WIJDEMEERSE WEBKRANT
VVN: Bloembakken Handhaven
's-Graveland, za 15 juni 2013

Veilig Verkeer Nederland oordeelt dat de wegcategorisering van de Vaartwegen, zoals vastgesteld door het gemeentebestuur, vereist dat de bloembakken gehandhaafd worden.

VVN bracht een vrij lijvig rapport uit over de maatregelen die wethouder Abrahamse en de raad op de vaartwegen hebben genomen. Het complete rapport (rtf, MSWord, 2 Mb groot) vindt u hier. Hieronder staan de conclusies die VVN uit het onderzoek trok.

Gezien het bovenstaande kan in het kort het volgende gesteld worden:

  1. Definitief doorvoeren van de wegcategorisering conform Duurzaam Veilig van de beide routes langs het kanaal als erftoegangsweg met een maximaal toelaatbare snelheid van 30 km/h. is van essentieel belang voor de verkeersveiligheid;
  2. Als consequentie van deze categorisering de bloembakken in principe handhaven, ook de schaal, waarop deze geplaatst zijn;
  3. De bloembakken verlagen.
  4. Nagaan of en zo ja waar het mogelijk is de fietsers achter de bakken door te laten rijden;
  5. Waar mogelijk de bloembakken niet op gelijke hoogte links en rechts van de weg, maar verspringend plaatsen;

Aanbevelingen

Deze maatregel scherp monitoren om toe te werken naar een definitieve/ structurele Duurzaam Veilige verkeerssituatie. Tijdens monitorproces alle betrokken continue consulten, hiervoor dient de gemeente Wijdermeren als regisseur op te treden.

Totstandkoming advies

Dit advies is namens Veilig Verkeer Nederland opgesteld door:

Ing H.J. Mulder, Verkeerskundig Consulent.

c.c. wegbeheerder t.a.v.: B&W Wijdemeren verkeer@wijdemeren.nl

Dossier Verkeer 's-Graveland

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief