WIJDEMEERSE WEBKRANT
Burg. Ossel over de Toekomst
Wijdemeren, vr 1 december 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Burgemeester Freek Ossel schetste in een brief aan raad en college wat hun rol kan zijn in de herindelingsprocedure en welke rol hij heeft daarin.


Burgemeester Freek Ossel.

Dossier Bestuur Gooi en Vechtstreek

persbericht

Burgemeester schetst proces bestuurlijke toekomst Wijdemeren

Burgemeester Ossel heeft de raad en het college geschetst hoe zij de komende tijd hun rol als bestuurder zouden kunnen vervullen en welke rol hij als burgemeester en als portefeuillehouder regionale samenwerking hierin wil spelen. Dit naar aanleiding van het besluit van 7 november van de provincie Noord-Holland om de herindelingsprocedure voor een fusie tussen de gemeenten Wijdemeren en Hilversum voort te zetten.

Brief aan provincie

Het besluit van de provincie Noord-Holland markeert een nieuwe fase in de herindelingsprocedure die de provincie heeft ingezet om tot drie gemeenten in de regio te komen. Een tussenstap met als beoogd eindresultaat op de lange termijn één gemeente Gooi en Vechtstreek. Eerder besloot de gemeenteraad van Wijdemeren in te willen zetten op een ambtelijke fusie met Gooise Meren en Hilversum op korte termijn. Om op de lange termijn op te gaan in één gemeente Gooi en Vechtstreek. Hiermee onderschreef de raad het standpunt van de provincie dat de vorming van één gemeente een oplossing is voor de lokale en regionale bestuurskrachtproblemen.

Het college reageert deze week kritisch op het besluit van de provincie. Ze merken op dat de provincie niet motiveert waarom de bestuurskracht zou verbeteren als er drie gemeenten worden gevormd. Ook betreuren zij dat de provincie nergens in het besluit de indicaties van gering draagvlak onder bewoners voor een fusie met de gemeente Hilversum benoemt. Het college van B en W roept de provincie op het proces om te komen tot één gemeente in de regio actief te bevorderen.

Het proces in 2018

Volgende stap in de herindelingsprocedure is het opstellen van een fusieontwerp. Verwachting is dat de provincie deze in oktober 2018 aanbiedt. Er is dan tot december 2018 ruimte voor de raad om breed te reageren. Burgemeester Ossel ziet de periode naar de gemeenteraadsverkiezingen als het moment voor de politieke partijen om het scherpe debat te voeren en in gesprek te gaan met kiezers.

Het college heeft een faciliterende rol. Zo ontvangt de raad van het college in de komende periode informatie die bijdraagt aan het vormen van een standpunt. Denk hierbij aan een onderbouwing van de knelpunten in de organisatie en een voorstel voor het verder ontwikkelen van het kernenbeleid. Deze week ontvangt de raad in dit kader een beeld van de opvattingen op ambtelijke samenwerking in de regio. Uit een verkenning van burgemeester Ossel bij secretarissen en burgemeesters in de regio blijkt dat in de huidige situatie alleen Hilversum en Gooise Meren bereid zijn te praten over een brede ambtelijke samenwerking. Ook wordt de belangrijkste informatie over de herindeling toegankelijker gemaakt voor inwoners.

Burgemeester: ‘ambassadeur’

Burgemeester Ossel pakt graag de rol van ambassadeur op. Ossel: “Ik wil als ambassadeur de positie van Wijdemeren onder de aandacht brengen bij de gemeenten in de regio en de provincie Noord-Holland. Daarnaast zal ik het gemeentebestuur adviseren over de beste route en daar past soms ook een kritische rol bij”.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
Douwe van Essen
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief