WIJDEMEERSE WEBKRANT
Twijfel aan de Dobberton
Loosdrecht, vr 9 oktober 2009

Jules Kieft uit Loosdrecht denkt dat er geen 100.000 gulden is ingezameld voor de Dobber. Hij hoopt dat het college de Dobber mag verkopen.

Dossier de Dobber

ingezonden brief

In het bericht Dobber: dubbeltjes en kwartjes wordt gesuggereerd dat er destijds door de inwoners van Kortenhoef 100.000 gulden is ingezameld voor de bouw van de Dobber. Niet geheel juist lijkt mij, daar in het bericht een dekkingsplan wordt gepresenteerd en niet de uiteindelijke financiering. Opmerkelijk dat in het dekkingsplan van de financieringsbegroting al met een tekort van bijna 125.000 gulden wordt gewerkt.

En ja, moet die Dobber nou wel of niet blijven? Ik stel voor om de Dobber maar in stand te houden, want waarover moeten we ons anders druk gaan maken de komende 20 jaar? Anderzijds heb ik wel eens gehoord dat trekken aan een dood paard weinig oplevert, ook niet als iemand zich meldt die denkt dat er nog wel nieuw leven in het paard is te krijgen.

Het alternatief dat B&W voorstelt lijkt mij zo slecht nog niet. Ik mag dan ook hopen dat de gemeenteraad wat meer realisme ten toon spreidt in dit dossier dan zij nu doet.

Jules Kieft
Loosdrecht

Naschrift redactie:

Ben Raven schreef enkele dagen geleden dat wij het ingezamelde bedrag afdeden als een fooi. Jules Kieft stelt hierboven dat de bevolking geen 100.000 gulden heeft gespaard voor de Dobber, omdat er in het investeringsplan een tekort stond.

Wij begrijpen de kritiek van Ben Raven en Jules Kieft niet. Met het bericht Dobber: dubbeltjes en kwartjes probeerde de WWK redactie een beetje helderheid te scheppen in het Dobberdebat met harde cijfers uit een financiëel overzicht. Niets meer en niets minder, zonder waardeoordeel.

De feiten

Wij zullen u de onderliggende verklaringen voor de diverse bedragen uit het investeringsoverzicht, waaronder het tekort van f. 125.000, besparen. Hieronder citeren wij twee punten uit het zeer uitgebreide financiëel verslag dat de heer R.J. Holshuysen op 28 oktober 1976 schreef, die, wat ons betreft, voor zichzelf spreken:

i. bij bijlage 10 hoeft geen nader kommentaar te worden gegeven, met uitzondering van een woord van dank aan de bevolking en het bedrijfsleven van 's-Graveland die in zo ruime mate gegeven heeft, dat een te verwachten totaal van omstreeks f. 120.000 zal worden bereikt en waarmede ruim aan de doelstelling van f. 100.000 is voldaan.

j. mede dank zij de vasthoudendheid van de secretaris van het stichtingsbestuur, de heer L.C.T. van Dalen, waren veel meer mensen bereid aanzienlijke sommen te schenken dan aanvankelijk voor mogelijk werd gehouden.


Een klein stukje uit bijlage 10, de verantwoording van de opbrengsten en kosten van alle loterijen, braderieën en collectes in 1976.

N.B. Deze afbeelding is de onderkant van een volledige A4 die in de eerste kolom (opbrengsten) tot f. 102.674,41 c.q. f. 119.500,-- optelt. Er staan nog vele loterijen etc. boven het afgebeelde stuk.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
ing. bericht
foto
---
auteur
ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
16 gr.
windkr. 2