WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Aanpak Cabomba gestart
Loosdrecht, di 19 december 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Er zijn een aantal pilots gestart om de meest effectieve bestrijding van het woekerende aquariumplantje Cabomba te onderzoeken.

persbericht

Pilots aanpak Cabomba gestart

Cabomba, het aquariumplantje dat welig tiert in de regionale plassengebieden, zorgt voor problemen voor de watersport en verdringt de inheemse plantengroei. In de afgelopen periode is er lokaal een aantal pilots gestart om de Cabomba aan te pakken.


Wethouder Jan-Jaap de Kloet en Jasper Blom (Jachthaven Het Anker)

In het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, dat onlangs door 21 partijen ondertekend werd, staat dat de aanpak van zogenaamde invasieve exoten, waaronder Cabomba (en het daarop lijkende Vederkruid), de komende jaren prioriteit heeft. In het kader van het Gebiedsakkoord wordt begin 2018 bij de provincie Noord-Holland een projectleider aangesteld die een plan moet opstellen voor de aanpak van dergelijke exoten en die de uitvoering van dat plan gaat coördineren.

Burgerinitiatief Cabomba

Vooruitlopend op het aanstellen van de projectleider heeft het Burgerinitiatief Cabomba, met financiële steun van de provincie Noord-Holland en de gemeente Wijdemeren, in de afgelopen maanden een aantal lokale pilots uitgezet. De opbrengst van de pilots wordt gebruikt bij de bredere aanpak vanuit het gebiedsakkoord. Dit najaar is de Cabomba in de vaart langs het Moleneind bijvoorbeeld met een zogenaamde harkboot zo veel mogelijk mét wortel verwijderd. Ook zijn borden verstrekt die watersporters vertellen hoe zij de verdere verspreiding van de Cabomba kunnen tegengaan. Deze borden zijn aangeboden aan diverse jachthavens.

Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

Vanuit het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen werken overheden, bewoners, ondernemers en natuurorganisaties de komende tien jaar samen om de kwaliteit van de natuur en het water te verbeteren. Ook worden de mogelijkheden voor watersport en andere recreatie aangepakt. Meer info: www.gebiedsakkoordoostelijkevechtplassen.nl

 

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
persbericht
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief