WIJDEMEERSE WEBKRANT
Sociale Wijkteams in SWW
Wijdemeren, vr 20 december 2013

De colleges van Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (SWW) stellen uitgangspunten voor aan de gemeenteraden voor de toegang tot ondersteuning en zorg na 1 januari 2015.

persbericht

Uitgangspunten voor vormgeving toegang tot ondersteuning en zorg aangeboden aan gemeenteraden
Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren zetten in op Sociale Wijkteams 

Hoe organiseren we vanaf 1 januari 2015 de ondersteuning en zorg voor onze inwoners zo eenvoudig, dichtbij en efficiënt mogelijk? Deze vraag stond de afgelopen maanden centraal tijdens diverse participatie- en consultatiebijeenkomsten met gemeenteraadsleden, professionals, vrijwilligers en Wmo- en cliëntenraden. ‘Eigen kracht’ en ‘zelfredzaamheid’ moeten meer tot hun recht komen. De gemeente moet faciliteren en bijspringen als het nodig is. Dat blijkt ondermeer uit de ingewonnen adviezen van deze groepen.
Op basis van de eerste schets én de ontvangen adviezen stellen de colleges van de gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren nu concrete uitgangspunten voor aan de gemeenteraden voor het vormgeven van de toegang tot ondersteuning en zorg.

In 2015 krijgen alle gemeenten er nieuwe taken bij. De rijksoverheid en de provincie dragen taken over op het gebied van de jeugdzorg, werk en ondersteuning en begeleiding van mensen die het op eigen kracht niet geheel redden. Tegelijkertijd ontvangen de gemeenten voor de uitvoering van deze taken minder geld. Het is dus zaak om de ondersteuning slimmer en beter te organiseren. Dat vraagt een nieuwe manier van denken en doen van de gemeente, inwoners én professionals. De gemeenteraden van Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (SWW) hebben in mei 2013 besloten de krachten te bundelen en pakken deze uitdaging samen op.

Uitgebreid participatie- en consultatietraject

In het najaar vond een uitgebreid participatie- en consultatietraject plaats met leden van de gemeenteraden, professionals, vrijwilligers en Wmo- en cliëntenraden om de eerste opzet van een zogenoemd toegangsmodel tot zorg en ondersteuning verder uit te werken. De drie projectwethouders Jaap Verkroost (Stichtse Vecht), Christian Zweghuis-Zierleyn (Weesp) en Joost Boermans (Wijdemeren): “De adviezen van professionals, vrijwilligers en Wmo- en cliëntenraden hebben ons veel inzicht verschaft om vanuit de eerste schets te komen tot het formuleren van concrete uitgangspunten voor de toegang tot ondersteuning en zorg vanaf 1 januari 2015. Als de drie gemeenteraden akkoord gaan met de uitgangspunten wordt het toegangsmodel in het eerste kwartaal van 2014 nader uitgewerkt. Bij deze nadere uitwerking zullen we de Wmo- en cliëntenraden opnieuw nauw betrekken.”

Eigen kracht van inwoners

Eén van de concrete uitgangspunten bij het vormgeven van de toegang is de eigen kracht van de inwoners en hun omgeving. Zij moeten zonder tussenkomst van de gemeente de meeste antwoorden op (zorg) vragen kunnen vinden en waar mogelijk zelf de oplossing organiseren. De gemeente biedt uiteraard hulp als dit niet lukt. Eén huishouden, één regisseur en één dossier is hierbij de basis waarbij een sluitende aanpak voorop staat. Ander belangrijk uitgangspunt is het bevorderen van de sociale samenhang in de dorpen/wijken om daarmee de gezamenlijke krachten in de eigen omgeving beter aan te kunnen wenden waar nodig. Samen met de eigen kracht versterkt dit de zelfredzaamheid van de inwoners. Dit willen de colleges bereiken door de inzet van Sociale Wijkteams en gericht investeren in algemeen toegankelijke voorzieningen. Ook het stimuleren van burgerinitiatieven hoort daarbij.

De visie Sociaal Domein en de uitgangspunten voor de toegang tot ondersteuning en zorg staan in januari op de agenda's van de Werksessies/Commissievergaderingen van de drie gemeenten. Op 7 januari is het onderwerp geagendeerd bij de Werksessie/Commissievergadering van Wijdemeren en Stichtse Vecht. Op 22 januari wordt het besproken in de commissievergadering van Weesp. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief