WIJDEMEERSE WEBKRANT
Duidelijkheid Voorstraat
Nederhorst den Berg, do 25 november 2010

Er stond vanavond niet zo veel op de agenda van de raad. Er werd echter lang en veel gesproken over de Voorstraat en De Spot.

De vergadering werd gedomineerd door twee onderwerpen, te weten de ontwikkelingen rond de Voorstraat in Nederhorst den Berg en de lijst met bomen die geveld zouden moeten gaan worden.

Valse hoop Voorstraat

In het vragenhalfuur, dat zich gaandeweg ontwikkelde als was het een agendapunt, omdat alle partijen mee debatteerden, werd door Theo Reijn (CDA) de vraag gesteld of het college wil duidelijk maken aan de Bergers wat nu precies de plannen met het voormalige gemeentehuis zijn. Reijn stelde dat er weliswaar een duidelijk verhaal rond de Voorstraat ligt, met binnenkort de aanbesteding van de verbouwing van De Spot, maar dat inmiddels de gedachte hier en daar heeft postgevat dat de Spot naar de Voorstraat verhuist. "Maak helder aan de Bergers wat u gaat doen, wat de plannen zijn." aldus Theo Reijn.


De CDA fractie.

Met handen en voeten gebonden

Wethouder Gerard Abrahamse verklaarde dat het college niet blind is voor de vele handtekeningen die zijn opgehaald om te protesteren, maar dat de gemeente met handen en voeten gebonden is aan de contracten die in 2004 en 2008 zijn afgesloten met de projectontwikkelaar. In die contracten staat dat de gemeente loyaal mee zal werken aan de procedure om te komen tot nieuwbouw aan de Voorstraat. Er heeft overleg met de projectontwikkelaar plaatsgevonden, maar daaruit en uit een brief aan de gemeente werd duidelijk dat de projectontwikkelaar nakoming van het contract eist en bij contractbreuk door de gemeente niet zal aarzelen om flinke schadevergoedingen te eisen. "De toon in de brief van de advocaat is glashelder." : aldus Abrahamse.

De enige ontbindende situatie kan volgens de wethouder ontstaan als in december de bezwaren worden beoordeeld die tegen het verlenen van een bouwvergunning zijn ingediend. Als daar één of meerdere bezwaren tussen zitten die gegrond blijken te zijn, dan zou het kunnen gebeuren dat dat veroorzaakt dat er geen bouwvergunning kan worden afgegeven.


De DB fractie overlegt tijdens een schorsing.

Totaalplaatje kosten

Theo Reijn,, daarin gesteund door Ria Hennis (DB), drongen er bij wethouder Gerard Abrahamse op aan om verder te kijken dan alleen de kosten die ontstaan als het contract opengebroken wordt, maar daarbij ook te betrekken wat de nieuwbouw van De Spot kost. Ria Hennis wil daarbij ook laten meerekenen wat appartementen op de plek van De Spot zullen opbrengen. Volgens haar blijft de subsidie van de provincie voor De Spot intact als er niet nieuw gebouwd wordt, maar als de Voorstraat geschikt gemaakt wordt voor gebruik als cultureel centrum.

Felix Flameling (GL) sprak zijn verbazing uit over de "handtekeningenhausse" in Nederhorst. "De plannen zijn toch duidelijk? Waar komt plotseling die hoop vandaan dat er wat anders gebeurt dan we nu gepland hebben?"

Wethouder Abrahamse legde in tweede termijn nogmaals uit dat de normale procedure gevolgd wordt en contractueel gevolgd moet worden omdat de gemeente daartoe verplicht is.

Motie van DB

Later in de vergadering kondigde Ria Hennis (DB) aan dat zij een motie over een onderwerp buiten de agenda wilde indienen.


De voltallige negen zetels DB fractie.

Toen zij daartoe aan het eind van de vergadering in de gelegenheid werd gesteld bleek die motie ook over de Voorstraat te gaan. In die motie, die unaniem werd aangenomen, werd het college gevraagd om duidelijkheid te verschaffen over de complete financiële situatie rond de bouw aan de Voorstraat, inclusief de situatie rond De Spot. Het college nam de motie over en zal later met de complete cijfers komen.

Dossier Voorstraat Nederhorst den Berg

 

 

 

bron
WWK
foto
Douwe v. Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
6 gr.
windkr. 1