WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Vivium verliest Rechtszaak
Regio, di 24 december 2013

Vivium heeft een rechtszaak tegen de gemeenten van de Regio verloren over de onderbetaling van thuiszorgmedewerkers.

In de loop van dit jaar bleek dat tal van thuiszorgorganisaties hun personeel niet betaalden conform de geldende CAO. De gemeenten uit de regio Gooi en Vechtstreek schreven de 22 organisaties aan met het verzoek om het personeel correct in te schalen. Vivium weigerde als enige om te voldoen aan het verzoek. De Regio besloot daarom om per 15 november geen nieuwe klanten naar Vivium door te verwijzen en per 1 april 2014 het contract met Vivium op te zeggen.

Update 25-12-2013, 10.44: Vivium heeft de dag voor Kerstmis 800 medewerkers ontslag aangezegd als gevolg van deze uitspraak. Wethouder Janny Bakker (Huizen) namens de regio: "Het is onbegrijpelijk en onzorgvuldig van Vivium om één dag voor kerst zoveel onrust onder personeel en cliënten te brengen."

N.B. Dit persbericht geldt wel voor Wijdemeren, ondanks de uittreding van Wijdemeren uit het sociale domein van de Regio!

persbericht

Regio roept Vivium op tot oplossing
Uitspraak in geschil Vivium-gemeenten

Op maandag 23 december heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan in het kort geding dat Stichting Zorggroep Vivium had aangespannen tegen de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. Inzet van Vivium was om het handhavingstraject van de Regio van de baan te krijgen.

Het aanbod van nieuwe klanten is per 15 november stopgezet en in het uiterste geval wordt de overeenkomst met Vivium per 1 april ontbonden. De Regio is met handhaving begonnen omdat Vivium haar uitvoerend personeel niet in de juiste loonschaal indeelt. De rechter bepaalde dat de Regio correct heeft gehandeld en door mag gaan met handhaving. 

Voorlichting

Begin januari informeert de Regio inwoners van de Gooi en Vechtstreek die gebruik maken van de huishoudelijke hulp, geleverd door Thuiszorg Gooi en Vechtstreek Services (TGVS), over de gevolgen van de uitspraak. TGVS is de uitvoerende organisatie van Stichting Zorggroep Vivium.

Gevolgen handhaving

Het doorgaan van de handhaving kan per 1 april 2014 leiden tot ontbinding van de overeenkomst met Vivium. Dan worden ruim 3000 klanten overgenomen door andere aanbieders. Voorop staat dat de klanten niet de dupe mogen worden en dat hun zorg gewoon door moet gaan. Tot het moment van eventuele ontbinding heeft Vivium een contractuele en maatschappelijke verantwoordelijkheid ten opzichte van haar klanten en medewerkers. Wel ontstaat er een onzekere situatie voor het uitvoerend personeel van TGVS. Naast voorlichting aan de klanten, worden er medio januari door de Regio daarom gesprekken gevoerd met overige aanbieders over overname van de medewerkers huishoudelijke hulp van TGVS.

Oplossing

De Regio Gooi en Vechtstreek heeft Vivium vandaag verzocht om, mede naar aanleiding van de uitspraak, alsnog, met terugwerkende kracht aan de contractvoorwaarden te voldoen, net als de 21 andere gecontracteerde aanbieders van huishoudelijke hulp. Als Vivium dit doet, dan worden de handhavingsmaatregelen met onmiddellijke ingang gestopt.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief