WIJDEMEERSE WEBKRANT
Landje-Pik: Kafka in de Polder
Wijdemeren, vr 12 september 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Namens een revindicatieslachtoffer zond een advocaat op 8 september een brief naar college en raad waarin hij aangeeft dat zijn cliënte al jaren wacht op antwoord.

Fatsoenstermijnen

De brief is een prachtig voorbeeld van de onmacht of onwil van de gemeente om binnen de gestelde termijnen of zelfs de fatsoenshalve te stellen termijnen brieven van bewoners over de revindicatie te beantwoorden. Het gevolg daarvan is dat veel bewoners van Wijdemeren al jaren in onzekerheid verkeren over het lot dat hen zal treffen. Wordt de grond waarvan de gemeente beweert dat die van hen is ontruimd? Moet er voor betaald worden? Kan hij gehuurd worden? Of is de claim van de gemeente al 20, 30, 40 of 50 jaar verjaard. In sommige gevallen gaat het om 2 m2, maar soms om veel meer en dan loopt het in de papieren.

Afschrikwekkend voorbeeld

Aangenomen mag worden dat de advocaat zo'n brief ook niet keer op keer gratis schrijft. In de lijst met ingekomen stukken is het origineel van de brief (PDF) te vinden. Hieronder hebben we in de letterlijke tekst de naam van het slachtoffer en de advocaat weggelaten omdat het ons om de inhoud gaat. Als afschrikwekkend voorbeeld hoe de zaak compleet uit de hand is gelopen.

Vast patroon, rekken en uitstel

Er is een vast patroon in het handelen van de gemeente. De gemeente stuurt een brief, de ontvanger reageert snel en adequaat. Dan treedt er maanden of langer radiostilte in, waarna de gemeente een nieuwe zet in het schaakspel doet. Er wordt een nieuwe grond voor de claim aangevoerd. De ontvanger reageert weer snel. De gemeente laat er weer een jaar of zo overheen gaan. Dan volgt er in augustus van dit jaar (enkele weken geleden) een brief waarin staat dat in februari (sic!) besloten is om de het dossier over te dragen aan een bureau waarmee een snellere voortgang gemaakt zal worden. Intussen heeft die aankondiging van het besluit in de raad van 6 maart er wel een half jaar (flessenpost?) over gedaan. (Bovendien viel dat raadsbesluit niet in februari zoals in de brief van Wijdemeren aan het slachtoffer staat, maar op 6 maart. Wellicht gaat de brief over een collegebesluit..)

Geduld

Naar het zich laat aanzien kan de cliënte van deze advocaat nog minimaal een jaartje wachten tot zij aan de beurt is tussen die 609 andere gevallen en dan een brief ontvangt met de volgende zet in het schaakspel van de gemeente.

Dossier Revindicatie

ingekomen stuk gemeenteraad

Geacht college,

Naar aanleiding van uw brief van 28 augustus 2014 het volgende.

U schrijft dat in februari 2014 besloten is tot uitbesteding van de dossiers aan een extern bureau.
Als reden geeft u aan dat een snellere voortgang gemaakt moet worden met de dossiers. De klacht die ik had geuit namens mijn cliënte betrof de trage gang van zaken en met name de onzekerheid waarin mijn cliënte verkeert. De eerste brief van de gemeente is uit 2011. Die brief bevatte juridische onjuistheden. Op de brief is binnen enkele weken gereageerd door mijn cliënte.

Vervolgens heeft de gemeente bijna een jaar gewacht met een reactie op de brief van mijn cliënte.
In die brief staan wederom juridische onjuistheden omdat de gemeente ervan uitgaat dat de verjaringstermijn in 1992 begint te lopen. De gemeente licht de burger derhalve onjuist voor. Mijn cliënte reageert wederom op korte termijn op die brief en moet weer maanden wachten voordat de gemeente reageert.

In de brief van 5 november 2012 erkent de gemeente het doorlopende gebruik door mijn cliënte en haar rechtsvoorgangers. Vervolgens neemt het dossier een wending doordat de gemeente zich op het standpunt stelt dat er sprake is van een stilzwijgende bruikleenovereenkomst. Ieder bewijs daarvan ontbreekt. Inmiddels is het bijna eind 2014 en geeft u aan dat het nog geruime tijd kan duren voordat er zekerheid is bij mijn cliënte. De enkele omstandigheid dat u dossiers uitbesteedt aan een derde partij ontslaat de gemeente niet van zorgvuldig handelen. Uit de laatste brief begrijp ik dat het nog geruime tijd kan duren voordat er enige zekerheid is bij mijn cliënte. Ik hecht eraan een en ander vast te leggen. Nu u kennelijk de kwestie bij de gemeenteraad heeft neergelegd zond ik een kopie van deze brief aan de gemeenteraad.

Hoogachtend,

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
gem. Wdm
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief