WIJDEMEERSE WEBKRANT
Regio: Kwaad op Van Rijn
Regio G&V, vr 28 augustus 2015 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De wethouders in de regio, die verantwoordelijk zijn voor het sociale domein, zonden gisteren een boze brief naar de Tweede Kamer omdat zij ten onrechte gekort worden.

De brief werd ook verzonden namens Wijdemeren. Voor de zekerheid checkten wij dat maar even bij de Regio, want voorzover wij weten zit Wijdemeren in het Sociale Domein met SWW. Maar in dit speciale geval doen we kennelijk wel weer mee met de regio. Enfin, hoe dan ook. Ook Wijdemeren is boos op staatssecretaris van Rijn (PvdA) en het parlement en noemt het kabinet een onbetrouwbare partner. Ongekend felle uitspraken, die scherp contrasteren met het gebruikelijke vriendelijk schelden met meel in de mond tussen bestuursorganen.

Hieronder de inleidende zinnen en het eind van de de brief.

brief aan de Tweede Kamer

Geachte leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Wij, de wethouders financiën en sociaal domein van de Regio Gooi en Vechtstreek, zijn
verontwaardigd over de opeenstapeling van kortingen in de meicirculaire op de budgetten van de
Jeugdwet en Wmo. De gemeenten Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden,
Naarden, Weesp en Wijdemeren zijn van mening dat met deze nieuwe kortingen de transformatie in
het sociaal domein ernstig vertraagd wordt en de kwaliteit en beschikbaarheid van voorzieningen
voor kwetsbare inwoners in het geding komt. In deze brief richten we ons op het niet nakomen van
beloften van het Rijk aan gemeenten en aan Tweede Kamer fracties
en op de gevolgen van de
meicirculaire 2015.

Afspraken begrotingsoverleg hervorming langdurige zorg niet nagekomen

In april 2014 hebben de fracties van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP in een begrotingsoverleg
afspraken gemaakt over de hervorming van de langdurige zorg1. De daar gemaakte afspraken
worden naar onze mening nu met voeten getreden door het Rijk. De coalitiepartijen hebben bij het sluiten van het begrotingsakkoord met de oppositiepartijen in 2014 met de ene hand voor 2016
€ 165 miljoen in de zorg geïnvesteerd en vervolgens wordt met de andere hand een jaar later voor
2016 € 360 miljoen op de zorg gekort.


Waarna een lange uiteenzetting en een rekenpartij volgt.

De brief eindigt met:


Het Rijk laat zich zien als een onbetrouwbare partner voor mensen met beperkingen, gemeenten, aanbieders, en Tweede Kamer fracties. We roepen het Rijk dan ook op om in het belang van onze kwetsbare inwoners net als de gemeenten het oude denken los te laten en gemeenten de noodzakelijke (financiële) ruimte te geven om de transformatie tot een succes te maken. Aan u vragen wij om stelling te nemen tegen deze extra buitenproportionele kortingen.

Vanzelfsprekend zijn wij bereid om deze brief van een nadere toelichting te voorzien of met u in gesprek te gaan.

Met vriendelijke groet,

Namens de wethouders sociaal domein en financiën Regio Gooi en Vechtstreek,
Eric van der Want

Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein Regio Gooi en Vechtstreek,

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
Regio
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief