WIJDEMEERSE WEBKRANT
Fusie GroenLinks en PvdA
Wijdemeren, vr 14 juni 2013

De PvdA Wijdemeren gaat fuseren met GroenLinks. Sandra van Rijkom (PvdA) wordt de lijsttrekker en Stan Poels (GL) wordt nummer twee op de lijst.

De keuze van de beide partijen is niet verrassend. Uit het bericht, dat op de website van de PvdA staat, is op te maken dat Jan Hermans en Felix Flameling stoppen met hun raadswerk. In 's-Graveland was er ook al enige tijd een gecombineerde fractie PvdA-GL. De PvdA fractie is nu kleiner (1 zetel) dan waarop de verkiezingsuitslag hen recht gaf, omdat Ben Steenvoorden met medeneming van de PvdA zetelvia WIJ overstapte naar Dorpsbelangen.


Sandra van Rijkom ()PvdA, lijsttrekker)

Stan Poels (GL)

Jan Hermans (PvdA)

Felix Flameling (GL)

Met deze bekendmaking geven de partijen een eerste aftrapje voor de campagne, die in september, oktober los zal barsten. De gemeenteraadsverkiezingen zijn in maart volgend jaar.

persbericht

Uitnodiging ledenvergadering donderdag 20 juni 2013

Locatie: Oude School, Kortenhoefsedijk 145 in Kortenhoef

Datum: 20 juni 2013, 20:00

Geachte leden,

Graag nodigen we u uit voor een ledenvergadering op 20 juni aanstaande. Onderwerp van de vergadering is de voorbereiding van de raadsverkiezingen in Wijdemeren voor de periode 2014-2018.

Een aantal maanden geleden heeft onze raadsfractie op verzoek van het bestuur de mogelijkheden nagegaan voor samenwerking met GroenLinks. De raadsfractie van GroenLinks heeft ons hiertoe benaderd. Vorige week hebben we als bestuur en fractie samen, in overleg met bestuur en fractie van GroenLinks, besloten om één en hetzelfde voorstel te doen aan onze ledenvergaderingen: onder ons beider namen één kandidatenlijst en één verkiezingsprogramma indienen en na de verkiezingen als één raadsfractie optreden onder de naam PvdA/GroenLinks.

De reden hiervoor is dat onze insteek in de verkiezingen grote overeenkomsten vertoont en dat het veel doelmatiger is om de progressieve krachten in Wijdemeren te bundelen. We hebben dan méér achterban  en hopelijk (veel) meer kiezers. We kunnen dan ook weer een goede kandidatenlijst opstellen. Met GroenLinks zijn we overeen gekomen dat de PvdA de lijsttrekker zal leveren: Sandra van Rijkom, onze huidige fractieassistente. Tweede op de lijst wordt dan Stan Poels van Groen Links en derde weer een PvdA kandidaat.
Verdere details zullen hopen wij ter vergadering te kunnen melden.

We hopen u op 20 juni te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,

Nicolette Warmenhoven
secretaris PvdA Wijdemeren
M. 06 53 404610
nwarmenhoven@okapiadvies.nl

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
website PvdA
foto
Douwe van Essen
auteur
RJ/Website PvdA
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief