WIJDEMEERSE WEBKRANT
Regio: Drie nieuwe Projecten
Regio, do 14 november 2013

Vandaag ondertekenden de Regio Gooi en Vechtstreek en zes landelijke organisaties in de langdurige zorg een samenwerkingsconvenant voor drie nieuwe projecten.

persbericht

Versterking regie voor inwoners Gooi en Vechtstreek

Nieuwe aanpak zorg en welzijn

Op donderdag 14 november ondertekenden de Regio Gooi en Vechtstreek en zes landelijke organisaties in de langdurige zorg een samenwerkingsconvenant voor drie nieuwe projecten in de Gooi en Vechtstreek. Het doel van deze projecten is om inwoners zoveel mogelijk zelf aan het roer te laten staan op het gebied van hun gezondheid, welzijn en participatie. Op deze manier gaan de regiogemeenten aan de slag met de hervormingen van de langdurige zorg die de komende tijd worden doorgevoerd.

Samenwerking gericht op versterking eigen regie

Het kabinet hervormt de langdurige zorg. Onderdelen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaan vanaf 2015 op in de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat betekent dat gemeenten vanaf 2015 onder meer verantwoordelijk zijn voor de begeleiding en ondersteuning van ouderen en mensen met beperkingen. De projecten die horen bij het convenant dat vandaag is ondertekend, sluiten aan bij deze ontwikkeling en richten zich op het versterken van eigen regie van inwoners van Gooi en Vechtstreek. De drie projecten zijn: een Proeftuin AWBZ naar Wmo, een Digitaal leefplein en een Werkkamer persoonsvolgende bekostiging.

Ondertekenaars van het convenant zijn de Regio namens de gemeenten Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden en Naarden 1), het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), branchevereniging van zorgorganisaties ActiZ, LOC Zeggenschap in Zorg, Per Saldo en Zorgbelang Noord-Holland.

De Regio Gooi en Vechtstreek heeft zich ingespannen om ook zorgkantoor en zorgverzekeraar Agis/Achmea bij dit convenant te betrekken, maar dit is helaas niet gelukt. Alle andere partijen vinden dat het maken van deze samenwerkingsafspraken urgent is, omdat het in het belang van inwoners is om op regionaal niveau een goede vorm van samenwerking te hebben, wanneer de overheveling van taken die van de overheid naar gemeenten gaan, een feit zijn. Achmea heeft laten weten zich in geen geval terug te willen trekken, maar men wil graag op bestuurlijk en ambtelijk niveau eerst nader verkennen wat de mogelijkheden tot samenwerking zijn.

Proeftuin AWBZ naar Wmo

In de proeftuin gaan gemeentelijke consulenten samen met indicatiestellers van het CIZ ‘aan de keukentafel’ in gesprek met inwoners die in het voorjaar van 2014 AWBZ-begeleiding aanvragen. De gemeenten doen met deze gezamenlijke gesprekken in 2014 alvast ervaring op met de nieuwe doelgroepen en werkwijzen waar gemeenten in 2015 verantwoordelijk voor worden. In de proeftuin werken het CIZ en de gemeenten op basis van het principe één huishouden, één plan. Inwoners hebben hierdoor geen last van versnippering in de zorg en ondersteuning die zij ontvangen.

Digitaal leefplein

Het digitaal leefplein is een online platform dat de informatiepositie van inwoners versterkt. Inwoners kunnen op een beveiligde website een eigen leefplan opstellen. In het leefplan komt relevante informatie van verschillende dienstverleners in het sociaal domein overzichtelijk op één plek voor de gebruiker samen. Gebruikers bepalen zelf welke informatie zij met wie delen en kunnen zelf informatie over hun eigen situatie toevoegen. Hierdoor wordt, op verzoek van de gebruiker, samenwerking tussen de gebruiker en dienstverleners in het sociaal domein mogelijk gemaakt.

Werkkamer persoonsvolgende bekostiging

De gemeenten Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden en Naarden bekostigen vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek sinds 2013 de hulp bij het huishouden persoonsvolgend. Bij persoonsvolgende bekostiging kiest de inwoner de gewenste ondersteuning en (gekwalificeerde) dienstverlener. Het geld volgt de klant. Dat heeft geleid tot zeer tevreden inwoners, hulp op maat en minder kosten. Daarom wil de Regio deze bekostigingsvorm verder ontwikkelen en onderzoeken in hoeverre ze toegepast kan worden bij andere individuele diensten in het sociaal domein, zoals de AWBZ-begeleiding waar gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor zijn.

In de Werkkamer wil de Regio Gooi en Vechtstreek de persoonsvolgende bekostiging doorontwikkelen, vernieuwen en verbeteren, waarbij recht wordt gedaan aan de (publieke) belangen van inwoners, gemeenten en dienstverleners in het sociaal domein.

( 1) De Regio ondertekende niet mede namens Wijdemeren. Red. WWK.)


Regio Gooi en Vechtstreek is een samenwerkingsverband van Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief