WIJDEMEERSE WEBKRANT
Brandweerkazerne NdB??
Nederhorst den Berg, ma 7 september 2015 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Martin Vuyk (VVD) vraagt opheldering over de verkoop van de oude brandweerkazerne in Nederhorst en de procedure die daarbij gevolgd werd.

schriftelijke vragen

Brandweerkazerne Verkocht?

Namens de VVD-fractie stel ik hierbij de volgende vragen:

Uit een redactioneel artikel op de voorpagina van Weekblad Wijdemeren van afgelopen week maken wij op dat de voormalige brandweerkazerne in Nederhorst den Berg en de bijbehorende grond is verkocht. In verband hiermee heeft de VVD fractie de volgende vragen aan wethouder Van Henten:

 • De wethouder heeft telefonisch aangegeven dat er tijdens de vorige Collegeperiode een advertentie is geplaatst.
 • -  In welk blad/bladen heeft deze advertentie gestaan en wanneer?
 • -  Kunt u ons een kopie van deze advertentie verschaffen?
 • Hoeveel kandidaten hebben zich naar aanleiding van deze advertentie gemeld?
 • Op welke data hebben de contacten met de kandidaten die zich hebben aangemeld plaats gevonden? Zijn er gespreksverslagen van deze contacten? Zo ja, dan verzoeken wij u deze gespreksverslagen ter inzage te leggen.
 • Zijn er op een later tijdstip nog aanmeldingen geweest en zo ja, zijn deze aanmeldingen aan de lijst met kandidaten toegevoegd? Zo nee, waarom niet?
 • Heeft er een selectie van kandidaten plaats gevonden en zo ja, op basis van welke criteria heeft de selectie plaats gevonden?
 • Is er een verkoopprocedure gevolgd, is deze schriftelijk vastgelegd en zo ja, kunt u ons een kopie van deze procedure verschaffen? Zo nee, waarom niet?
 • Is er inmiddels een kandidaat waarmee de gemeente in gesprek is? Zo ja, vanaf wanneer en met wie van de gemeente hebben de contacten plaats gevonden?
 • Op welke wijze en op welk moment is de verkoopprijs tot stand gekomen?
 • Is deze verkoopprijs geaccordeerd door het College en wanneer? Graag kopie van het Collegebesluit.
 • Zo nee, wie heeft dan de verkoopprijs geaccordeerd?

Tot slot verzoekt de VVD fractie geen overeenkomst te sluiten totdat duidelijk is voor de VVD-fractie dat de procedure in dit dossier op een integere en transparante wijze is gevolgd.

Een spoedig antwoord zien wij graag tegemoet.

Martin Vuyk
Raadslid VVD

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
schr. vragen
foto
---
auteur
schr. vragen
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief