dan vergeefse moeite blijken.

Het zou onbegrijpelijk zijn als het niet door zou mogen gaan om de genoemde redenen. De te bebouwen strook ligt in het verlengde van een volstrekt gelijksoortige strook die de afgelopen tien jaar wel bebouwd is.


Splijtzwam coalitie?

15 juni 2000. De Gooi- en Eemlander meldt vandaag dat er tweedracht in de coalitie is ontstaan als gevolg van het door het College gevoerde beleid ten aanzien van de jachthaven "De Krakeelakker" van de gebroeders de Kloet. De coalitie bestaat uit Dorpsbelangen, CDA en D66. D66-fractievoorzitter Nadja Jungmann stelde vragen aan het College. Zij deed dit op verzoek van het College schriftelijk om de beantwoording tijdens een commissievergadering grondig en gedegen te kunnen laten plaatsvinden.In de discussie stelden Douwe van Essen (fractievoorzitter CDA) en D66 zich kritisch op ten aanzien van de gang van zaken tot op heden en de rol van het college daarin. Zij kregen daarbij bijval van de VVD en Algemeen Belang. Dorpsbelangen verwacht volgens de krant dat Douwe van Essen door de eigen CDA fractie zal worden teruggefloten in deze zaak. Henk de Kloet (ditmaal als eigenaar en niet als raadslid voor Dorpsbelangen) hield een emotioneel betoog volgens de krant.

Het conflict speelt al jaren tussen de bewoners van het Dode Eind en de jachthaven. Inmiddels hebben de bewoners een advocaat ingeschakeld in deze zaak omdat zij zich buiten spel gezet voelen, aldus de krant. 


121 en 122 voorlopig niet weg

14 juni 2000. Het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft bepaald dat de buslijnen 122 en 121 (tussen Hilversum en Loenen) nog zeker tot juni 2001 zullen blijven rijden. Voor Kortenhoef is met name de 122 van belang omdat het de enige openbaar vervoermogelijkheid is voor de kern van het dorp naar Hilversum. Verdwijnen van de buslijn zou betekenen dat er geen OV tussen Kortenhoef en Hilversum meer zou zijn. De verkeerswethouders van o.a. Loenen hebben eerder in een brief gepleit voor behoud van de buslijn.


Kozijn: "Ik ben zo aanwezig."

10 juni 2000. Vandaag in de Gooi- en Eemlander een interview van Martin Vlaanderen met burgemeester Wim Kozijn van 's-Graveland. Het artikel staat in de weekendbijlage en beslaat ruim een hele pagina. 

In het interview blikt hij terug op zijn dertienjarige carriere als burgemeester van 's-Graveland, de conflicten met de gemeenteraad, de bestuurscrisis van een jaar geleden en de beschrijving van zijn rol in het rapport dat toen over de problemen geschreven is, waarmee hij het niet eens is. Maar ook beschrijft hij zijn liefde voor het dorp, zijn trots op de vele grote evenementen en zijn enthousiasme en zijn inzet voor sportieve en artistieke doelen in de gemeente.


Wim Kozijn
Foto: Ton Kastermans

Wim Kozijn: " 's-Graveland heeft zijn lessen geleerd. We bereiden ons als serieuze partner voor op de herindeling."


Het artikel opent met een korte analyse van de persoon Wim Kozijn:
"Wim Kozijn, voorheen docent maatschappijleer en Nederlands. De meester van toen is hij altijd een beetje gebleven. Hij weet het graag beter, leest anderen regelmatig de les en kan soms maar moeilijk zijn ongelijk bekennen."

Uit het artikel rijst een beeld op van een burgemeester die er niet voor terugdeinst om zich midden in het politieke strijdgewoel te mengen en mee te vechten, maar ook een burgemeester die zich bepaalde doelen voorhoudt en er dan ook voor 100% voor gaat. En kom niet aan 's-Graveland, want dan springt hij in de bres.

Enkele citaten uit het interview:

"Maar altijd speelt die emotie een rol. Daardoor zeg je soms iets te veel, ben je soms iets te scherp. Zodat mensen denken: die moet ik eens terugpakken. Je zegt dingen die niet altijd handig zijn. Maar ik heb dat nooit zo in relatie met burgers."

"Ik heb jaren geprobeerd het college van burgemeester en wethouders bij elkaar te houden. Ik zat altijd in de verdedigingslinie."

"Maar konden die wethouders dan niet voor zichzelf opkomen?
"Lang niet altijd. Omdat de oppositie zo scherp was. De pen en de mond van Co de Kloet om maar eens iets te noemen. En als wethouders in het nauw komen, is het de taak van de burgemeester voor hen op te komen."

Over Ankeveen 1000 jaar, de Night of the Proms, de Veemarkt, Kunst aan de Dijk, de Drie Dorpen Loop en het Aquacert:
"Dat is het andere beeld van 's-Graveland. Jaar in jaar uit zijn hier door vrijwilligers de meest fantastische dingen georganiseerd op heel hoog niveau. Het is toch ongelooflijk wat hier van de grond wordt getild."

"U komt nogal dominant over en laat soms weinig ruimte voor anderen. Waarom gedraagt u zich zo bazig?
"Ik ben iemand met meningen en soms wel eens te veel. Ik ben uitgesproken, en als je zoals ik vijfentwintig jaar voor de klas hebt gestaan, leer je je mening wel duidelijk naar voren brengen. Het lastige van mij is alleen dat ik zo aanwezig ben."


Oproep foto's

9 juni 2000. Dick Bijloo van de Vereniging Curtevenne (niet te verwarren met de Stichting Curtevenne) nam contact met ons op. Hij verzocht om nog eens even wat extra aandacht te vragen voor de oproep om foto's in te leveren voor het gedenkboek dat alle inwoners van 's-Graveland krijgen als de gemeente ge-herindeeld wordt en ophoudt te bestaan. En dat doen we dus. Als iedereen denkt dat de leuke foto's van het dorp bij de buurman liggen en dat de buurman ze wel zal inleveren, dan krijgen wij een heel erg dun gedenkboekje. En dat is toch niet de bedoeling..

Wilt u nog even nalezen wat wel de bedoeling was? Klik dan hier. 

En wilt u kijken welke exotische namen in middels zijn ingestuurd als naam voor de nieuwe gemeente? Klik dan hier. Wat dacht u bijvoorbeeld van New York, of www.plassendorp.nl? En DeWeGe, Door Wilsbesluit Genomen ? Waar woont u? In New York aan het Hilversums Kanaal...


Lange zit

8 juni 2000. De aanhouders hebben gisterenavond lang op de publieke tribune van de gemeenteraad gezeten. Van 20.00 tot 11.00. Wat kwam er zoal aan bod? De politie kwam vertellen over het afgelopen jaar, de organisatie en het feit dat men al anticipeert op de samenvoeging. Er worden al schema's uitgewerkt voor het moment dat Loosdrecht bij de basiseenheid wordt gevoegd. Opvallend was dat men meer mensen in dienst heeft dan de formele formatie. Houden zo.

Er werd een presentatie gegeven over het verlichtingsbeleid. We krijgen groene stalen lantaarnpalen met zuinige lampen. In een periode van 5 jaar zal alles vernieuwd en/of aangepast zijn.

De raad was niet erg te spreken over de evaluatie die de stuurgroep (de wethouders sociale zaken van Nederhorst den Berg, Loosdrecht en 's-Graveland)  geschreven heeft over de samenvoeging van de Sociale Diensten. De citaten die voorgelezen werden konden zo uit een handboek van minder democratische partijen komen. Raadsleden die afwijkende meningen hebben worden geacht die niet kenbaar te maken als de stuurgroep besloten heeft. termen als "irritant", "geen knip voor de neus waard", etc. leidden tot irritatie bij de VVD, het CDA en D66. Wethouder de Kloet deelde daarop mee dat het stuk geschreven was door wethouders Goossens van Nederhorst den Berg en dat de beide andere wethouders het goedgekeurd hadden...

En dan werd er gesproken over drempels. De VVD (D. 't Hoen) hield een vurig pleidooi voor drempels ook in de straten die nu gerenoveerd worden. Hij kon Dorpsbelangen, het CDA en D66 echter niet overtuigen. Deze drie partijen hebben in hun verkiezingsprogramma staan dat er geen nieuwe drempels in de gemeente aangelegd worden tenzij het echt absoluut noodzakelijk is. Het CDA ging het verst door voor te stellen om de bestaande drempels op de Elbert Mooylaan, de Parklaan en de Koninginneweg te verwijderen. Dorpsbelangen wilde ze aanpassen, lager maken.

Omdat het een gecombineerde commissie was en de agendapunten van de beide vergadering door elkaar heen behandeld werden was het de hele avond een komen en gaan van wethouders en raadsleden aan de tafel. Nogal verwarrend...


Inspraak Oranjeweg

7 juni 2000. Vanavond vond in de Dobber een inspraakavond plaats over de herinrichting van de Oranjeweg/Julianaweg. De avond werd zeer druk bezocht. Van alle kanten moesten er stoelen aangesleept worden om iedereen te kunnen laten zitten.

De avond werd gedomineerd door discussies over de herinrichting van de Oranjeweg. Daarbij lagen twee voorstellen op tafel. Een smallere rijbaan met weg-asverspringingen en dwarse parkeerhavens, of een herinrichting conform de huidige situatie met wat aanpassingen. Uit de discussie kwamen de volgende zaken naar voren:

Men wil de huidige inrichting in meerderheid behouden. Over de wenselijkheid van drempels was men zeer verdeeld. De helft van de zaal was voor drempels, de andere helft tegen. Unaniem was men in de wens om de nieuwe parkeervakken te markeren om aan te geven hoe geparkeerd moet worden en daarmee meer auto's kwijt te kunnen. het type bomen dat voor beplanting gebruikt zal worden gaf wat discussie. Bloeiend of niet.

De stemming over de drempels verliep enigszins chaotisch. Wethouder Neef trad daarbij op als was hij een veilingmeester en riep de huisnummers af van mensen die wel of geen drempel voor hun huis wilden hebben. Omdat dat niet de gewenste duidelijkheid bracht werd ter plaatse besloten om een huis aan huis enquete te houden waarin de bewoners zich nogmaals schriftelijk over de gewenste situatie, bomen, drempels en parkeergelegenheid kunnen uitspreken.

De werkzaamheden zijn gepland van midden oktober tot medio december. "Ik beloof u dat u met kerst weer een nette straat zult hebben." zegde wethouder Neef toe. Een bewoner stelde dat zijn bezoek anders het kerstfeest bij de wethouder zou komen vieren.


nieuwshome.gif (2185 bytes)