WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Boermans krijgt Artikel 1
Wijdemeren, wo 28 oktober 2010

Op dinsdag 2 november zal wethouder Joost Boermans een plaquette met artikel 1 van de grondwet, waarin staat dat discriminatie verboden is, in ontvangst nemen.

persbericht

Wethouder ontvangt antidiscriminatieplaquette

Artikel 1: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Deze tekst uit de Grondwet staat op de plaquette die het Meldpunt Discriminatie de gemeente Wijdemeren op dinsdag 2 november, aanbiedt. ‘De Nederlandse samenleving is gegrondvest op dit artikel. Het is ontzettend belangrijk daaraan herinnerd te worden en doordrongen te blijven van de betekenis ervan. Door de plaquette op een prominente plaats in ons gemeentehuis op te hangen, laten we zien dat deze gemeente hecht aan gelijke behandeling.’ Dat zegt wethouder Sociale Zaken en Welzijn, Joost Boermans, die de plaquette in ontvangst neemt.

Antidiscriminatievoorziening verplicht

De overhandiging van de plaquette is de afsluiting van een project om de regiogemeenten zich aan te laten sluiten bij het Meldpunt Discriminatie. Sinds dit jaar is elke gemeente verplicht om haar burgers toegang te bieden tot een antidiscriminatievoorziening. In Noord Holland is door de antidiscriminatiebureaus afgesproken dat als gemeenten zich juist bij deze bureaus aansluiten, zij die gemeenten de plaquette aanbieden.

Wijdemeren is de tweede gemeente in de Gooi en Vechtstreek die de plaquette krijgt. Het Meldpunt Discriminatie bood de plaqette onlangs eerder aan in de gemeente Hilversum. Het aanbieden van de plaquette vindt plaats in de raadzaal, om 19.45 uur, voorafgaand aan de bijeenkomst van de commissie Maatschappelijke en Sociale Zaken.

Meldpunt

Inwoners van de gemeente Wijdemeren die discriminatie ervaren of gezien hebben, kunnen sinds dit jaar terecht bij het Meldpunt Discriminatie. Dat is ondergebracht bij Versa Welzijn, bureau Gooi en Vechtstreek, Larenseweg 30 in Hilversum. Tel; 035 -  623 11 00. Kijk voor meer informatie op website: www.versawelzijn.nl/discriminatie.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief
grijs
13 gr.
windkr. 3