WIJDEMEERSE WEBKRANT
D66: Pleidooi Bibliotheek
Loosdrecht, do 21 januari 2010

In de krant van vanmorgen liet wethouder Nelleke Schenkkan weten de openingstijden van de bibliotheek te willen beperken. D66 denkt daar anders over.

persbericht

D66: De Bibliotheek moet toegankelijk blijven

‘Bibliotheek schrapt in openingstijden’ Onder die kop stonden de plannen van GroenLinks wethouder Nelleke Schenkkan op de regionale pagina van de Gooi- en Eemlander (21 januari 2010). Echter, De Bibliotheek weet van niets. Vlak voor de wekelijkse persconferentie van het college van Wijdemeren, op dinsdagmiddag, kreeg Marian Buvelôt, directeur van De Bibliotheek waar ook de bibliotheek in Loosdrecht onder valt, een telefoontje. Wethouder Schenkkan legde in een paar zinnen haar plannen uit.

Het korte artikel in de krant doet voorkomen alsof er een oplossing is voor de 150.000 euro die De Bibliotheek moet bezuinigen. Maar Schenkkan gaat wel erg kort door de bocht, want krappere openingstijden zullen de 150.000 euro die De Bibliotheek moet bezuinigen niet op tafel brengen. De front office taken (onder andere uitleen en terugplaatsen materialen) draait immers grotendeels op vrijwilligers. De kortere openingstijden zullen eerder een tegengesteld effect hebben. Lezers en leners zullen nog eerder geneigd zijn hun toevlucht te zoeken tot Weesp en Hilversum waar de openingstijden vele malen ruimer zijn.

Als wethouder Schenkkan dit al bedoelde als verkiezingsstunt, het sloeg de plank volledig mis. Dit is het zoveelste voorbeeld dat illustreert hoe eenzijdig het college het woord communiceren uitlegt. Een paar zinnen van wethouder Schenkkan richting de directeur van De Bibliotheek. Ideeën opperen in de pers zonder goed na te denken en zonder dialoog of fatsoenlijk gesprek waarin de andere partij kan reageren. En vooral: over de hoofden van de inwoners van Wijdemeren heen beslissen dat de toch al krappe openingstijden nog minder moeten worden.

De Bibliotheek moet in de gemeente Wijdemeren blijven als basisvoorziening voor kennis en cultuur. D66 Wijdemeren wil De Bibliotheek handhaven en zelfs uitbreiden met drie steunpunten in Kortenhoef, Nederhorst den Berg en Ankeveen die van alle voorzieningen en educatieve faciliteiten van de hoofdvestiging gebruik kunnen maken. Het huidige gebouw aan de Tjalk heeft een oppervlakte van 650 m2. Groter dan voor exploitatie van de bibliotheek noodzakelijk is. De stichting die het gebouw beheert, kan 200 m2 commercieel verhuren zonder dat de bibliotheekfunctie in het gedrang komt. Het is bovendien niet onmogelijk om op beperkte schaal woningbouw te realiseren zonder het hele gebouw eerst te slopen. Plannen daarvoor bestaan al jaren.

Bij verhuur valt te denken aan een leescafé, een trefpunt voor tieners en jongeren met een jongereninformatiepunt, het nog in Wijdemeren te vestigen meldpunt discriminatie, samenwerking met Versa, Stichting Kursusproject Loosdrecht, de ontwikkeling van taalprojecten voor laaggeletterde inwoners maar ook het in de cultuurnota voorgestelde Cultureel Ontmoetingspunt Wijdemeren. 

Tijdens bijeenkomsten over de Brede School waar vertegenwoordigers van alle scholen uit Wijdemeren aanwezig waren, kwamen genoeg punten naar voren waarom De Bibliotheek juist wel bestaansrecht heeft.

Welke oplossingen D66 heeft bedacht voor behoud van De Bibliotheek kunt u lezen op de website www.d66wijdemeren.nl. D66 Wijdemeren zal in de komende raadsperiode alle mogelijkheden benutten om extra geld voor De Bibliotheek binnen te halen. De Bibliotheek mag in geen geval uit Wijdemeren verdwijnen. Kennis en onderwijs, cultuur en recreatie, hiermee is De Bibliotheek onlosmakelijk verbonden. We doen Wijdemeren tekort als we De Bibliotheek laten vertrekken.

Hannie Humme
#2 lijst D66 Wijdemeren

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
5 gr.
windkr. 2