WIJDEMEERSE WEBKRANT
Vuurwerkschade veel Minder
Wijdemeren, wo 7 januari 2015 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De vuurwerkschade is in Wijdemeren dit jaar met maar liefst 8000 euro afgenomen en komt op een totaal van 3020,- euro.

persbericht

Forse daling vuurwerkschade in Wijdemeren

De vuurwerkschade is in Wijdemeren dit jaar met maar liefst 8000 euro afgenomen en komt op een totaal van € 3020,-. Vorige jaarwisseling bedroeg de schade aan gemeentelijke eigendommen nog € 10.945,-.

De schade bestaat voornamelijk uit (verkeers)borden en prullenbakken die met vuurwerk zijn vernield. Opvallend detail is dat er in Loosdrecht, op één bord na, nagenoeg geen vernielingen zijn aangetroffen. Daarnaast leek er na de jaarwisseling minder troep op straat.

Prettig verlopen jaarwisseling

Burgemeester Smit: ‘We kunnen als gemeente terugkijken op een prettig verlopen jaarwisseling. Tegen de landelijke tendens van jaarlijks stijgende schadebedragen door vuurwerk en vandalisme in, is in Wijdemeren dit jaar juist een flinke daling te zien. Ik wil de gemeentelijk medewerkers, de brandweer, de politie en de inwoners bedanken voor hun inspanningen en medewerking. Laten we met elkaar deze positieve ontwikkeling de komende jaren doorzetten.’

Preventie

Net als voorgaande jaren is er veel gedaan om de schade aan gemeentelijke eigendommen te beperken. Prullenbakken en andere objecten die gevoelig zijn voor vernieling werden op diverse plekken verwijderd en er gold een vuurwerkverbod bij scholen, winkelcentra en sportcomplexen. Ook heeft de Bijzondere Opsporings Ambtenaar (BOA) met een extra BOA de drie dagen voor de jaarwisseling, in nauwe samenwerking met de politie en de brandweer, intensief gesurveilleerd. De brandweer heeft vooraf op de Wijdemeerse basisscholen voorlichting gegeven over het veilig gebruik van vuurwerk en heeft de vuurwerkverkooppunten bezocht.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief