WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Arme Raadsleden...
Wijdemeren, di 30 oktober 2012

Cor Koster heeft medelijden met de raadsleden die iets verstandigs moeten zeggen over de programmabegroting 2013-2016. Cijfers en jargon.

En dan zijn we nu nog maar een gemeente van 24.000 inwoners. Als het aan het nieuwe kabinet ligt worden dat er minimaal 100.000...

ingezonden brief

Wie is de baas?

Ik heb medelijden met onze gemeenteraad. Die arme raadsleden moeten de Programmabegroting 2013-2016 bestuderen, een boekwerk van 152 bladzijden vol met cijfertjes en termen als desinvestering, emu-saldo, weerstandscapaciteit en MOP. Ik kijk er zelf ook wel naar, maar ik hoef als gewone burger niet alles te snappen. Vindt het college van B&W…

Vóór de behandeling van de begroting in de raad mogen de verschillende fracties schriftelijke vragen stellen, die ook schriftelijk beantwoord worden. Daarbij valt op dat sommige fracties veel vragen hebben, iets wat mijn inziens betekent dat men de zaak probeert te begrijpen. Dit jaar kwamen de meeste van DorpsBelangen en VVD: ieder had 38 vragen. D66 en PvdA hadden er 16, GroenLinks 10 en het CDA 9. (Er is ook nog een éénmans-fractie in de raad - met 6 schamele vragen - maar die is niet democratisch gelegitimeerd en kan dus niet serieus genomen worden).

Onleesbare begroting

Eén van de vragen van het CDA had te maken met de begrijpbaarheid van de Programmabegroting. Die fractie vond dat de begroting voor de gemiddelde inwoner van Wijdemeren onleesbaar is, en stelde voor om in het vervolg naast het formele stuk een korte samenvatting op hoofdlijnen te publiceren om de inwoners beter te informeren. Iets als een top-10 van zaken die maatschappelijk/financieel goed zijn gegaan en een top-10 van zaken die niet (goed) zijn gegaan. Met daarbij een heldere uitleg van de keuzes die zijn gemaakt. Een prima idee, leek me, en ik was benieuwd hoe het college zou reageren. Welnu, B&W zagen er niets in. De beargumentering is curieus.

Als reactie zegt het college dat de gemiddelde inwoner niet bestaat. "Inwoners kunnen in de begroting op die gebieden waar zij hun interesse hebben duidelijk lezen wat we willen bereiken en wat we gaan doen… De financiële kant van de begroting is meer specifiek en daarom vooral aandachtspunt van de financieel specialisten van de diverse raadsfracties… Het college is van mening dat onze inwoners in de begroting alles kunnen vinden en ziet niets in een korte samenvatting."

Een nieuwe nota

Anders geformuleerd: burgers die geïnteresseerd zijn in hoe het in de gemeente als geheel loopt, hebben pech. Ze moeten maar genoegen nemen met hun specifieke interesses, en verder niks.

Dus… stel je voor dat je geïnteresseerd bent in het gezondheidsbeleid. Er is immers landelijk heel veel te doen over de stijgende kosten op dit gebied. Dan lees je, onder het kopje "Wat gaan we doen?" dat men het gemeentelijk gezondheidsbeleid gaat herzien en "integreren met het Wmo beleid tot één zorgnota". Ach gut, denk ik dan. Is dat echt alles? Een nieuwe nota? Naar de cijfertjes die daarbij horen, kijk ik al niet eens want die zijn voor de "financieel specialisten" in de verschillende fracties.

Het lijkt het zoveelste voorbeeld van de arrogante en wegwerpende manier waarop het college met burgers om gaat. Maar…. wacht even… Is dat eigenlijk wel zo? Is het wel het college dat zo met de burgers omgaat? Of zijn het de ambtenaren? Ik krijg meer en meer de indruk dat in Wijdemeren het ambtelijk apparaat de dienst uitmaakt, en dat de wethouders er maar een beetje voor spek en bonen bijzitten. Het lijkt alsof het college de ambtelijke teugels veel te veel laat vieren. Alsof men zelfs niet kijkt naar de notities die door de ambtenaren geproduceerd worden voor ze naar de raad gaan.

Niet voldoende lef

In Nederhorst den Berg is er een periode geweest, begin jaren '90, dat alle hoofden van dienst aanwezig waren bij de wekelijkse vergaderingen van het college van B&W. Volgens mij was dat alleen maar omdat de wethouders (twee dames, maar dat zegt natuurlijk niks) niet voldoende kennis van zaken hadden, en niet voldoende lef om politiek bezig te zijn. Zou dat ook het geval kunnen zijn in Wijdemeren? Ik hoop dat ik het fout zie, maar soms ik vrees het ergste.

Cor Koster
Nederhorst den Berg

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief