WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Raad in het Kort
Wijdemeren, do 16 september 2010

De toetreding van Co de Kloet, accommodatienota een motie over de Triangel en de Knorr fabriek als gemeentelijk monument. Dat waren vanavond de onderwerpen.

Accommodatienota

Afwezig waren bij de raad van vanavond twee raadsleden. Liesbeth Siderius (VVD) en Felix Flameling (GL). Bovendien werd vanavond de raad na een half jaar eindelijk gecompleteerd. Co de Kloet trad toe tot de raad en werd lid van de negenkoppige fractie van Dorpsbelangen. Die twee feiten samen leidden er toe dat Dorpsbelangen vanavond de absolute meerderheid had. Slechts zeventien raadsleden waren aanwezig, waarvan negen leden van de DB fractie. Dat drukte een stempel op de besluitvorming over de accommodatienota die de huren van accommodatie van de gemeente door verenigingen moet gelijktrekken.

De DB fractie zwakte het collegevoorstel van de eigen wethouder, Gert Zagt, af met een amendement. Deze was niet blij met het amendement van zijn eigen fractie, evenmin als Joep Frijdal, de fractievoorzitter van de VVD, die DB slappe kniëen verweet. Alleen de PvdA steunde het DB amendement. Het collegevoorstel kwam niet in stemming, nadat het DB amendement was aangenomen met 11 tegen 6.

(Morgen uitgebreider.)

Motie Triangel

Joep Frijdal (VVD) diende, mede namens alle andere raadsfracties, een motie in waarin afschuw werd uitgesproken over het artikel van de heer Baalman in de Triangel van eerverleden week. In de motie wordt aan het college gevraagd om stappen te ondernemen om herhaling te voorkomen en contact op te nemen met instanties die zich met antisemitisme en discriminatie bezighouden. Hij dankte Hannie Humme (D66) voor haar medewerking aan het totstandkomen van de motie. Burgemeester Martijn Smit stemde in met de strekking van de motie en zegde toe vanuit het college de vervolgstappen te onderzoeken.

Motie Knorr

Nanne Roosenschoon (D66) hield een pleidooi voor het behoud van de Knorr fabriek. Hij diende een motie in om de fabriek, gebouwd in de jaren vijftig, de status van gemeentelijk monument te geven. Hij schetste een beeld dat Unlilever het gebouw onverwacht zal slopen en proberen het dan braakliggende terrein te verkopen. De overige raadsleden deelden zijn visie niet. Wethouder Gerard Abrahamse ziet de kwaliteit van het gebouw en wil in de geest van de motie van Nanne Roosenschoon met het gebouw omgaan. Bij de stemming over de motie ging één hand omhoog voor de motie. Die van Nanne Roosenschoon, waarmee de motie verworpen was.

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
regen
14 gr.
windkr. 4