WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Groenewoud Ter Visie
Kortenhoef, di 27 augustus 2013

Tot en met 18 september kunt u een oordeel geven over het Masterplan Groenewoud, over het isoleren en bewoonbaar maken van de voormalige stort.

De vakantietijd loopt af. Mocht u daardoor gemist hebben dat het Masterplan voor de herinrichting van de voormalige belt Groenewoud nu ter visie ligt en als u de gelegenheid om bezwaar te maken ook voorbij heeft laten gaan, maar u wilt er wel wat mee, dan kan dat nu nog tot en met 18 september.
Hieronder vindt u de links om twee omvangrijke PDF's te downloaden en daar thuis achter uw eigen buis een oordeel over te vormen. Denk erom, wie zwijgt. stemt toe, is het principe.

Dossier Belt Groenewoud

website Wijdemeren

Inspraak Masterplan Groenewoud en Beeldkwaliteitsplan Waterwoningen Kortenhoef

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het Masterplan Groenewoud voor inspraak ter inzage gaat.

Het masterplan omvat:

  • het saneren van de voormalige vuilnisbelt ten zuiden van Kortenhoef
  • de ontwikkeling van nieuwe natuur
  • het realiseren van waterwoningen om dit plan te financieren.

Plangebied

Het plangebied betreft het gebied rondom de voormalige vuilstort, plaatselijk bekend: “Groenewoud”. In het noorden wordt het plangebied begrensd door de bebouwing van de kern Kortenhoef. In het westen wordt de grens gevormd door de Kortenhoefsedijk. Het Hilversums Kanaal wordt als zuidelijke begrenzing aangehouden. In het oosten wordt de grens bepaald door de Emmaweg.

Beeldkwaliteitplan

Burgemeester en wethouders hebben het Beeldkwaliteitplan Waterwoningen Kortenhoef op laten stellen. Het beeldkwaliteitplan is onderdeel van het Masterplan Groenewoud. Deze procedure loopt daarom gelijktijdig met die van het masterplan.

Het beeldkwaliteitplan is bedoeld om welstandscriteria voor de nieuwe ruimtelijke structuur van plan Groenwoud vast te stellen. Het beeldkwaliteitplan wordt uiteindelijk vastgesteld door de gemeenteraad ter aanvulling op de welstandsnota.

Ter inzage

Het Masterplan Groenewoud en het Beeldkwaliteitplan Waterwoningen Kortenhoef liggen vanaf 19 juni 2013 tot en met 18 september 2013 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis (afdeling RO), Rading 1 te Loosdrecht van 08.30 tot 12.30 uur.
U kunt de documenten ook hieronder inzien en downloaden.
De termijn van inzage is verlengd vanwege de komende zomerperiode.

Inloopavond

Op maandag 24 juni 2013 vindt een inloopavond plaats in het gemeentehuis (raadzaal) aan de Rading 1 te Loosdrecht van 19.30 tot 21.30 uur. Tijdens deze avond kan het plan worden ingezien en zijn onze medewerkers aanwezig om uw eventuele vragen te beantwoorden, dan wel om een toelichting te geven.

Reacties

Gedurende de termijn van ter inzage kunnen reacties schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Gedurende bovengenoemde termijn kunnen tevens mondelinge reacties worden ingebracht. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 035 65 59 557.

Voor meer informatie over het masterplan en het beeldkwaliteitplan kunt u terecht bij mevrouw Y. Ekelschot (035 65 59 422) van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

De documenten

Masterplan Groenewoud (28,5 Mb)

Masterplan Groenewoud - bijlagen (inclusief beeldkwaliteitsplan (15 Mb)

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
website Wdm
foto
---
auteur
website Wdm
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief