WIJDEMEERSE WEBKRANT
Brief Siderius aan GS
Loosdrecht, vr 1 december 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Liesbeth Siderius zond op persoonlijke titel een brief naar Haarlem om te protesteren tegen de herindeling.

Dossier Bestuur Gooi en Vechtstreek

ingezonden brief

Aan: GS Noord-Holland
CC: Gemeentebestuur Wijdemeren

In maart 2014 brachten 9.750  inwoners van Wijdemeren bij de gemeenteraadsverkiezingen een stem uit op CDA, DorpsBelangen, VVD of D66, ieder met een zelfstandig Wijdemeren in het verkiezingsprogramma 2014-2018.

Trouw of gebod

De provincie stelt dat Wijdemeren moet besluiten tot een bestuurlijke fusie met Hilversum. 17 van de 19 raadsleden komen in een onmogelijke positie. Trouw zijn aan de kiezers of het gebod van de provincie volgen. Bovendien hebben 7734 inwoners van Wijdemeren getekend tegen een fusie met Hilversum.

Herindeling

Is er genoeg steun voor de herindeling?
Nee, ruim 7000 inwoners verklaren zich tegen.

Is er een interne samenhang, een dorps- en kernenbeleid?
Nee, Wijdemeren kent een eigen dorps- en kernen beleid.

Hoe staat het met bestuurskracht?
De bestuurskracht Wijdemeren als gevolg van een ondoordachte wisseling van koers zwak.

Zijn er evenwichtige regionale verhoudingen?
Nee, de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek dragen allen verschillende oplossingen aan, in een poging om de fusie druk te ontlopen.

Is er sprake van duurzaamheid.
Nee, de provincie ziet een stip op de horizon een grote Gooi- en Vecht gemeente.

Democratische verantwoording

De provincie neemt geen genoegen met het feit dat raad van Wijdemeren ‘niet heeft besloten’ tot fusie met Hilversum. Gegronde redenen raadsleden op te leggen verkiezingsbeloften te schenden zijn er niet.
Een integere provincie Noord Holland neemt geen besluit over fusies voor de gemeenteraad verkiezingen 2018 en laat de keus aan de kiezer.

Liesbeth Siderius

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief