WIJDEMEERSE WEBKRANT
Voorstel Dobber naar Raad
Kortenhoef, wo 10 februari 2010

De commissie was vanavond zeer verdeeld over het voorstel om de Dobber eerst te verhuren met behoud van het podium en hem later te verkopen.


DSO

Vanavond om half acht was de raadszaal gezellig druk. Een grote delegatie van de Kortenhoefse toneelvereniging DSO kwam luisteren naar het ingelaste debat over de toekomst van de Dobber.

Twee insprekers


Egbert van der Baan

Douwe van Essen
Foto Rik Jungmann

De avond werd geopend door twee insprekers. Egbert van der Baan, de projectontwikkelaar die de Dobber namens AH Landwaart exploiteert en Douwe van Essen die namens DSO, samen met Frans van Giessen, deelnam aan de gesprekken van de afgelopen twee dagen. Egbert van der Baan verklaarde zich bereid om vragen te beantwoorden. Douwe van Essen gaf een toelichting op het onderhandelingsresultaat van de afgelopen twee dagen. Hij noemde dat zeer constructief. De communicatieproblemen waren, wat hem betreft uit de wereld. Voor DSO draaide het om het behoud van de ruimte die op dit momente beschikbaar is qua podium, kleedruimte en zaalruimte. DSO was tevreden met het onderhandelingsresultaat dat op schrift werd uitgedeeld aan de raadsleden.

Verdeeld

De fracties waren behoorlijk verdeeld. Het meest kritisch waren Ria Hennis (DBW) en, verrassend genoeg, Kees Bosdijk (PvdA). Ook Miep van Hattem (DBL) opende kritisch, evenals Hilbrand Korver (HKA). Theo Reijn (CDA), Edwin Bult (GL) en Michiel van Balen (VVD) waren blij met het voorstel en ondersteunden het.


Lia Moote

De critici gaven blijk van een flink wantrouwen in de intenties van AH. "Wil AH wel horeca?" "Wat gebeurt er over twee jaar? Wordt DSO dan de deur uit gezet?" De voorstanders zagen een kans om de Meenthof te revitaliseren en op termijn de podiumfunctie elders onder te brengen. Wethouder Lia Moote benadrukte dat het voorstel in haar ogen zeer positief was. Aan alle randvoorwaarden die de raad indertijd stelde, zoals behoud van de podiumfunctie en bezuiniging voldoet het en er komt een Grand Café.

In de raad

Bij de aanvang van het debat vroeg Ria Hennis (DBW) naar de status van het voorstel en of dat in de raad behandeld zal worden. In principe kan het college zelfstandig besluiten over de Dobber, zonder tussenkomst van de raad. Wethouder Lia Moote drong er bij de raad sterk op aan om zich vanavond uit te spreken over het voorstel en dat niet uit te stellen tot de raad.

Die procedurele vraag leidde tot een stemming, waarbij de meerderheid zich toch uitsprak voor behandeling in de raad op 18 februari. De overgrote meerderheid koos daarvoor. De motieven waren verschillend. Sommige partijen wilden eerst nog met de achterban overleggen, anderen wilden dat er nog overlegd werd intussen en sommigen, zoals Theo Reijn (CDA), wilden best de raad in om daar dan van harte het voorstel te ondersteunen.

Ruime meerderheid

Het gevoel dat overbleef na het debat was dat een ruime meerderheid het voorstel van het college zal steunen. CDA, VVD, GL en Ruud Buijs, samen 10 van de 19 zetels, waren voor. DBL kan ook nog overgaan tot steun. De PvdA, HKA en DBW hadden grote moeite met het voorstel en zijn waarschijnlijk tegen, waarbij de PvdA de meeste weerstand bood. Op een zeker moment sprak Kees Bosdijk over de beoogde exploitant van het Grand Café, de echtgenote van lijsttrekker Ben Steenvoorden. Of dat onderwerp een rol speelt in de discussie werd niet duidelijk in het debat.

Update 11-2-2010, 21.49: Kees Bosdijk licht toe in welke context en waarom hij Miep Steenvoorden noemde tijdens het debat. Hij schrijft:
"Wat ik gisteravond heb gedaan, en dat is de enige keer dat ik mevrouw Steenvoorden in het debat heb genoemd, is gezegd dat ik haar heb gevraagd wat het gesprek met AH heeft opgeleverd. Er blijkt ondanks herhaalde pogingen geen enkel contact door AH met het duo (Hagen/Steenvoorden red. WWK) te zijn gelegd. Ik heb daarop in het debat aangegeven dat mij dat wantrouwig stemt t.a.v. de bereidheid van AH om werkelijk mee te werken aan een horecafunctie in de Dobber."

Dossier de Dobber

bron
WWK
foto
Douwe v. Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
sneeuw en zon
-2 gr.
windkr. 2