WIJDEMEERSE WEBKRANT
Ontsluiting Tominterrein
Loosdrecht, do 9 mei 2013

Het bestemmingsplan tussen Intratuin en Kerkelanden zorgde gisteren toch weer voor heftige discussies en wethouder Abrahamse in de verdediging.


Wethouder
Gerard Abrahamse (VVD)

De heer Fiolet
De Groene Meren

Het nieuwe staatsieportret van z.k.h.
Koning Willem Alexander

Bewonersvereniging De Groene Meren uit Kerkelanden en het college van B&W kruisten gisteren weer de degens. Waar gaat het om? Op het voormalige terrein van de Tomingroep tegenover Intratuin, achter de Raaisluis, wil een projectontwikkelaar twee woningen bouwen. Dat is geen probleem. De eerdere problemen zijn opgelost door aanpassingen in het plan.

Het is echter de vraag hoe de bewoners van die woningen bij hun huis moeten komen. Dat kan op twee manieren. Ze kunnen door Kerkelanden rijden en via een betrekkelijk smalle weg het Tominterrein op rijden. De tweede mogelijkheid is om ze toegang te geven via de brug die bij de Raaisluis ligt. Die brug staat meestal open voor de pleziervaart door de Raaisluis, maar hij kan tussentijds even naar beneden om een auto of een voetganger door te laten.

Van wie is die brug?

De bewonersvereniging De Groene Meren wil niet dat het verkeer door hun straat gaat rijden. Het Recreatieschap Midden Nederland (RMN) wil niet dat het vaarverkeer last krijgt van de brug, daarin gesteund door watersportorganisaties. Ziedaar het verschil van mening.
Het werd in het debat gisteren niet duidelijk van wie die brug is. Tegenover wethouder Abrahamse heeft RMN verklaard dat de brug hun eigendom is. De inspreker van De Groene Meren, de heer Fiolet, toonde afdrukken van delen van aktes waaruit blijkt dat de brug van de projectontwikkelaar zou zijn.

Aan de behandeling van het ontwerpbestemmingsplan ging veel vooraf. In oktober 2010 liet De Groene Meren de eerste keer van zich horen. Gisteren sprak de heer Fiolet weer namens de Groene Meren in. Hij maakte zware verwijten aan het adres van wethouder Gerard Abrahamse. Op 3 april verliet Fiolet een bijeenkomst met de wethouder in de overtuiging dat de ontsluiting over de brug zou komen. Hij was dan ook verbijsterd door het feit dat het college koos voor ontsluiting via Kerkelanden.


De ambtelijke staf die de wethouder af en toe te hulp moest schieten.

Commissie overruled voorzitter

Voorzitter Ria Hennis wilde na de inspraak het debat starten, maar de commissie was zo geschrokken van de inspraak dat men eerst de reactie van de wethouder wilde horen. Die legde uit dat er een vergadering is geweest met de projectontwikkelaar, De Groene Meren en RMN, waarin RMN liet weten niet toe te staan dat hun brug voor ontsluiting gebruikt zou worden. Deze mededeling maakte dat het college koos voor ontsluiting via Kerkelanden.

Dat viel niet goed bij enkele commissieleden. Er werd getwijfeld aan de eigendom van de brug van RMN en daaraan gekoppeld het recht van RMN om de brug te sluiten voor ontsluiting. Co de Kloet (DB) was daar het meest uitgesproken in. Hij steunde Felix Flameling (GL) die een voorkeur had voor ontsluiting via de brug. De Kloet ging nog wat verder. "Het is een Loosdrechts bestemmingsplan en dus moet het ontsloten worden over Wijdemeers gebied. De heer Fiolet hield een goed verhaal, DB steunt hem daar in."

Waar bent u bang voor?

Martin Vuyk (VVD) deed het omgekeerde. "Meneer Fiolet, waar woont u? Met twee huizen komen er, pakweg, 20 auto's per dag bij u langs. Dat is niets. Waar bent u bang voor?" Die vraag leidde ertoe dat de heer Fiolet werd uitgedaagd om andere argumenten van stal te halen. Sommige daarvan waren flink buiten de orde, zoals zijn vrees dat de ontwikkelaar minder verdient aan de huizen als de ontsluiting via zijn straat plaats vindt. Niet echt het probleem van De Groene Meren.

De wethouder zegde toe dat hij nog eens goed naar de eigendom van de brug zal kijken, nadat hij had vastgesteld dat hij in de raad geen meerderheid achter zijn voorstel zal krijgen (DB heeft al de absolute meerderheid). De commissie wil het voorstel op de agenda van de raad op 23 mei zetten.

Lees ook:

13102010 RvS over Volktuinen
18102010 De Groene Meren reageert
02122010 RvS geeft Bewoners gelijk
08032013 Groene Meren en Oppad
12032013 Beren op de Raaisluisbrug
09052013 Ontsluiting Tominterrein

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief