WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Omzetten Woonbestemming
Wijdemeren, vr 14 januari 2011

De commissie Bestuur en Middelen gaf gisteren groen licht om hotelappartementen om te zetten in normale woningen.

Het is een slepend dossier. Projectontwikkelaars en anderen die hotelappartementen bouwen in Loosdrecht, die vervolgens illegaal permanent bewoond worden. Daarbij wordt de truckendoos opengetrokken, omdat de appartementen niet permanent bewoond mogen worden. Dus staat de bewoner elders, bij vrienden of familie ingeschreven, om zo te voldoen aan de Loosdrechtse eis dat men elders "een echte woning" heeft. Iedereen weet dat de zaak bedot wordt, maar niemand kan (of wil) er tegen optreden. De problemen zijn een erfenis van de gemeente Loosdrecht, waar de ontwikkeling in de negentiger jaren begon. Over deze kwestie zijn in de loop van de jaren tal van juridische procedures gevoerd, die lang niet altijd goed afliepen voor de gemeente.


De ambtelijke ondersteuning.

Het gemeentebestuur wil af van deze situatie door de bestemming van de hotelappartementen om te zetten in een woonbestemming. Die omzetting geldt niet voor recreatiewoningen op parken, maar wel voor hotelappartementen en solitaire recreatiewoningen die permanent bewoond worden. In het discussiestuk/voorstel staat een flink aantal ondernemingen in Loosdrecht die gevraagd hebben om de bestemming om te mogen zetten.


De heer Kouwenberg.
(Najade)

Jacob van der Meulen
(De Uitkijk)

Bij de inspraak werd door twee insprekers gepleit voor de omzetting naar een woonbestemming. Jacob van der Meulen van De Uitkijk en de heer Kouwenberg namens de eigenaar van de omstreden Najade casco's. Beiden betoogden dat een jachthaven neveninkomsten nodig heeft om rendabel te zijn. Die neveninkomsten kunnen horeca zijn, maar ook onroerend goed.

Poppenkast

Afgezien van GroenLinks, Felix Flameling, die sterk tegen de omzetting gekant was en in het debat zelfs DorpsBelangen uitmaakte voor "ondernemerspartij", was de meerderheid van de commissie in principe bereid om onder voorwaarden mee te werken aan de omzetting. Het meest uitgesproken daarin was de VVD bij monde van Michiel van Balen. "Stoppen met deze poppenkast, want er wordt al 365 dagen per jaar gewoond, en de bestemming omzetten." Ook Nanne Roosenschoon (D66) huldigde dit standpunt. René Voigt (DB) stelde een extra eis aan de omzetting. Hij vond dat de waarde van woningen hoger is dan die van hotelappartementen met een beperking op het gebruik. Daarom wil hij dat de gemeente van de eigenaren een bedrag ontvangt dat in een recreatiefonds gestort kan worden.


Nanne Roosenschoon (D66)

Daarin botste hij op zeker moment hard met de heer Kouwenberg, die stelde dat het de gemeente moet gaan om een zorgvuldig beleid op het gebied van ruimtelijke ordening en niet "om de gemeentekas te spekken". Over Najade stelden zowel de VVD als DB dat er een net plan gemaakt moet worden voor de woningen, waarbij het aantal woningen minder zou moeten worden dan het aantal casco's nu is.


René Voigt (DB) betoogt dat de gemeente recht heeft
op een deel van de winst van de omzetting.

Over hotelappartementen:

PvdA Loosdrecht: Driesprong?
Baggeren: Schimmenspel 19-2-2004
Rechter tikt Wdm op vingers 19-3-2004
Najade: Exit? 25-3-2004
Geen Bouwvergunning Uitkijk 23-9-2004
Bezwaren Najade verdwenen 9-11-2004
Aanschrijving Najade 15-4-2005
Herkansing Najade? 12-8-2005
Sloop Najade kost € 25-30K 26-11-2005
Bouwvergunning Najadecomplex 5-4-2006
Casco's: Voor 1/3 slopen 22-12-2006
Optreden permanente Bewoning? 28-12-2006
10012007 Westend: Eerst Overleg
06102007 Driesprong: Permanent bewoond?
29102007 Opheldering De Driesprong
25032010 Najade sleept zich Voort
01042010 Wethouder: reactie op Koster
06012011 Hotelappartementen

 

 

bron
WWK
foto
Douwe v. Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief
regen
10 gr.
windkr. 3