WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
30 km op Kerklaan?
Wijdemeren, do 8 maart 2012

Het wegencategoriseringsplan voor heel Wijdemeren ligt ter inzage. Misschien wordt uw straat ingericht als 30 of 50 km weg. Wilt u dat?

Geen ruchtbaarheid

Op 8 februari sprak de commissie over de categorisering van de Wijdemeerse wegen. Aansluitend werd, zonder daar ruchtbaarheid aan te geven (alleen een stukje in het overzicht van alle aankondigingen in Wijdemeren Informeren van 15 februari), het wegencategoriseringsplan ter inzage gelegd. De bedoeling daarvan is dat de Wijdemeerse burger er kennis van kan nemen en eventueel bezwaar maken als hij het er niet mee eens is. Zes weken na 8 februari eindigt de periode van de terinzagelegging en kan de gemeenteraad een besluit nemen, al dan niet rekening houdend met de inbreng van de Wijdemeerders..

Het loopt niet storm

De indruk bestaat dat het niet storm loopt. Toch is het zinvol om kennis te nemen van het wegencategoriseringsplan om onverwachte aanpassingen te voorkomen, want de gevolgen kunnen verstrekkend zijn. Natuurlijk zijn er een aantal wegen waarvan bekend is dat actiegroepen blij zijn als daar wat gaat gebeuren. Maar in het plan dat nu ter inzage ligt wordt gesproken over het instellen van een 30 km regime in de bebouwde kom, wat dus veel breder is dan de bekende knelpunten. Zo wordt bijvoorbeeld ook voorgesteld om de Kerklaan in Kortenhoef in te richten als 30 km zone. De Kortenhoefsedijk blijft een 50 km weg.

Iedereen tevreden?

Het gebrek aan belangstelling kan betekenen dat iedereen tevreden is met de voorgestelde aanpassingen aan de wegen en de verlagingen van de maximumsnelheden op een aantal wegen. Prima natuurlijk. Wilt u echter weten wat er voor uw straat aan plannen voorgesteld wordt, lees dan het concept-raadsvoorstel en het rapport over de wegencategorisering om verrassingen te voorkomen.

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief