WIJDEMEERSE WEBKRANT
Goede Bomen, Slechte Bomen
Wijdemeren, do 25 november 2010

Aan de orde was het voorstel om circa 170 bomen te vellen en daarvoor bijna 150.000 euro uit te geven. Het liep wat anders.

De gemeente heeft een gespecialiseerd bureau laten onderzoeken welke bomen gezond zijn en welke niet. Uit die inventarisatie kwam een lijst met ongeveer 170 bomen die volgens de specialisten geveld zouden moeten worden.


Slechts vier personen op de publieke tribune, waaronder Hlibrand "Bomen" Korver.

Bijl aan de wortel

Die lijst bleek de bijl aan de wortel. Niet de bijl aan de wortel van de bomen op de lijst, maar de bijl aan de wortel van het raadsvoorstel dat onder druk van de hele raad, behalve de VVD, werd terugverwezen naar de commissievergadering.

Het debat over het voorstel begon al direct met een vriendelijk verzoek van Jan Hermans (PvdA) om het voorstel terug te zenden naar de commissie omdat de lijst 30% bomen staan met het predikaat "gezond". Waarom zou er 150.000 euro uitgegeven moeten worden om gezonde bomen te vellen? De toon was gezet.


Wethouder Gerard Abrahamse

Veel geld

Martin Vuyk (VVD) hikte tegen het bedrag aan en vroeg of de gemeente echt alles moet uitbesteden? Henk de Kloet (DB) opende direct met: "Wij zijn geschrokken. Dit gaat ons te ver. We zijn toch aan het bezuinigen?" Hij was nog wel bereid om 60.000 euro uit tegeven om gevaarlijke situaties op te lossen. Nanne Roosenschoon (D66) stelde droogjes vast dat 74 bomen slecht zijn, 33 goed en 37 redelijk tot matig. Deze verhouding deed hem besluiten om het raadsvoorstel terug te sturen naar de commissie. Felix Flameling (GL): "Terug naar de commissie." Theo Reijn (CDA): "Terug naar de commissie." Dat leidde tot de retorische vraag van René Voigt (DB): "En gaan we daar dan zelf bomen zitten beoordelen?" Tot zover zag het er niet best uit voor het raadsvoorstel, maar het was nog niet compleet afgeschoten.

Goed is fout

Dat werd anders toen wethouder Gerard Abrahamse toelichtte wat er op de bomenlijst stond en waarom. Hij opende met de geruststellende woorden dat het rapport en de lijst zijn samengesteld door een goed bureau. Aan die mededeling voegde hij echter toe dat de lijst fouten bevat. Bomen die dood zijn kregen door een foute bewerking door het bureau het predikaat "goed" in de lijst. "U krijgt van mij een nieuwe lijst, want wat "goed" is op de lijst is in werkelijkheid "slecht". Na deze mededeling keek de wethouder enigszins hulpeloos om zich heen, waarbij zijn oog op Henk de Kloet (DB) viel. "U gelooft het niet meer meneer De Kloet?"

Dingetje

Dat bleek echter voor de hele raad, m.u.v. de VVD, te gelden. De grappen waren niet van de lucht. Theo Reijn (CDA): "Ja, en doet dat bureau dat dingetje in dat dingetje en dan komt er goed uit dat dingetje." Nanne Roosenschoon (D66): "Dus een dode boom is een goede boom!" Theo Reijn: "Dus de bomen die als dood op de lijst staan zijn goed?" Nadat de hilariteit geluwd was stelde Theo Reijn vast dat het rapport en de lijst van te vellen bomen met alle fouten onacceptabel was. Hij vond dat noch het bureau, noch het college dit aan de raad had mogen voorleggen.

Gevaarlijk

In tweede termijn probeerde de VVD een verdedigingslinie voor de eigen wethouder op te bouwen door te wijzen op herfststormen, afwaaiende takken, omwaaiende bomen en de verantwoordelijkheid van de gemeente daarvoor. Fractievoorzitter Joep Frijdal informeerde zekerheidshalve even of de raadsleden daar dan hoofdelijk voor aansprakelijk kunnen worden gesteld. Hij werd gerustgesteld. Nee dat kan niet.

Alle andere partijen waren heel snel klaar met het voorstel, dus legde wethouder Abrahamse zich erbij neer dat het terug gaat naar de commissie in januari. Mocht er zich ergens een gevaarlijke situatie voordoen, dan wordt er uiteraard gehandeld stelde burgemeester Martijn Smit de raad nog even gerust.

 

 

 

bron
WWK
foto
Douwe v. Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
6 gr.
windkr. 1