WIJDEMEERSE WEBKRANT
Protestbrief aan Donner
Wijdemeren, za 28 augustus 2010

Namens de wethouders sociale zaken van een aantal regiogemeenten heeft de wethouder SoZa van Huizen een protestbrief aan minister Donner gestuurd.

persbericht

Wethouders Sociale Zaken van Gooi en Vechtstreek en Eemnes sturen protestbrief aan minister Donner

Namens de wethouders sociale zaken van de gemeenten Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Muiden, Naarden, Laren, Wijdemeren en Weesp heeft mevr. L. Tijhaar, wethouder sociale zaken van Huizen, een brief aan minister Donner gestuurd om protest aan te tekenen tegen de verlaging van de budgetten voor het betalen van bijstand.

De minister van sociale zaken en werkgelegenheid, Piet Hein Donner, heeft op 27 juli jl. besloten om de budgetten, die de gemeenten gebruiken om de kosten voor uitbetaling van bijstandsuitkeringen te dekken, te korten. Dit omdat de werkloosheid niet zo snel groeit als eerder werd verwacht, volgens de minister. Deze korting geldt voor het jaar 2010.

De gemeenten in de regio worden, terwijl het jaar al grotendeels voorbij is, geconfronteerd met een korting van ca. 10% (voor onze regio ruim 4 miljoen euro), terwijl het aantal uitkeringen fors toeneemt en de verwachting is dat deze toename nog wel een tijdje aanhoudt. Deze bezuiniging stelt de gemeenten voor financiële problemen.

Overigens zullen de mensen die een bijstandsuitkering ontvangen dit niet merken. De hoogte van de uitkering blijft ongewijzigd.

U kunt een kopie van de brief hier vinden: brief aan minister Donner (pdf)

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
zon en buien
16 gr.
windkr. 3