WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
CDA over Groenewoudinfo
Wijdemeren, do 28 juni 2012

Het CDA stelde schriftelijke vragen aan het college over de besloten info-avond over de plannen met de belt Groenewoud.

ingezonden bericht

Vragen communicatie informatieavond sanering vuilnisbelt Groenewoud

Dinsdag 26 juni hebben Afvalzorg en Natuurmonumenten een informatieavond georganiseerd over het plan Groenewoud. Het blijkt dat deze avond niet publiekelijk is aangekondigd en ook de pers niet is geïnformeerd. Hoewel de gemeente niet de uitnodigende partij is, meent het CDA dat de gemeente wel verantwoordelijk is voor de communicatie naar onze inwoners en de pers. Ook tijdens de bijeenkomst bleek verontwaardiging van de aanwezigen over de onduidelijke rol van de gemeente bij dit project.

De CDA-fractie heeft dan ook de volgende vragen:

  1. Bent u het met de CDA-fractie eens dat sanering van de vuilnisbelt in Kortenhoef niet alleen van belang is voor de direct aanwonenden, maar voor de hele gemeente en in het bijzonder de kern Kortenhoef?
  2. Bent u het met de CDA-fractie eens dat informatie over een eventuele sanering, inclusief woningbouw, verkeersafwikkeling etc. niet gebaat is bij min of meer besloten bijeenkomsten?
  3. Bent u het met de CDA-fractie eens dat de gemeente bij dit soort ingrijpende ontwikkelingen een actieve rol behoort te vervullen bij de communicatie naar de eigen inwoners en de pers, ook als de gemeente niet de uitnodigende partij is en de gemeente niet zelf de communicatie verzorgt?
  4. Hebt u met de initiatiefnemers afspraken gemaakt over de communicatie, en zo ja, welke?
  5. Bent u het met de CDA-fractie eens dat de regionale- en lokale pers, die dit dossier al lange tijd volgen, door de handelswijze van de initiatiefnemers behoorlijk geschoffeerd is?
  6. Bent u bereid de initiatiefnemers te verzoeken zo open mogelijk over het project te communiceren en de regionale- en lokale pers te informeren?

Wij verzoeken u de vragen schriftelijk te beantwoorden. Afhankelijk van uw beantwoording zullen wij het presidium verzoeken het onderwerp voor de eerstvolgende vergadering van de Commissie Ruimte en Economie te agenderen.

Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie

Theo Reijn
Jan Verbruggen
Herman Veldhuisen

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. bericht
foto
---
auteur
ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief