WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Bankgarantie van AZ?
Kortenhoef, ma 2 juli 2012

Oscar Lopes Cardozo vindt het een rare gang van zaken dat de gemeente langs de zijlijn toekijkt naar wat NM en AZ plannen en organiseren.

Dossier Groenewoud

ingezonden brief

Dit is echt een ongelooflijk rare gang van zaken. NM is geen projectontwikkelaar en weet niets af van bouwen van een woonwijk, Afvalbeheer BV weet mogelijk wat van afval, maar ook niet van bouwen van woonwijken. De gemeente zit er maar een beetje bij.

Het is onduidelijk wie er rechten heeft op de grond. NM? ING real estate? gemeente? Dit is een recept voor weer een financiële strop waar de burger voor opdraait.

Als de gemeente niet de regierol wil hebben, alla, maar ze moet er wel voor zorgen dat de inpassing in de ruimtelijke omgeving (verkeer!), een degelijke financiering en een afdekking van de ecologische en financiële risico's. Ik moet nog zien of het project doorgaat als de gemeente begint met partijen een bankgarantie te vragen voor het bedrag dat nodig is om de belt te saneren.

Daarmee wordt voorkomen dat het project halverwege gestopt wordt en we met een omgeploegde gifbelt blijven zitten. Ik zie nog niet zo gauw iemand met veel geld een woning kopen op een potentiële ecologische tijdbom. Bovendien komt de prijs van de woningen door de hoge grondprijs boven het prijspeil van de huidige woningmarkt te liggen. Waterwoningen zonder een vaarverbinding met de omliggende wateren? Of komt die er wel en stroomt het gif de Kortenhoefse plas in? Kortom gemeente: wakker worden en je rol oppakken.

Oscar Lopes Cardoso
Kortenhoef

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief