WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Minder/Meer geweld in Wdm
Wijdemeren, vr 13 febuari 2015 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Wijdemeren is een relatief veilige gemeente om te wonen, werken en te recreëren. Dat blijkt uit het Veiligheidsbeeld 2010 – 2014 van de gemeente. Maar alert zijn blijft belangrijk.

persbericht

Veiligheidscijfers 2010 tot en met 2014 bekend
Aantal misdrijven in Wijdemeren gedaald

Wijdemeren is een relatief veilige gemeente om te wonen, werken en te recreëren. Dat blijkt uit het Veiligheidsbeeld 2010 – 2014 van de gemeente. Burgemeester Smit: ‘Prettig om dalende cijfers te zien. Maar achter elk incident schuilt persoonlijk leed. Alert en actief zijn blijft dus belangrijk.’

Minder misdrijven

Het aantal misdrijven is de afgelopen jaren sterk gedaald. In 2010 waren er 1080 misdrijven, in 2014 787. Ook het aantal bij de politie geregistreerde incidenten is afgenomen. En er komt minder geweld voor. Het laatste jaar is er wel meer huiselijk geweld: in 2013 waren er 21 gevallen en in 2014 25.

Diefstal, autokraak en vernielingen

In de periode 2010 – 2013 is ook een forse daling van vernielingen (26%) en autokraken (27%) zichtbaar. In 2014 is het aantal autokraken verder gedaald, maar het aantal vernielingen is weer iets toegenomen. Ook het aantal winkel- en fietsendiefstallen is in 2014 iets gestegen.

Woninginbraken

Het aantal woninginbraken is afgenomen, met ongeveer 46%. Het gaat zowel om poging tot inbraak als geslaagde inbraken. In 2014 is de daling van het aantal woninginbraken gestagneerd en weer licht gestegen.

Woonoverlast

Hoewel er minder misdrijven zijn, is er wel een verharding en verdieping van de problematiek en overlast. Bij woonoverlast wordt er vaker een beroep gedaan op politie en gemeente. Bijvoorbeeld bij burenruzies die uit de hand lopen of vormen van overlast waarbij psychische problemen een rol spelen.

Prioriteiten voor 2015 – 2018

Voor een veilige en sociale samenleving wil het college van Wijdemeren de gemeenteraad adviseren om aan te sluiten bij de prioriteiten die in de gezamenlijke ‘Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2015 – 2018’ staan. De prioriteiten daarin zijn: veilige buurten, extra aandacht voor misdrijven met grote impact en voor georganiseerde ondermijnende criminaliteit, en persoonlijke interventies volgens het principe ‘één gezin één plan’. Het college stelt een lokaal veiligheidsplan voor 2015-2018 op. Daarbij worden ook de resultaten uit het burgerpanel gebruikt. Naar verwachting legt het college het plan halverwege mei aan de raad voor.

Tips en achtergrondinformatie

De actuele veiligheidscijfers zijn gepubliceerd op www.wijdemeren.nl/inwoners onder het kopje ‘Veiligheid’. Ook zijn er tips waarmee inwoners zelf hun veiligheid kunnen vergroten.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief