WIJDEMEERSE WEBKRANT
Met het CDA weer Chapeau?
Wijdemeren, ma 24 oktober 2016 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Het begint wel erg opvallend te worden, de kritiekloosheid, welwillendheid en lof waarmee de CDA fractie in de raad van Wijdemeren het college tegemoet treedt. En het schuurt ook.

In De Zijlijn

Terug in de tijd met het CDA?

Het begint wel erg opvallend te worden, de kritiekloosheid, welwillendheid en lof waarmee de CDA fractie in de raad van Wijdemeren het college tegemoet treedt. En het schuurt ook.

Het kan toch niet zo zijn, dat echt alles wat het college doet welgedaan is. En dat voor die besluiten keer op keer debat ontbreekt onder het motto “wie zwijgt stemt toe”, of erger nog, dat de fractie de loftrompet steekt of “chapeau” roept op momenten waarbij er echt wel wat kanttekeningen zijn te plaatsen, kritische vragen zijn te stellen of gewoon nadere informatie gewenst is.

We noemen slechts twee voorbeelden uit de afgelopen paar weken waar de CDA fractie zich schuldig maakte aan het bovengenoemde gedrag. Om te beginnen de kwestie rond ex-wethouder Gert Zagt. Daar was best het één en ander over te vragen  en op te merken in de richting van het college en aan het adres van de overige fracties. Het kwam er niet van. Het bleef onduidelijk wat het standpunt van het CDA was over het debat dat zich voornamelijk tussen burgemeester Martijn Smit, VVD raadslid Robby Israel en DLP-fractievoorzitter Gert Zagt afspeelde. Nog recenter de onderhandse verkoop van de brandweerkazerne in Nederhorst den Berg. De VVD stelde de gang van zaken terecht aan de kaak. CDA-fractievoorzitter Jan Verbruggen vond daarentegen dat zijn partijgenoot in het college het voortreffelijk gedaan had, door de openbare verkoop terug te draaien en de brandweerkazerne onderhands te verkopen. Geen spoortje twijfel of dit nu wel de correcte gang van zaken was.

En dan nu, de begroting van 2017 ligt voor. Een lijvig boekwerk waarin de lijnen voor de besteding van het publieke geld worden uitgezet. Het belangrijkste moment van het jaar, waarop ieder raadslid de ogen wijd open en de oren gespitst moet houden om te voorkomen dat de college besluiten gaat nemen waar je spijt van krijgt of geld gaat uitgeven aan ongewenste doelen, dan wel teveel geld gaat uitgeven aan ongewenste doelen en daarvoor de woonlasten weer verhoogt. Opletten dus!

En als je iets niet begrijpt (en dat gebeurt altijd) of wilt bijsturen, dan stel je er vragen over. Zo gaat dat jaar in jaar uit en zo moet het ook.

Wie schetst onze verbazing dat het CDA de hele begroting kennelijk al uit zijn hoofd kent en dat die zeven fractieleden het zo te zien volkomen eens zijn met de uitgezette lijnen en de begrote bedragen voor, ik noem maar wat, jongerenhuisvesting, groenvoorziening, subsidies voor verenigingen, veiligheid, jeugdhulp, de algemene reserve, woonlasten, etc., etc. prima vindt.
Die conclusie valt te trekken uit het feit dat de zeven CDA’ers geen enkele vraag stelden de afgelopen week, terwijl de andere partijen er samen 161 stelden!!

Terug naar Monisme

Het bovenstaande lijkt maar één ding te betekenen. Het CDA is teruggekeerd tot het monisme. Weet u nog, voor 2002 waren wethouders tegelijk ook raadsleden en wisten de coalitiefracties dus precies wat hun wethouder bewoog bij een collegebesluit. Kritische vragen vanuit coalitiefracties waren toen vaak doorgestoken kaart. De wethouder wist dat de vraag kwam en de fractie wist welk antwoord er gegeven zou worden. Dat noemden we monisme.
Op 1 januari 2002 werd het dualisme, ook in Wijdemeren, ingevoerd. Wethouders maakten vanaf dat moment geen deel meer uit van de fractie en moesten zich in de raad verantwoorden voor hun besluiten en daden, ook tegenover hun partijgenoten.

Binnen het CDA wordt tijdens de boerenkoolmaaltijden kennelijk afgesproken wat er in de begroting komt en worden alle eventuele vragen tijdens het prikken van een stukje worst meteen beantwoord. Tja, en dan stel je als enige partij geen vragen meer, want er zijn geen vragen meer. Maar dat is niet volgens de afspraken die wij op lokaal politiek gebied in een duaal stelsel maken. In dat stelsel worden in de raad standpunten ingenomen en wordt het college, ook in de raad, bevraagd.

In de verte horen we het op al door de gangen van de Rading 1 galmen. De financieel specialist van het CDA, Jan Willen Nienhuis, betuigt zijn grote tevredenheid met de voorliggende begroting, die toch maar weer door dit dekselse college is opgesteld. De woonlasten die slechts een tientje stijgen. Een huzarenstukje, ondanks de vele moeilijkheden. “Chapeau!”

Voor de bijdrage van het CDA hoeven we niet te gaan luisteren. Die kennen we waarschijnlijk al. Zo lijkt het tenminste.

Rik Jungmann

PS. In de vorige raadsperiode leden de negen raadsleden van de DB fractie ook regelmatig  aan dit type zelfoverschatting. Een lichte waarschuwing is dan ook op zijn plaats. U weet hoe dat afliep.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief