WIJDEMEERSE WEBKRANT
Besluit over De Dobber
Kortenhoef, za 6 februari 2010

Aanstaande woensdag legt het college een besluit over de toekomst van de Dobber voor aan een (niet aangekondigde) commissieverga-dering.

Communicatie?

Al enige tijd circuleerde er een gerucht dat er op 10 februari een vergadering gehouden zou worden over de toekomst van de Dobber. Van de zijde van het gemeentehuis werd dat gerucht afgelopen donderdag, na een vraag van ons, bevestigd door de raadsgriffier, Joop van Ditmarsch. Ook bevestigde hij dat de betreffende vergadering begint om 19.30 , eindigt om 20.30 en dat de vergadering openbaar is.
(Update 6-2-2010, 16.10: Hedenmiddag bevestigde hij namens de raad aanvullend dat de vergadering via internet te beluisteren zal zijn en dat de stukken maandag op de gemeentelijke website zullen staan. (Ze staan nu ook hier.)

Op de website van de gemeente is er nu niets over te vinden. De pers werd niet medegedeeld dat de vergadering gehouden zou worden (ondanks afspraken daarover). Voor een beladen onderwerp als de Dobber een merkwaardige gang van zaken en qua communicatie ronduit een misser.

Speurwerk

Ons speurwerk leverde meer op. Inmiddels hebben wij toch de beschikking over de commissiestukken die besproken zullen worden. Hieronder vatten wij het voorstel inzake de Dobber samen.

Partijen

Bij het voorstel zijn drie partijen betrokken. De gemeente, Albert Heijn en de verenigingen DSO, Amicitia en Bmol, vertegenwoordigd door de heer K.C. van Oorschot. (Volgens onze informatie wordt DSO vertegenwoordigd door Frans van Giessen en Douwe van Essen, maar dit terzijde.)

Het voorstel

Albert Heijn zal de Dobber huren van 1-1-2010 tot 1-1-2015 voor een bedrag van € 50.000 p.j. In die periode gaan de gemeente, AH en de verenigingen samen op zoek naar een podium elders. Naar verwachting duurt dat twee jaar. Als die podiumfunctie van de Dobber elders gerealiseerd is (bijv. in of aan de Fuik), dan heeft AH het recht van eerste koop van de Dobber voor de taxatiewaarde. Met de opbrengst van de verkoop van de Dobber kan de gemeente naar verwachting zonder extra kosten een andere "Dobber" op een andere plek realiseren.

AH mag het podium iets inkorten om aan de achterzijde magazijnruimte te realiseren. Van deze ingreep zullen de verenigingen geen last hebben. Ook zal AH investeren in het gebouw om er een grand café van te maken in overleg met potetiële exploitanten uit Kortenhoef. De gemeente treedt in eerste instantie op als verhuurder van het grand café.

Documenten

Commissiestuk
Concept overeenkomst

Dossier de Dobber

bron
WWK
foto
Douwe v, Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
4 gr.
windkr. 3