WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Infoavond Groenewoud
Kortenhoef, di 9 april 2013

Op 23 april organiseert de firma Afvalzorg een informatieavond over de plannen met de belt Groenewoud in Kortenhoef.

Er is verder gewerkt aan het project. Op 23 april 2013 om 19.30 uur wordt door Afvalzorg opnieuw een informatieavond in De Drie Dorpen in Ankeveen georganiseerd. Tijdens deze avond wordt informatie gegeven over de laatste stand van zaken op het gebied van de sanering, de herinrichting, de verkeersontsluiting en de waterwoningen. Belangstellenden kunnen zich aan melden op de website www.projectgroenewoud.nl.

Masterplan

Om een goed beeld te krijgen van de diverse belangen, is de afgelopen weken intensief overlegd met omwonenden en gebruikers. Zo heeft de"klankbordgroep", bestaande uit circa 20 personen, drie keer overlegd met Afvalzorg over de verkeersontsluiting, herinrichting, sanering en natuur. Daarnaast hebben er ook gesprekken plaatsgevonden met eigenaren, pachters en gebruikers van de stortplaats.

Half april zullen direct omwonenden van Afvalzorg een enquête ontvangen om nog beter zicht krijgen op wensen en belangen. De diverse meningen worden door Afvalzorg zo goed mogelijk verwerkt in het Masterplan.

Op de website van Afvalzorg zijn de volgende dokumenten en berichten te vinden:

Dossier Belt Groenewoud

bron
nieuwsbrief AZ
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief