WIJDEMEERSE WEBKRANT
Dobber: Dubbeltjes en kwartjes
Kortenhoef, zo 4 oktober 2009

In alle discussies rond de Dobber komt af en toe ter sprake dat de inwoners van Kortenhoef gespaard hebben voor hun dorpshuis. Hoe zit dat eigenlijk?

Begin jaren zeventig stond er in Kortenhoef een houten keet die dienst deed als dorpshuis. Tot er op 2 april 1973 een flinke storm over trok die de keet uit elkaar waaide. Dat betekende de start van een inzamelingsactie om een echt dorpshuis in Kortenhoef te bouwen.

Op allerlei manieren werd er geld ingezameld. Verkoop van loten, giften, collectes, alles werd uit de kast gehaald. Langs de Kerklaan stond een enorme thermometer waarop de stand werd bijgehouden. De dubbeltjes, kwartjes en guldens stroomden binnen en de thermometer steeg tot grote hoogte. In 1976 startte de bouw van de Dobber. De eerste steen werd gelegd door Henk van Dijk en Pieter Cornelisse. De bouw werd uitgevoerd door bouwbedrijf Hein Schilder uit Volendam, het bedrijf waaraan wethouder Gerard Torsing verbonden was.


Rechts van het midden de oude Dobber.

Er verrees een groot zalencomplex op de plek waar nu Blokker en Albert Heijn staan, midden in de Meenthof. Een hele grote zaal met een zeer ruim en diep toneel, een ruim café en nog drie kleinere zalen. De Oude Dobber.

Kleinere nieuwe Dobber


De nieuwe Dobber.

Rond 1997, 1999 werd de Oude Dobber gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe deel van winkelcentrum De Meenthof. Voor de oude Dobber kwam een nieuwe (de huidige) Dobber in de plaats, geïntegreerd in het winkelcentrum, maar net buiten de loop. Een stuk kleiner, één grote zaal (ca. de helft van de oude grote zaal) en een foyer annex café. Een kleinere Dobber moest het antwoord zijn op de problemen met de exploitatie van de oude Dobber. Dat bleek niet het geval zoals iedereen inmiddels weet.

Bijdrage burgers beperkt

Omdat in alle discussies over de Dobber regelmatig terugkomt dat De Dobber bijeengespaard is door de Kortenhoevers, wilde de WWK wel eens weten hoe dat precies zat met die kosten voor de eerste oude Dobber. Douwe van Essen zette zich aan het speurwerk om dat boven tafel te krijgen. Na enige omzwervingen had hij succes bij de Historische Kring In de Gloriosa in Kortenhoef, waar het archief van de Dobber bleek te liggen. Na wat zoeken vond hij de precieze opbouw van de investeringen voor de Dobber in 1976.

Dit is het overzicht:

Dekkingsplan investeringsbegroting

1. subsidie C.R.M. 1) fl. 300.000
2. subsidie Noord-Holland fl. 60.000
3. subsidie Gemeente 's-Graveland fl. 433.160
4. bijdrage van de bevolking fl. 100.000
5. diverse fondsen fl. 9.600
6. geldlening Bondsspaarbank Midden en Oost Nederland fl. 350.000
7. Voorzien begrotingstekort fl. 124.700
  =========
totaal fl. 1.377.460

1) C.R.M. betekent: Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.

Modaal was fl. 1.500

Het is goed om die getallen nog eens terug te zien. Er kan niet gesteld worden dat de Dobber helemaal of bijna geheel door de bevolking bij elkaar gespaard is. Integendeel. De bijdragen van anderen waren veel hoger. Anderzijds moet wel bedacht worden dat een modaal inkomen uit die tijd fl. 1.500 per maand was. Een ton aan guldens ophalen onder de bevolking was dus een prestatie van formaat.

Dossier De Dobber

bron
WWK
foto
Rik Jungmann
Douwe v. Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
14 gr.
windkr. 3