WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Agenda van de Commissies
Wijdemeren, wo 30 april 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Volgende week is het de week van de commissies. Op 6 en 8 mei zijn er drie commissies. Op 7 mei is er een vergadering met Stichtse Vecht en Weesp in het Wijdemeerse gemeentehuis.

De agenda's van de drie commissies staan op de website van de gemeente:

Let op de data en de aanvangstijden!

Op 7 mei wordt een gezamenlijke openbare vergadering gehouden door de drie SWW gemeenteraden. De agenda van die vergadering ziet er als volgt uit:

Agenda van de openbare Gemeenteraad van 7 mei 2014.

Datum: woensdag 7 mei 2014
Aanvang: 20:00 uur Raadsconferentie Stichtse Vecht met Wijdemeren en Weesp
Locatie: gemeentehuis Wijdemeren, Rading 1 te Loosdrecht
Voorzitter: Alexander Bruch (raadslid Weesp)
Griffier: J.A. Hekman (griffier Stichtse Vecht)

  1. 20:00 uur Opening. Welkom door de dagvoorzitter. Toelichting op programma en doelstelling van de
    avond.
  2. 20.05 Presentatie Wietske Heeg en Margreet van de Bilt: voorbereiding transities
    sociaal domein
  3. 20.30 Eerste ronde workshops/thematafels
  4. 21.15 uur 2e ronde worksshops/thematafels
  5. 22.00 uur Vooruitblik
  6. 22:15 uur Sluiting

Wie levert de bloemen?

Op 28 maart stelde Joost Boermans namens de D66 fractie vragen over de herkomst van de bloemen die de gemeente bij de diverse gelegenheden (lintjes, inhuldigingen, installaties, etc.) uitreikt. Hij vermoedde dat die bloemen niet in Wijdemeren worden gekocht en wilde daarover uitsluitsel hebben. Het college geeft hem uitgebreid antwoord op zijn vragen.

Het blijkt dat de gemeente per jaar voor ruim 1.800 euro bloemen bestelt. Verreweg de meeste bloemen worden geleverd door de firma Nijman uit Hilversum omdat dat bedrijf snel, soepel, flexibel en betrouwbaar is gebleken. Op de vraag of er een aanbesteding heeft plaatsgevonden en of er een overeenkomst met de desbetreffende bloemist is afgesloten is het antwoord ontkennend. het bedrag dat met de bloemen is gemoeid is daar te gering voor. Het college zegt toe er nog eens naar te kijken, maar voegt er aan toe dat de keuze van een bloemist aan het college is gedelegeerd.

bron
gem. Wdm
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief