WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Brullen om Nuancering
Kortenhoef, wo 25 september 2013

Frits den Hartog, Bestuurslid van VBEKC, zond een reactie op het artikel van Willem de Leeuw van gisteren waarin deze vraagtekens plaatst bij de bloembakken.

Dossier Verkeer 's-Graveland

ingezonden brief

De reactie van Willem de Leeuw op het artikel van de vereniging WADW-VBEKC brult om nuancering.

Het doel van een 30 kilometerinrichting is het verschil tussen langzaam en snel verkeer af te laten nemen. Omdat op de EKC-wegen naast auto’s ook fietsers en wandelaars op de weg bevinden is deze inrichting noodzakelijk om de veiligheid te vergroten. Uiteraard wordt bij de inrichting rekening gehouden met hulpdiensten, landbouwvoertuigen en vrachtverkeer. Zie voor meer informatie http://nl.wikipedia.org/wiki/30_km/h-zone

Tijdens drukbezochte ledenvergaderingen is met een meerderheid besloten de gemeente te vragen tot het juist inrichten van de wegen die al sinds jaar en dag 30 kilometerwegen zijn (Emmaweg, Koninginneweg en Canneburgerweg), wanneer op het Noorder- en Zuidereinde verkeersremmende maatregelen genomen zouden worden.

Het hele proces wat met de gemeente is doorlopen is een voorbeeld hoe dat in een democratie kan gaan. Tegenstanders hebben zich destijds, tijdens inspraakprocedures, nauwelijks laten horen. Het ‘liken’ van een Facebookpagina van tegenstanders is snel gedaan en vaak zonder de achterliggende problematiek goed te kennen. Uiteindelijk zit niemand te wachten op bloembakken op de weg maar omdat teveel automobilisten zich niet aan (verkeers)regels houden blijft (bijna) geen andere mogelijkheid over.

De resultaten van de niet representatieve enquête waaraan de heer De Leeuw refereert zijn al vanaf half augustus in het bezit van de gemeente. Naast de ervaringen die zijn opgedaan met deze proef wordt ook zeker geluisterd naar de op- en aanmerkingen van weggebruikers. Behalve de aanpassingen die al zijn doorgevoerd worden bijvoorbeeld ook de verkeersremmende maatregelen op de EKC-wegen zo gemaakt dat fietsers achterlangs kunnen fietsen.

Wellicht helpt bovenstaande toelichting iets genuanceerder over de jarenlange verkeersproblematiek te oordelen. De problematiek die overigens in grote mate veroorzaakt is door maatregelen van de gemeente Hilversum om verkeer te beperken. Bij deze gemeente is meneer Reijn van het cda werkzaam voor het ‘Integraal BereikbaarheidsPlan Hilversum’ wat ook direct zijn standpunt verklaart.

Frits den Hartog
Kortenhoef

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief