WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Emmaweg wordt Drukker
Kortenhoef, vr 29 december 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

D66 stelde vragen over Groenewoud. O.a. of de Emmaweg het verkeer van de 70 waterwoningen plus Vlek en Zuidsingel fase 8 wel aan kan.

Het ontwerpbestemmingsplan Groenewoud (de afdekking van de belt in Kortenhoef en de ontwikkeling) en de visie op de Polder Kortenhoef zullen naar verwachting op 21 februari gepresenteerd worden.

Eén aansluiting op wegennet op Emmaweg

Was er in eerste instantie sprake van drie aansluitingen op het Kortenhoefse wegennet, Emmaweg, Kortenhoefsedijk en Bruinjoost, inmiddels is wel duidelijk dat het plan Groenewoud (afdekken van de belt, uitgraven en invaren van 70 waterwoningen door Afvalzorg) voor gemotoriseerd verkeer alleen op de Emmaweg, langs de 's-Gravelandsevaart in Kortenhoef, aangesloten zal worden. Bruinjoost, de verbinding van de oude beltweg met de kern van nieuw Kortenhoef wordt alleen voor fietsverkeer ingezet. De Kortenhoefsedijk krijgt geen verkeersaansluiting. (Bron: Verslag bijeenkomst klankbordgroep plan Groenewoud
23 november 2017 , 19.00 uur, gemeentehuis Wijdemeren.)


Uit presentatie Vollmer & Partners.
De schuine rode lijn linksboven is de Kortenhoefsedijk.
De verticale rode lijn rechts is de Emmaweg.
De schuine rode lijn rechtsboven is de grens met de beouwing van nieuw Kortenhoef.

Omdat er langs de Emmaweg drie ontwikkelingen spelen, te weten woningen op de afgedekte belt Groenewoud, woningen in het plan Zuidsingel fase 8 (codenaam De Rade) en nabij de Zuidersluis en project VLEK (bewoners) zal de verkeersdruk op de Emmaweg toenemen. Volgens de vragen van D66 is de piek van de verkeersdruk op de Emmaweg op dit moment 2.200 verkeersbewegingen per dag. De partij denkt dat dit aantal meer dan verdubbelt naar 4.600 per dag. 500 meer dan de berekende capacipeit van de weg.

Capaciteit Emmaweg is voldoende

Het college antwoordt dat de Emmaweg probleemloos het verkeer van de 70 waterwoningen kan opnemen. Er wordt onderzoek gedaan naar de toename van het verkeer door De Rade en VLEK. De uitkomst van dat onderzoek is bepalend voor de projecten Zuidsingel 8 (De Rade ) en VLEK, aldus het college.

Fietsers?

D66 vraagt ook hoe het college denkt de veiligheid van fietsers op de Emmaweg te waarborgen. (Nu al komen fietsers regelmatig in de knel, zeker in het donker.) Het antwoord op die vraag is wel zeer algemeen en nogal nietszeggend. "Die veiligheid van de zwakste weggebruikers staat centraal in het onderzoek."


In rood het antwoord van het college op de vraag m.b.t. veiligheid van fietsers op de Emmaweg.

Dossier Groenewoud

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief