WIJDEMEERSE WEBKRANT
Provincie laat het Afweten
Horstermeer, vr 26 februari 2010

Vanavond werd in het NERA-gebouw, in het hart van de Horstermeer, een bijeenkomst gehouden over de plannen van de provincie met de polder.


Volle bak. Er liep de hele avond een cameraploeg.
Naar verluidt van Netwerk.

De grote zaal van het gebouw was tot de nok toe gevuld met publiek. Naar schatting drie- tot vierhonderd mensen waren afgekomen op het symposium van Prof. Bart Schultz, de presentatie van kamerlid Maarten Haverkamp en de ronde tafel van alle lijsttrekkers van Wijdemeren. Er heerst in de polder grote ongerustheid over de plannen die de provincie heeft met de polder. Die ongerustheid wordt gedeeld door Prof. Bart Schultz, een autoriteit op het gebeid van polders en droogmakerijen.

Waar was de provincie?

De provincie schitterde door afwezigheid. Twee statenleden hadden wel de moeite genomen om te komen luisteren. Eén van de CU en één van de SP. En dat terwijl Marianne Zwagerman van het actiecomité alle leden van de provinciale commissie WAMEN (Water, Agrarische Zaken, Milieu, Economie en Natuur), alle gedeputeerden en de plv. commissaris van de Koningin per mail had uitgenodigd. Op die uitnodigingen kreeg zij 0 (zegge nul) reacties. Men gaf geen antwoord, zegde niet af en men kwam niet. Het actiecomité vermoedde een complot. Men dacht dat de Gedeputeerden de Statenleden verboden hadden om te reageren en te komen.

In hun hemd gezet

Voor het oog van Wijdemeren werden de campagnevoerende lijsttrekkers van de landelijke partijen in Wijdemeren min of meer in hun hemd gezet door hun provinciale partijgenoten. Dat werd ook zo verwoord door discussieleider Jaap Heemskerk. Stuk voor stuk moesten de landelijke lijsttrekkers toegeven dat de statenfractie, de gedeputeerden en de fractie in het waterschap van hun eigen partij niet wilden luisteren naar de valide argumenten van de Wijdemeerse raadsleden. Vanuit de zaal kwam daar zeer forse kritiek op. Er werd zelfs de vraag gesteld of de raadsleden van de landelijke partijen wel lid wilden blijven, als er toch niet naar hen geluisterd wordt. Dat ging de betreffende lijsttrekkers te ver, al deed de constatering zichtbaar pijn.

Overtuigend verhaal


Prof. Bart Schultz.

De avond werd geopend door Prof. Bart Schultz. Bart Schultz promoveerde in 1992 op droogmakerijen en op de Horstermeer in het bijzonder. Min of meer toevallig kwam hij vorig jaar met Jan Zwagerman in gesprek over de problematiek van de polder en de plannen van de provincie, Natuurmonumenten en het waterschap AGV met de polder. Daarop startte hij een onderzoek naar wat er inmiddels bekend is, wat er onbekend is en welke vragen er nog open staan om te kunnen beoordelen welke oplossingsrichting voor de waterhuishouding gekozen moet worden. Hij betrok nadrukkelijk geen natuurbeheer in zijn onderzoek. "Want daar heb ik geen verstand van."

Onzekerheden

Zijn betoog was glashelder en voor iedereen te begrijpen. Uit dat betoog kwam duidelijk naar voren dat er de afgelopen jaren wel onderzoek is gedaan, maar dat er nog zeer veel onzekerheden zijn. Bovendien zitten er in de provinciale plannen een aantal volstrekt onlogische onderdelen. Zo betoogt Schultz dat het niet logisch is om overtollig water uit de Ankeveense en Kortenhoefse polder eerst op te vangen in de veel dieper gelegen Horstermeer, terwijl beide gebieden vrijwel direct op de Vecht kunnen lozen.

Wegspoelen huizen

Omdat de kwel in de Horstermeer al erg groot is (1,5 cm water per dag, terwijl 0,1 cm normaal is), is het niet slim om die kwel nog te vergroten met "hoger gelegen bassins" zoals de provincie wil. In de rapporten van de provincie is van alles en nog wat onderzocht zegt Schultz, maar niet de verticale drainage. In gewone mensentaal, er is niet onderzocht of de huizen wegspoelen of niet. En daarmee dringt zich een soort Noord-Zuidlijn doemscenario op.

Schaderegeling

Prof. Bart Schultz heeft in totaal zestig vragen aan de provincie en andere instanties gesteld, om meer inzcht te krijgen in de gevolgen van de provinciale plannen. Vooralsnog is zijn advies om er nog eens heel goed naar te kijken en tot dat moment niets te doen in de polder, omdat de gevolgen desastreus kunnen zijn. De bewoners raadde hij aan om vooraf vast te laten stellen welke schade er op kan treden en met de provincie vooraf een schaderegeling af te spreken, omdat de schade "flink kan tegenvallen". De eindconclusie van zijn onderzoek verwacht hij over een maand of drie, vier als hij alle antwoorden binnen en verwerkt heeft.

Eigendom is sterker dan bestemming


CDA Tweede Kamerlid en Berger Maarten Haverkamp.

CDA Tweede Kamerlid en inwoner van Nederhorst den Berg, Maarten Haverkamp, gaf een overzicht van de bestuurlijke aspecten van de kwestie. De provincie heeft veel eigen beleidsruimte. In Den Haag is de redenering dat de provincie dichterbij is en dus beter weet wat er speelt. In dit geval lijkt de provincie een richting te kiezen die geen draagvlak onder de bevolking heeft. Het enige wat u in dit geval kan doen is ze blijven volgen, ga naar statenleden, weet wanneer er over de polder vergaderd wordt, Volg provinciale staten, Hou ze scherp! En tenslotte: "Bereidt u voor op een gang naar de rechter!"

Haverkamp: "Houdt vrijkomende grond in de polder in de gaten. Als Natuurmonumenten die koopt staan ze sterker. Onteigening voor natuur mag nog niet, maar bij het maken van bestemmingsplannen is eigendom altijd sterker dan bestemming. Let dus op aan wie u de grond verkoopt."

Lijsttrekkers unaniem


V.l.n.r. Joep Frijdal (VVD), Nelleke Schenkkan (GL), Ria Hennis (DB), Ben Steenvoorden (PvdA), Theo Reijn (CDA) en Nanne Roosenschoon (D66).

De lijsttrekkers werden door Jan Heemskerk bevraagd op hun acties om plas-dras te voorkomen en wat ze daar nog aan denken te doen. Voor GL-lijsttrekker en wethouder Nelleke Schenkkan bleek een openbaring te zijn gedaan in de presentatie van Prof. Bart Schulz. Subsidies voor natte natuur zijn even hoog als subsidies voor droge natuur. Tot nu toe werd daar een verschil vermoed en legden sommigen dat uit als een groen complot. De landelijke partijen slaakten stuk voor stuk een diepe zucht als zij werden aangesproken op hun communicatie met Haarlem. Dat lukt dus niet.


Onder het oog van de Netwerk camera stelt Jan Heemskerk
een vraag aan GL-wethouder Nelleke Schenkkan.

Wel werd unaniem afgesproken om het verdiepingenplan-scenario te volgen. Te beginnen met een weigering om een bestemmingsplan te wijzigen door de hele raad. Dat was daar het begin van de victorie en dat moet het nu ook worden.

Leve de Republiek!

Tot slot werd door President henk Stuijver aan de aanwezigen de vraag voorgelegd of men voldoende vertrouwen in Nederland, de provincie Noord-Holland en Wijdemeren had gekregen om terug te keren in het moederland, of om de republiek in stand te houden. Rood was geen vertrouwen, de republiek handhaven, groen was terugkeren in Nederland. Ongeveer negentig procent had er geen vertrouwen in gekregen en stemde met een rode kaart. Leve de Republiek!


Ria Hennis (DorpsBelangen) krijgt van President Henk Stuijver
een boekje en een flesje polderwater.

Dossier Horstermeer

bron
WWK
foto
Rik Jungmann
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
regenachtig
7 gr.
windkr. 4