WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Begroting Aangenomen
Wijdemeren, do 11 november 2010

In recordtijd, in betrekkelijke harmonie en zeer beschaafd werden de algemene beschouwingen vandaag gehouden. De begroting werd aangenomen.

Record

Vanmiddag hielden de fractievoorzitters hun algemene beschouwingen, waarna zij een onderling debat konden voeren en amendementen en moties indienen. Na een tussenstop voor het diner en een protestoptreden van alle Wijdemeerse muziekverenigingen tegen de 5% korting op de subsidie, kwam de raad weer bijeen om de reacties van de wethouders te vernemen en daarop te reageren. Afsluitend volgden de stemmingen over de amendementen, de stemming over de begroting en de stemmingen over de moties. Het geheel werd met een applaus afgesloten. Zoals gepland was de vergadering om klokslag 10 uur afgelopen. Iets wat nooit eerder vertoond werd in Wijdemeren.


Vak C! Een bijzondere foto. Het voltallige college op één prent.
Meestal zitten de wethouders verstopt in hun dug out achter een dikke pilaar.
Gisteren waren zij in volle glorie in het wild tegelijkertijd te aanschouwen.
V.l.n.r. Joost Boermans (D66), Gerard Abrahamse (VVD), Joop van Ditmarsch (raadsgriffier), burgemeester Martijn Smit, Gert Zagt (DB) en Jaap van Waveren (DB).

In hun reacties probeerden de collegeleden kort en bondig te zijn. Dat lukte de één beter dan de ander. In hun antwoorden aan de raad gaven zij aan welke moties en amendementen overgenomen werden en welke niet. Slechts een enkele motie of amendement kon de goedkeuring van het college wegdragen.

Kaasschaafje


Wethouder Gert Zagt (DB)

Financiënwethouder Gert Zagt (DB) opende zijn reactie met een klein kaasschaafje dat hij cadeau gekregen had. Hij gaf aan dat de bezuinigingen echter veel omvangrijker zullen zijn dan met het kleine kaasschaafje gerealiseerd kunnen worden. Wethouder Gerard Abrahamse(VVD) had meer tijd nodig om de argumenten in de moties en amendementen te weerleggen. Wethouder Joost Boermans kreeg de meeste weerstand vanuit de raad op een aantal onderwerpen, zoals de opheffing van de bibliobus, het jeugdwerk en de kosten van de bijzondere bijstand. Op zeker moment kreeg hij steun van Ab Krook (DB), die de rituele bezwering "combinatiefuncties" uitsprak, waarna de weerstand verdween.

Broze vriendschap

Burgemeester Martijn Smit hield zijn beantwoording kort en zeer strak. Felix Flameling (GL) stelde hem een inhoudelijke vraag. Smit hoorde de vraag aan, maar gaf aan het antwoord niet hier en nu te willen geven, waarna hij zijn betoog voortzette, waarbij hij Flameling enigszins verbijsterd achterliet. Afsluitend gaf wethouder Jaap van Waveren een toelichting op de bouwprojecten in Wijdemeren, waarbij hij er voor zorgde dat zijn "nieuwe broze vriendschappen in de raad" (met Theo Reijn (CDA) red. WWK) geen schade opliepen.

Overmacht

De meeste moties en amendementen werden of teruggenomen of weggestemd. Daarbij viel het op dat de voorstemmers in voortdurend wisselende combinaties opereerden. Maar hoe dan ook, als DB met de overmacht van negen zetels voor stemde was het pleit beslecht, stemde DB tegen, dan werd de motie verworpen.

De begroting zelf, het voorstel waar de hele middag en avond om draaide, werd vrijwel unaniem en praktisch ongeamendeerd aangenomen. Alleen Felix Flameling van GroenLinks stemde tegen zonder specifieke redenen te noemen, wat een beetje afbreuk deed aan de gemoedelijke sfeer en eensgezindheid die de raad daarvoor had laten zien.

Documenten

De Algemene Beschouwingen van de zes partijen, alsmede de programmabegroting, staan op de website van de gemeente.

bron
WWK
foto
Douwe v. Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief
storm, regen
8 gr.
windkr. 8