WIJDEMEERSE WEBKRANT
Overmeer Zuid splijt Raad
Nederhorst den Berg, wo 15 december 2010

De slag om Overmeer Zuid, die begon in de commissie, werd nu in de raad gevoerd. De raad stemde voor de grondexploitatie.

In de commissievergadering van 1 december was de verdeeldheid binnen de raad en binnen de coalitie al evident. Ook de fractie van DB (bijna de halve raad) liet toen, bij monde van Henk de Kloet, onduidelijkheid bestaan over het standpunt van die partij over het plan voor Overmeer Zuid. De VVD was tegen.

De Slag om Overmeer Zuid

Vanavond werd de slag om Overmeer Zuid overgedaan in de raad, waarbij de coalitie verdeeld was en de VVD volledig gespleten. Namens DorpsBelangen liet Co de Kloet weten dat die partij zijn knopen had geteld en toch voor het plan zou stemmen. Wel stelde De Kloet daaraan als voorwaarde dat het college zijn best zou doen om elders plaats te zoeken voor de sportverenigingen. Dat zegde wethouder Gerard Abrahamse toe, waarmee al vrij snel duidelijk werd dat het plan op steun kon rekenen van DB en GL.

Weerstand van Vuyk

De grootste weerstand kwam van Martin Vuyk van de VVD. Zijn betoog baseerde hij mede op een email die de raadsleden gisteravond om 22.10 ontvingen. In die email staat een kosten en opbrengstenoverzicht dat door Vuyk "bezijden de waarheid" werd genoemd. Hij voegde daar de enigszins cryptische uitspraak aan vast: "Ik begrijp nu waarom DB draait." Vervolgens rekende Martin Vuyk voor, na overleg met een deskundige, dat het verplaatsen van de sportvelden naar de zuidkant van het boezemkanaal grote financiële en planologische voordelen heeft. Meer woningen en geen menging van sport en wonen. Hij was erg boos over het feit dat de email aan de raad zo laat was verzonden. Het had hem vandaag een vrije dag gekost.

Explosieve e-mail

Er werd lang gesproken over de rode contour en of de provincie al dan niet toe zou staan om buiten die bebouwingsgrens (ten zuiden van het boezemkanaal) iets aan te leggen of te bouwen. Het bleek dat de gemeente ontheffing kan vragen voor ontwikkelingen buiten de rode contour. Volgens wethouder Gerard Abrahamse, die Jaap van Waveren verving, kan het antwoord op zo'n ontheffing binnen twaalf weken bekend zijn. In de discussie over de aanvraag van de ontheffing wierp Theo Reijn (CDA) een bommetje in de zaal. Hij bleek een email te hebben waarin volgens Reijn door een Wijdemeerse ambtenaar aan de provincie gevraagd zou zijn om even een briefje te sturen dat het collegestandpunt (doorgaan met het plan, niet over de rode contour) zou ondersteunen. Die mededeling leidde tot consternatie en een schorsing. Later bleek dat de tekst in de email genuanceerder was, waarop René Voigt (DB) aan Theo Reijn vroeg om zijn uitspraken terug te nemen, hetgeen hij aarzelend deed.

Aangenomen

Na een lang debat bleek tijdens de stemming dat DB, CDA, GL en Joep Frijdal (VVD) voor het voorstel waren. D66, de PvdA, Martin Vuyk en Liesbeth Siderius (beiden ook VVD) stemden tegen. Daarmee gaat het plan Overmeer Zuid verder en zal komende zomer begonnen worden met de verplaatsing van de tennis- en voetbalvelden.

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
4 gr.
windkr. 1