WIJDEMEERSE WEBKRANT
Kazerne NdB Onderhands
Nederhorst den Berg, za 8 oktober 2016 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De VVD wilde een beleidsnota over de openbare verkoop van onroerend goed, maar kreeg niet de gewenste toezegging over openbaarheid van die verkoop.

Ingewikkeld dus maatwerk

Al vrij lang geleden stelde de VVD schriftelijke vragen over de onderhandse verkoop van de brandweerkazerne in Nederhorst den Berg. De aanleiding was dat het vorige college besloot om die kazerne bij inschrijving openbaar te verkopen. Het huidige college draaide dat besluit terug en verkocht de kazerne aan één door het college uitverkoren koper. Er werden in de commissie Ruimte en Economie van woensdag veel woorden gebruikt door de wethouders Smit en Van Henten om geen helder antwoord op de vragen van de VVD te hoeven geven. "De situatie met de toegang tot de speeltuin maakte de verkoop heel erg ingewikkeld." "Een beleidsnota is niet te maken, want de verkoop is een collegebevoegdheid en het college moet de vrijheid hebben om maatwerk te leveren en eventueel onderhands te verkopen."

College koos voor onderhands

De VVD, D66 en DLP wilden een goede heldere procedure voor de openbare verkoop van onroerend goed. Stan Poels (PvdA/GL) zei dat hij niets met de besluitvorming in het college te maken wil hebben omdat die bevoegdheid gedelegeerd is. Wel wilde hij weten waarom het college de openbare verkoop de nek omdraaide en overging tot een onderhandse verkoop. Jan Verbruggen (CDA) was het oneens met alle eerdere sprekers en pleitte voor maatwerk met een grote mate van vrijheid voor het college om te besillsen wat er verkocht werd, aan wie en onder welke voorwaarden.

Transparantie

Robby Israel (VVD) herhaalde daarop dat het hem ging om de transparantie van de verkoop. "Dit is niet een stukje snippergroen, hier moet iedereen mee kunnen dingen conform de regels die wij daarvoor stellen.". Het argument van wethouder Peter Smit dat de verkoop een collegebevoegdheid is veegde hij van tafel. Iedere collegebevoegdheid is verleend als mandaat van de raad en kan dus aangepast worden.""

De VVD wilde niet overgaan tot het indienen van een motie, maar drong er zeer sterk bij wethouder Peter Smit op aan om nog even na te denken op weg naar huis en dan te gaan werken een de gevraagde procedure. De wethouder leek heel welwillend, maar zegde niets toe.

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief