WIJDEMEERSE WEBKRANT
DB: IJscoman blijft
Wijdemeren, ma 1 maart 2010

Gert Zagt (DB) somt een rijtje raadsbesluiten op waar het (onbedoeld) mis ging, net als met de APV en de ijscoman. Die laatste moet van DB gewoon blijven.

ingezonden bericht

Dorpsbelangen Wijdemeren

Geachte redactie,

De lijsttrekkers buitelen over elkaar heen op het ijscoman onderwerp.
Natuurlijk wordt dit opgelost en mag deze "nostalgie" niet verdwijnen.

Wel geeft dit incident mij weer te denken:

  • nu is het dit ongewenst effect van de door de raad unaniem vastgestelde APV
  • een paar maanden terug schrok de raad van de nieuwe driehoeksborden-regels en andere vrije aankondigings belemmeringen voor verenigingen en markten
  • nog weer langer geleden bleek dat de raad zonder het zich te realiseren hoge leges voor het toezenden van alle openbare vergaderstukken had vastgesteld

Dit is zomaar een rijtje van drie wat me te binnen schiet. Er zal ongetwijfeld meer zijn. Het toont aan dat we mensen zijn, dat we fouten maken en niet in het minst dat we die toe moeten geven. En daar heeft DorpsBelangen geen moeite mee.

Wat ik veel erger vind is de ongegeneerde verdonkeremaning van feiten. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het persbericht van het college "Wat is bereikt"van 22 februari j.l.

Wat lees ik daar over financiën?

"Door solide en solidair te bezuinigen is een sluitende meerjarenbegroting bereikt. De provincie die toezicht houdt op de Wijdemeerse financiën heeft haar waardering hiervoor uitgesproken en heeft aangegeven dat de gemeente op de goede weg is."

Wat een onzin. Een sluitende meerjarenbegroting? Alle lijsttrekkers weten dat het niet zo is.
Toezicht houden door de provincie? Dat is bij iedere gemeente het geval. Wij staan als enige gemeente in Noord Holland onder PREVENTIEF TOEZICHT OMDAT ONZE MEERJARENBEGROTING NIET SLUIT. Dat is andere koek.

Nee, op die berichten reageren de andere lijsttrekkers niet. Dat is blijkbaar te moeilijk. In het verleden deden de Cor Kosters en de Robby Israëls dat nog wel, maar geven zij die strijd nu ook al op?

Kom op lijsttrekkers, laat je ware gezicht zien, vertel ome Rik eens echt hoe het zit dan krijg je straks een lekker (portofino) ijsje.

Groet,

Gert Zagt
Lijsttrekker DorpsBelangen

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
ing. bericht
foto
---
auteur
ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
6 gr.
windkr. 4