WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Politiek uit Zomerslaap
Wijdemeren, di 26 augustus 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De politiek komt weer tot leven. De agenda's van de commissievergadering in september zijn gisteren gepubliceerd.

Op dinsdag 2 september wordt de commissie Maatschappelijke en Sociale Zaken gehouden. Op 3 september is het de beurt aan de commissie Ruimte en Economie. Op 4 september sluit de commissie Bestuur en Middelen de rij. (Klik op de links hierboven om de complete agenda's te bekijken en daarin te klikken om alle onderleggende stukken te bekijken.)

2 september MSZ

  • De projectleider SWW en de projectleider inkoop Utrecht West geven een presentatie over de Transitie en Transformatie Jeugd 2015.
  • Het beleidsplan Jeugd wordt behandeld
  • Aan de orde komt het Voorbereidingsbudget operationele fase Sociaal Domein
  • Compensatie wegvallen tegemoetkoming Wtcg (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) en CER (Compensatie Eigen Risico)
  • Tenslotte staan de welzijnssubsidies op de agenda, waaronder een subsidieaanvraag voor een sterrenwacht bij het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten in 's-Graveland en een subsidieaanvraag inzake muziekeducatie.

3 september REO

4 september B&M

  • Behandelvoorstel door fractie Dorpsbelangen van Meicirculaire (uitkering gemeentefonds)
  • Afsluiting krediet strandje De Wijde Blik (strandje De Zuwe) en dekking van de overschrijding van het begrote bedrag.
  • Jaarrapport 2013 Veiligheidsregio G&V
  • En nog enkele agendapunten, waaronder Jaarrekening en jaarverslag 2013 Plassenschap Loosdrecht e.o.
bron
Gem. Wdm
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief